• Olulised momendid

  Kulleri töö on väga oluline, sest just tema tegevusest sõltub see, kuidas ja millises olukorras jõuab saadetis kliendini.
  Kuller võib toimetada edasi kirju, pakke, lilli, toitu... Mida iganes! Oluline on see, et saadetis oleks terve ja korras ning kulleri käigust jääks kliendile meeldiv mälestus.
  Ärimaailma mõistes on kuller tarne- ja müügiahela viimane lüli. Just tema professionaalsusest sõltub, kas kliendil jääb ettevõttest hea kogemus.

 • Töö iseloom

  Kulleri töö võib olla nii põhi- kui ka kõrvaltöö. See amet on hea võimalus enese tööturul ja klienditeeninduses proovilepanekuks ka koolivaheaegadel või pärast loengupäeva lõppu.
  Töö kullerina võib sobida ka neile, kes soovivad töötada osaajaga või ainult mõnel kindlal nädalapäeval.

  Kõige sagedamini on kuller palgatöötaja. Kuller võib olla ka ise enda tööandja (FIE) või hakata ettevõtjaks ning luua oma kulleriteenuste firma.

 • Töötulemus

  Kulleri töö tulemuseks on laitmatult kohale toimetatud saadetis ning positiivne kliendisuhe.

 • Töökeskkond

  Kuller tegutseb välitingimustes. Kõige sagedamini sõidab kuller autoga, ent palju on ka rattakullereid.
  Töö iseloom ja keskkond sõltuvad sageli sellest, millises ettevõttes töötatakse. Rohkem tööd on linnades, ent kulleri ülesanded võivad viia teda ka märksa kaugemale – seda nii oma riigis kui ka rahvusvaheliselt.

  Tinglikult võiks eristada kullereid, kes sõidavad päevast-päeva kindlaid marsruute – näiteks lao ja kaupluse vahel – ning kullereid, kelle marsruudi määravad selle päeva klientide tellimused.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Kullerina töötamisel on vajalik omada töövahendi – auto või ratta – juhtimise õigust, see seab piirangud ka tervislikele nõuetele.
  Tavalise autojuhiga võrreldes peab kulleril olema silmapaistvalt hea linna või piirkonna tundmise oskus. Ainult nii leiab ta kiiresti parima tee ning suudab tööaja jooksul anda võimalikult suure panuse. Viimasest sõltub tihtipeale ka sissetulek.

  Tänapäeval ei saa kuller hakkama ilma oma valdkonna IT-teadmisteta – arvuti abil edastatakse tellimusi ning määratakse optimaalsed marsruudid.
  Loomu poolest on kuller hea klienditeenindaja. Ta on kohusetundlik, sõbralik ja rõõmsameelne ning suudab kliendiga suheldes jääda selliseks ka siis, kui klient juhtub olema pahas tujus või maailmaga pahuksis.
  Kuller vajab head füüsilist vormi, sest osa tööst on liikuv ning mõned saadetised võivad olla päris rasked.

  Toimetulek pingelistes liiklusolukordades eeldab head nägemis- ja kuulmisvõimet, samuti rahulikku meelelaadi.
  Eestis töötades peaks eesti keel olema vähemalt B1-tasemel, vene ja inglise keel võiksid olla vähemalt A2-tasemel.

 • Haridus ja väljaõpe

  Kullereid koolitundides ette ei valmistata. Tööks vajalikud oskused saavad selgeks töö käigus.
  Sagedane ametiõppimise meetod on selline, et mõned päevad sõidetakse ringi koos kogenud kolleegiga ja jälgitakse tema tegevust. Siis vahetatakse mõneks päevaks kohad – nüüd teeb uus tulija tööd, staažikas kolleeg aga jälgib ja annab vajadusel suuniseid. Kui tööks vajalik selge, saab alustada iseseisva kulleritööga.

 • Töövõimalused

  Häid kullereid on alati vaja! Sagedamini asuvad kullerettevõtted linnades, sest seal on rohkem võimalikke tellijaid. Veidi otsides võib kullerina tööd leida igas Eestimaa servas ja kaugemalgi.

 • Sissetulek, soodustused

  Kullerina alustades võib palk olla veidi alla kohalikku keskmist palka, kuid kogemuste suurenedes tõuseb see kiiresti nii keskmise kui ka märksa kõrgema palgatasemeni.

  On kullereid, kelle kuupalk on fikseeritud, nagu ka nõudmised, mida tööandja selle eest eeldab. Sageli aga sõltub palk otseselt tööpanusest. Palgaarvestuse alused võivad olla erinevad – kilomeetrid, kliendid, saadetised, tunnid, protsendid...

  Oluline on, et töökohale asuv kuller saaks aru, kuidas tasustamine toimib ning kas ja mida ta saab ise teha oma sissetuleku suurendamiseks.

 • Karjääritee

  Kulleritööga alustavad sageli noored, kellel on ambitsioon ametiredelil edasi liikuda. Just kulleritöö võib anda suurepärase tõuke, et areneda edasi logistikuks – kullerina alustanud noor oskab reeglina luua arukaid marsruute ja ajakavasid teistelegi.
  Tublist kullerist võib saada teiste kullerite juht ja õpetaja.

  Kui kullerile pakub huvi ettevõtlus ning piirkonnas on turgu, võib kulleril olla arukas luua ka oma ettevõte.
  Oskus tajuda ärimaastikku klienditeenindaja positsioonilt on hilisemas elus äärmiselt kasulik mistahes juhtiva ametikoha puhul.

 • Lisateave

 • Lähedased ametid

  Autojuht

  Bussijuht. Bussijuhi amet eeldab täpsust ja väga head sõiduoskust. Valmis tuleb olla tööks nädalavahetustel. Väljaõpe toimub autokoolis või vedaja juures.

  Loe täpsemalt »