• Olulised momendid

  • Laevamehaaniku (laevaohvitseri) töö on mitmekesine ja vaheldusrikas ning nõuab häid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi. Vajalik on leidlikkus ja loomingulisus tekkivate probleemide lahendamiseks.
  • Nüüdisaegsetes laevades on jõuseadme käitus peamiselt vaimne tegevus ning nõuab häid teadmisi IT-st ja orienteerumist automaatikas.
  • Huvitav töö, võimalus näha palju erinevaid maid ja rahvaid.
 • Töö iseloom

  Laevamehaanik on meresõiduspetsialist, kelle ülesanne on tagada kõigi laeva seadmete ja süsteemide otstarbekohane, ohutu ning normaalne toimimine. Tema vastutusel on laevaseadmete ökonoomne, tõrgeteta ja ohutu kasutamine, hooldus ning remont.

  Tema põhitöö on laeva pea- ja abimasinate, mehhanismide, seadmete ning süsteemide perioodiline kontrollimine, hooldamine, häireteta töö tagamine vahisoleku ajal, rikete õigeaegne avastamine ja kõrvaldamine, plaanilised ja avariiremonditööd. Vahimehaanik järgib täpselt kehtestatud tegevusjuhiseid ja täidab ettenähtud tehnilisi dokumente. Kui olukord nõuab, rakendab ta otsekohe meetmeid laeva, laevapere ja reisijate ohutuse tagamiseks.

 • Töökeskkond

  Laevamehaaniku töökeskkond on laev. Masinameeskonna töökoht on põhiliselt masinaruum. Vahimehaanik töötab vahetustega ja rasketes tingimustes (õline keskkond, kitsas masinaruum, loomuliku valguse puudumine). Olmes on laevapere liikmel tavaliselt kasutada sanitaarsõlmega kajut ja üldruumid: söögituba, töö- ja puhkeruumid, kinosaal jne. Kõik sõltub loomulikult laevast ja selle otstarbest.

  Laevamehaanikul tuleb palju kodust eemal olla. See ei pruugi kõigile inimestele sobida. Tööaeg laevadel võib suuresti erineda. Lühema marsruudiga kruiisilaeval ollakse kaks nädalat tööl ja kaks vaba, kaubalaeval seilatakse teinekord pool aastat järjest. Tüüpiline töökorraldus merelaeval: ööpäev jaotatakse kolme laevamehaaniku vahel nii, et igaüks on masinaruumis pärast kaheksatunnist vaheaega neli tundi vahis.

  Laevamehaanik kannab töörõivastusena enamasti ilmastikukindlast pükstest ja jopest koosnevat komplekti (või tunkesid), mille külge on hea kinnitada igapäevaselt vajalikke väiksemaid tööriistu.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Laevamehaanikud peavad tundma kõigi laevamehhanismide ehitust ja tööpõhimõtteid, oskama neid kasutada, hooldada ning remontida. Laevamehaaniku põhioskused ja -teadmised kuuluvad sellistesse valdkondadesse nagu tehniline termodünaamika, elektrotehnika ja elektroonika, hüdraulika, rakendusmehaanika, tehniline joonestamine, metallide tehnoloogia ja materjaliõpetus. Ta peab tundma erinevaid metalle ja sulameid, metallist jm tehtud konstruktsioonimaterjale, nende omadusi ja kasutusalasid, samuti kütuseid ja õlisid. Laevamehaanik peab oskama kasutada päästevahendeid ja anda esmaabi ning tagama oma vastutusalal meresõiduohutuse. Ta peab teadma, kuidas ennetada tulekahjusid, ja suutma õigesti tegutseda, kui laeval juhtub tuleõnnetus.

  Et palju seadmeid juhitakse tänapäeval arvuti kaudu, läheb laevamehaanikul vaja arvutitundmist, lisaks suhtlemisoskust ja inglise keelt, et rahvusvahelistes vetes info andmise ja vastuvõtmisega hakkama saada. Isikuomadustest on tähtsamad keskendumisvõime, füüsilise ja vaimse koormuse ning eraldatuse talumine, koostöövõime, õpivalmidus, püsivus ning täpsus.

  Laeval töötamine eeldab füüsilise ja vaimse koormuse ning meretingimuste talumist. Näiteks võivad laeval töötamist segada merehaigusest tulenevad peavalu- ja iiveldushood.

 • Haridus ja väljaõpe

  Eelduseks on erialane kutseharidus. Otsi sobivat kooli keskkonnast kutsehariduse portaalist.

  Laevamehaanikud peavad iga viie aasta järel läbima kohustuslikud IMO (Rahvusvaheline Mereorganisatsioon) ettenähtud täienduskursused ja tegema Veeteede Ameti juures vastava eksami.

  Üldhariduskoolis tuleks pöörata tähelepanu tööõpetusele ja matemaatikale.

 • Töövõimalused

  Laevamehaanikute põhilised töökohad on laevafirmad ning laevaremondi- ja laevaehitusettevõtted.
  Ka kaldaettevõtetes, kus vajatakse tehniliste teadmiste ja oskustega inimesi, saavad laevamehaanikud kergesti tööd – peainseneri, peaenereetiku, projektijuhi, ettevõtte juhina.

 • Sissetulek, soodustused

  Masinameeskonnal on üldjuhul töölepinguga määratud kindel kuupalk. Töötasu oleneb ametikohast. Laevandusfirmad võivad maksta lisa eritööde ja ületöötundide eest. Eesti laevandusfirmade palgad on tunduvalt madalamad kui välisriikides.

  Toitlustamine on laevas tasuta. Laevapere liikmete perioodilise tervisekontrolli eest, mis tuleb olenevalt vanusest läbida iga aasta või kord üle kahe aasta, maksab üldjuhul tööandja. Laevapere liikmed on kindlustatud nii püsivate tööga seotud tervisekahjustuste kui ka elu kaotuse puhuks.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühinguga.

 • Lähedased ametid

  Madrus. Töö toimub loodusstiihia tingimustes merel. Vastutusrikas, kõrgendatud riskiga ja huvitav amet. Madruse ametit valides tuleks esmajärjekorras omada head füüsilist ettevalmistust ja head tervist.

  Loe täpsemalt »

  Vahimadrus

  Masinaehitaja

  Laevaremondi insener

  Laevaehitusinsener