• Olulised momendid

  Laotöötaja töö on väga oluline – korras ladu on ettevõtte toimiva logistikasüsteemi aluseks. Just laotöötaja tööst sõltub, kas lattu jõudvad kaubad võetakse arvele ning paigutatakse korralikult.

  Ladu vastutab varude säilimise eest, samuti selle eest, et ettevõttest läheks tellitud kaup välja korrektselt – õige kaup õigel ajal ja õigesse kohta.

  Piltlikult väljendudes võiks lausa öelda, et ladu on ettevõtte süda, mis toimimiseks vajalikku koondab ja laiali saadab.

  Kaasaegne laotöötaja on professionaal, kes valdab hästi ka tööks vajalikku infotehnoloogiat ning osaleb kogu ettevõtte logistikasüsteemis.

 • Töö iseloom

  Laotöötaja võib töötada nii täis- kui ka osaajaga. Kuna ettevõtteid on väga erinevaid, töötavad ka laod eri aegadel. Seetõttu saab laotöötaja valida enesele töökoha ja -aja, mis talle paremini sobib.
  Töö laos võib sobida ka juhul, kui tööd soovitakse teha õpingute või pere kõrvalt, sest kokkuleppel tööandjaga saab töötada näiteks ainult teatud kindlatel nädalapäevadel.

 • Töötulemus

  Laotöötaja töö tulemuseks on korrektne laotöötoimingute sooritamine ja rahulolev klient. Kaubad võetakse vastu, märgistatakse, hoiustatakse, komplekteeritakse, pakendatakse ning väljastatakse kliendile. Kuidas tööülesanded täpselt jagunevad, sõltub ettevõtte suurusest ja eripärast.

 • Töökeskkond

  Töö keskkond on reeglina siseruum. Kuna kaubad on erinevad, on erinevad ka laod. Töö iseloom ja keskkond sõltuvad sellest, milliste kaupadega iseloomust. Kui tegu on külma laoga, antakse laotöötajale reeglina vastav riietus ettevõtte poolt.
  Tänapäeval toimub suur osa laoarvestusest arvutis, kus tuleb kasutada laoprogramme.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Kui laotöö pakub huvi, peaks inimene olema kiire mõtlemise ning osavate käeliigutustega. Viimaseid läheb vaja kaupade markeerimisel – see on töö, mis paneb käteosavuse proovile küllalt kiiresti.
  Matemaatika ja füüsika peaksid kuuluma eelistatud õppeainete hulka, sest reaalmõtlemisest on laos palju kasu. Töös on abiks kiire taip, sest info võib olla esitatud nii teksti kui ka näiteks diagrammi või tabelina.

  Kasulik on vähemalt oma töö piirides aru saada võõrkeeltest, mida rääkivate partneritega ettevõtte kaubavahetus toimub. Eestis on nendeks keelteks sageli vene ja inglise.
  Laotöötaja tunneb vajadust hoida enese ümber laitmatut korda ning luua ja säilitada hästi toimivaid süsteeme. Tal on olemas teadmised selle kohta, millised tingimused on vajalikud kaupade säilitamiseks, millised on tema tööle esitatavad nõuded ning ka tollitoimingud.

  Meelelaadilt on laotöötaja sõbralik, korrektne ja abivalmis. Ta oskab töötada nii üksinda kui ka meeskonnaliikmena. Laotöötaja on loomult väga aus, tal on kõrge vastutus- ja kohusetunne. Tal on hea analüüsivõime ning ta saab hakkama ka pinge- ja stressirohkes tööolukorras.
  Töö on osaliselt füüsiline ja liikuv. Vajalikud on ka klienditeeninduse oskused.

 • Haridus ja väljaõpe

  Laotöötajaks on võimalik õppida nii põhi- kui ka keskhariduse baasil. Praktilise kogemuse võib saada ka enne eriala õppimist – vahel vajavad laod kiirematel aegadel abitöölisi.
  Töös on vajalikud võõrkeelte- ja arvutioskus, teadmised majandusest ja raamatupidamisest, õigusaktidest, väliskaubandusest, logistikast, varude ostude ja materjalide juhtimisest.
  Kooli lõpetanud laotöötajal on olemas tõstukijuhi load, sest kaubad ise lattu ei tule ja sealt ei välju.

 • Töövõimalused

  Laotöötajaid on vaja väga paljudes ettevõtetes üle Eesti. Kuna kaubavahetus ei vähene, pole karta ka töökohtade kadumist. Küll aga tuleb arvestada, et aina enam on laotööks vaja erialast ettevalmistust.
  Sageli asuvad suuremad laod ja logistikakeskused linnade piirialal, seega on tööle sõita mugav nii linnast maa kui ka maalt linna poole, transport tööle ja tagasi on tasuta.

 • Sissetulek, soodustused

  Tööle asudes tuleb täpselt aru saada ning fikseerida, kui palju töötatakse ning kuidas seda tasutatakse. Täistööaja puhul räägitakse enamasti kindlast kuupalgast, osaaja puhul tunnipalgast.
  Algaja ja erihariduseta laotöötaja palk võib jääda alla keskmist palka, kuid hariduse ja kogemuste lisandumisel tõuseb see reeglina vähemalt eesti keskmisele tasemele.

 • Karjääritee

  Laotöötaja amet pakub mitmeid erinevaid arenguvõimalusi. Võimalik on areneda samas laos juhiks ja uute laotöötajate juhendajaks.
  Laotöö võib olla aga ka aste logistikamaailma. Parimad logistikud saavad neist, kes on sellel teel töötanud erinevatel ametikohtadel. Seega võib alustada laost, kuid minna hiljem kutse- või kõrgkooli logistikat õppima.

 • Lisateave

 • Lähedased ametid

  Veokorraldaja

  Kaubakäsitleja

  Komplekteerija