Lamekatusekatja

Prindi Lamekatusekatja
 • Olulised momendid

  • Lamekatusekatja on ehitustööline, kes on spetsialiseerunud lamekatuste paigaldamisele, remontimisele ja hooldamisele.
  • Lamekatusekatja töötab peamiselt välistingimustes ja eri kõrgustel. Vajalik on hea füüsiline vorm, koordinatsioon ja kõrgusetaluvus.
  • Tähtsal kohal on vastutustunne, sest tema töös tehtud eksimused võivad tekitada valminud ehitistele suurt materiaalset kahju (vee- või tulekahjustused).
 • Töö iseloom

  Lamekatusekatja on spetsialiseerunud lamekatuste paigaldamisele, remontimisele ja hooldamisele. Lamekatused on katused, mille kalle on väiksem kui viis kraadi. Lamekatuseid ehitatakse rohkem ühiskonnahoonetele (tootmishooned, laod, kaubakeskused jms) ja kortermajadele ning nende põhilised kattevahendid on bituumen- ja plastrullmaterjalid.

  Lamekatusekatja ülesanne on ehitada ehitusfüüsikaliselt toimiv lamekatus, mis peab vett, tuult, sooja, veeauru, talub lumekoormust, tuuldub ning juhib ära sademevett. Katusekatja tõstab ja ladustab katusele materjalid, ehitab kalded, paigaldab aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsiooni, äravoolud ja plekkdetailid ning ehitab vajalikud sõlmed. Töö on vastutusrikas, sest tehtud eksimustega võib ehitise või selle osade vee- või tulekahjustuste tõttu kaasneda suur materiaalne kahju.

  Enam levinud ametinimetus on lamekatusekatja.

 • Töökeskkond

  Lamekatusekatja töötab peamiselt välistingimustes ja eri kõrgustel. Valmis tuleb olla töötamiseks nii talvel külmaga kui ka suvel kuumaga. Samas ei ole mõne katusematerjali paigaldamine väga külma ilma ja lumesajuga võimalik. Suvel kuuma ilmaga töötades tuleb olla ettevaatlik, et ei tekiks ülekuumenemisohtu, sest päikese käes on katusel temperatuur kõrgem. Kui külm ega kuum ei sega katuste paigaldamist, siis vihma ja suure tuulega on katusetööde tegemine keelatud.

  Lamekatusekatja töö eeldab head füüsilist vormi, sest töö on füüsiliselt raske ja pingeline. Teatud protsessid nõuavad sundasendis töötamist, ronimist ja raskete materjalide tõstmist. Väga tähtsad on kõrguse talumine, hea koordinatsioon ja nägemine. Töötamiseks kõrgustes nõutakse ka arstitõendit. See töö sobib füüsiliselt raske olemuse tõttu rohkem meestele.

  Lamekatusekatja peab hoolega järgima ohutusreegleid, kasutama kõrgtöödeks vajalikku ohutusvarustust (nt ohutustraksid ehk -rakmed), kandma mugavat töörõivastust ja mittelibisevaid jalanõusid, vajaduse korral töökindaid, kiivrit ning kaitseprille.

  Töövahendid olenevad kattematerjalist. Bituumenrullmaterjalide paigaldamiseks kasutatakse gaasipõletit, elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu, plastrullmaterjalide paigaldamiseks lisaks käsifööni ja keevitusautomaati.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Lamekatusekatjana pead:

  • tundma ehitustööde korralduse põhimõtteid, tööohutust, ehitusmaterjale ja -vahendeid, ehitusmõõdistamist ning ehitusjooniste lugemist;
  • oskama ehitada katusekaldeid;
  • oskama paigaldada ja kinnitada aurutõkkeid ning soojus- ja hüdroisolatsiooni;
  • oskama paigaldada äravoolusüsteeme ja teha sõlmlahendusi;
  • omama troppija- ja tuletööoskusi.

  Suuremate kogemustega katusekatjatel tuleb juhendada vähem kogenud töölisi, tellida tööks vajalikku materjali ja tõsteseadmeid, pidada materjali ja tööaja arvestust ning täita ehituspäevikut.

  Isikuomadustest on vajalikud loogilise mõtlemise võime, keskkonna ja füüsilise koormuse talumine, liigutuste täpsus, kiirus ja hea koordinatsioon. Kasuks tuleb suhtlemisoskus, mis tagab meeldiva ja tulemusliku koostöö nii teiste töötajatega kui ka tellija ja tööandjatega.

  Tähtsal kohal on vastutustunne, kuna tema töös tehtud eksimused võivad tekitada valminud ehitistele suurt materiaalset kahju (vee- või tulekahjustused).

  Täpsemad kutseoskusnõuded on kirjas lamekatusekatjate kutsestandardites.

 • Haridus ja väljaõpe

  Lamekatusekatjaks saab õppida nii põhi- kui ka keskhariduse baasil kutsehariduskeskustes üldehituse erialal. Õppida võib ka kursustel või ehitus- ja katusefirmades kogenuma töömehe juhendamisel.

  Otsi sobivat kooli kutsekoolide andmebaasist.

  Lamekatusekatjaks õppimine eeldab üldhariduskoolis suuremat tähelepanu matemaatikale, füüsikale ja tööõpetusele.

  Uute materjalide kasutamist õpitakse enamasti ettevõttes kohapeal.

 • Töövõimalused

  Lamekatusekatja töötab peamiselt ehitus-, kinnisvarahooldus- ja katusepaigaldamise ettevõttes. Mõned lamekatusekatjad töötavad ka FIE-na ja on ehitusfirmadega seotud lepingulise alltöövõtu kaudu. Osaval ja vastutustundlikul katusekatjal on tööd saada suhteliselt kerge.

  Töökogemuse omandamine ja enesetäiendamine võimaldavad katusekatjal karjääriredelil edasi liikuda ja ehitusjuhina tegutseda.

 • Sissetulek, soodustused

  Palk oleneb töökohast. Enamasti toimub tasustamine tüki- või tunnitöö alusel.

  Firma tagab töömehele vahendid ja transpordi.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Üldehitustööline

  Ehituspuusepp