• Olulised momendid

  • Kvaliteedijuht arendab kõigi organisatsiooni liikmete koostööd, et kliendid saaksid oma vajadustele ja ootustele vastavaid tooteid või teenuseid.
  • Kvaliteedijuhtimine on süsteemne, teadvustatud tegevus organisatsiooni tulemuslikkuse parandamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.
  • Kvaliteedijuht peab põhjalikult tundma firma töökorraldust ning oskama seda analüüsida ja arendada.
 • Töö iseloom

  Kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas tuleb ettevõtetel konkurentsis püsimiseks kiiresti reageerida turu nõudmistele ja pakkuda klientidele seda, mida nad ootavad – õigel ajal õige hinnaga. Kui kõik kliendi nõudmised on rahuldatud, siis võibki väita, et toode või teenus on kvaliteetne.

  Kvaliteediedendus toimib tulemuslikult vaid sellises töökeskkonnas, kus töötajatel on tugev soov anda endast parim, kus nad on pühendunud ning kaasatud organisatsiooni ja enda arendamisse.

  Kvaliteedijuht on ettevõttes nõuandja-selgitaja ja tippjuhi konsultant, klientidele aga firma esindaja, kelle poole pöörduda teenuste või toodetega seotud probleemide ja ettepanekutega. Kvaliteedijuht peab põhjalikult tundma firma töökorraldust ning oskama seda analüüsida ja arendada. Ta korraldab probleemvaldkondade selgitamiseks firmasiseseid uurimusi (küsitlused, intervjuud jm), korraldab tegevuse tulemuste mõõtmist, analüüsib saadud infot ja teeb juhtkonnale ettepanekud olukorra parandamiseks, määratleb koos personalijuhiga töötajate koolitusvajadused jne.

  Kui juhtkond on töökorralduse muudatused heaks kiitnud, korraldab kvaliteedijuht uute tegevusjuhiste kirjapanemise ja vajalike muudatuste tegemise kasutusel olevates dokumentides. Tänu täpsetele juhistele mõistavad töötajad, mida neilt oodatakse. Kvaliteedijuhi töö on mitmekesine ja huvitav. Kui ta teeb oma tööd hästi, sujuvad ka firma asjad kenasti.

 • Töökeskkond

  Kvaliteedijuhid töötavad enamasti bürooruumides. Peamised töövahendid on arvuti, paber, telefon. Tööaeg on tavaliselt 5 päeva nädalas ja 8 tundi päevas. Igapäevatööst umbes poole moodustab suhtlemine kolleegide ja juhtkonnaga. Kvaliteedijuhi vaimne koormus on üsna suur. Kimbutada võivad istuvale tööle iseloomulikud tervisehäired (seljavalu, silmaprobleemid).

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Kvaliteedijuhil tuleb põhjalikult tunda ettevõtte tegevusala, olla kursis sektori arenguga Eestis ja mujal maailmas. Olulised on organisatsioonikäitumis- ja juhtimisteadmised, analüüsi-, suhtlemis- ja arvutioskus.

  Kvaliteedijuht peab valdama väga hästi eesti keelt. Kindlasti tuleb kasuks inglise keele oskus, sest uuem erialakirjandus ilmub inglise keeles. Peamised kvaliteedijuhtimise standardid on kättesaadavad eesti keeles.

  Tal peab olema hea pinge- ja stressitaluvus ning õppimisvõime. Temalt eeldatakse intelligentsust, usaldatavust, kohusetunnet, iseseisvust ja otsustusvõimet.

  Koolis tuleks tulevasel kvaliteedijuhil hoolega õppida matemaatikat ja võõrkeeli.

 • Haridus ja väljaõpe

  Kvaliteedijuhi amet eeldab kõrgharidust. Kvaliteedijuhtimist saab õppida Ettevõtluskõrgkoolis Mainor .

  Vastavaid teadmisi ja oskusi jagatakse ka erinevate kõrgkoolide majanduserialade valikainena.

  Otsi sobivat kõrgkoolide õppekava. 

  Enamik praegu Eestis ametis olevatest kvaliteedijuhtidest on täiendanud end mitmesugustel lühi- ja pikaajalistel täienduskoolituskursustel, saanud kogemusi ja teadmisi ka välislähetustel ning osalenud kursustel välisriikides.

  Täienduskursusi korraldavad koostöösTallinna Tehnikaülikooli kvaliteeditehnika õppetool ja Eesti Kvaliteediühing.

 • Töövõimalused

  Kvaliteedijuhid leiavad tööd suuremates tootmis-, teenindus- ja konsultatsiooniettevõtetes. Paljud kvaliteedijuhid on varem töötanud samas ettevõttes või tegevusalal müügi- või tootmisjuhina. Karjääri edenedes võib kvaliteedijuht tõusta ettevõtte juhiks.

 • Sissetulek, soodustused

  Kvaliteedijuhid on küllaltki kõrgesti hinnatud ja tasustatud. Nad saavad enamasti kindlat kuupalka, millele võib lisanduda aastaboonus vms.

 • Lisateave

  Eesti Kvaliteediühing kuulub mitmetesse rahvusvahelistesse erialaorganisatsioonidesse. Peamise ülesandena nähakse inimeste ja organisatsioonide arengu toetamist.

  Rahvusvaheline standardiorganisatsioon (ISO)

  Ametikirjeldust on uuendatud 2015. a koostöös Eesti Kvaliteediühingu spetsialistidega.

 • Lähedased ametid

  Tootmisjuht