Kraana- ja tõstukijuhid

Prindi Kraana- ja tõstukijuhid
 • Olulised momendid

  • Kraana- ja tõstukijuhtide ülesanne on masinate abil kergendada füüsiliselt keerulist või rasket tööd.
  • Kraanade ja tõstukite juhtimine nõuab head koordinatsiooni, kuulmis- ja nägemismeelt.
  • Kraanasid ja tõstukeid juhitakse nüüdisaegse elektroonika ja automaatikaga.
 • Töö iseloom

  Masinad abistavad inimesi peaaegu igas valdkonnas – ehitustel, transpordis, kaubanduses, põllumajanduses ja mujal. Kraana- ja tõstukijuhtide ülesanne on juhtida masinaid ja tõstukeid, mis kergendavad füüsiliselt raskete tööde tegemist. Nüüdisaegsed masinad on hästi disainitud ja varustatud moodsa tehnikaga ning nende juhtimine ei tekita enam kutsehaigusi (varem oli probleemiks suur vibratsioon kabiinis).

  Tõstukijuhtide tööks on juhtida ja kontrollida tõstukeid, mida kasutatakse kaubaaluste, konteinerite ja muude raskete kaupade transpordil ning laadimisel kaubajaamades, sadamates, ladudes, tehastes ja teistes kohtades. Peale masinate juhtimise on tõstukijuhi ülesanne kaup peale ja maha laadida, saabuvad abimaterjalid maha laadida ja ladustada, valmistoodangut transportida, kaupa siirata ning ladu korras hoida. Näiteks kauplustes tõstavad juhid oma tõstukitega pakendid kaubaautodest välja, sõidutavad lattu ja asetavad nad ettenähtud kohtadele.

  Ehkki tõstukid on väga hea manööverdusvõimega, võib ette tulla ka käsitsitööd – pakkide nihutamist, mis mõnel juhul on füüsiliselt küllalt raske. Laos töötavate tõstukijuhtide ametinimetuseks võib olla ka tõstukijuht-komplekteerija, tõstukijuht-laotööline jms.

  Kraanajuhid juhivad ja kontrollivad kraanasid ning teisi tõsteseadmeid. Ehitustöödel ja muudel ajutistel objektidel tuleb kraanaga kõigepealt kohale sõita ja seda paigaldama hakata. Kraana paikapanek on lausa täppistöö – kraana peab õigesti loodis olema ja paigaldamisel arvestatakse nii tööülesande, ilmastiku kui ka maapinnasega. Pehme pinnase puhul valatakse töölistega koos teeservadesse platvormid, mille abil saab kraanat toestada.

  Kraanajuhi töö eeldab head füüsilist vormi, sest ta peab ronima kõrgel asetsevasse kabiini. Alles siis saab ta alustada kraanatöid, milleks on tavaliselt raskete esemete (ehitusdetailid, konstruktsioonid, puit, vms) tõstmine ja nende paigaldamine õigesse kohta. Näiteks metsavedudel tõstavad kraanajuhid palke koormaauto peale, ehitustöödel tõstetakse ehitusplokke, seadmeid ja konstruktsioone ehitisele, raudteeehitusel raudteeliipreid.

  Kraanajuht jälgib ka masina töökindlust ja korrasolekut, kuid õigel käitlemisel on kraanatöö küllalt ohutu ja kõik seadmed on dubleeritud nagu lennukilgi.

 • Töökeskkond

  Kraana- ja tõstukijuhid töötavad mitmesugustes kohtades ja erinevatel masinatel. Kuna sõidukid on küllalt erinevad, peab iga kraana või tõstuki juhtimiseks olema selle sõiduriista juhtimise luba.

  Tõstukijuhid kasutavad käärtõstukeid, tõstekahvliga, kopaga, palgi-, rulli- või konteineri-haaratsiga laadureid, kärusid jne. Mõni tõstuk võib olla küllalt suur, näiteks saematerjali ladustatakse 3,5-tonniste diiseltõstukitega. Sisetöödel – kauplustes, tehastes, ladudes, siseehitustöödel ja mujal – kasutatakse teleskooptõstukeid ja hüdrotõstukeid. Tõstukite valik on suur – näiteks on Mitsubishi firmal pakkuda 10 mudelit lükandmasttõstukit. Ka kraanajuhid töötavad suurematel ja väiksematel masinatel. Kasutusel on sild-, pukk- ja tornkraanad.

  Välitöödel tuleb arvestada ilmastikuoludega – suure tormiga on kraanatöid võimatu teha. Kraanal on tipus ilmajaam. Kui tuule kiirus on üle kaheksa meetrit sekundis, siis kraanatöid enam ei tehta.

  Kraana- ja tõstukijuhid kannavad tööriietust, kaitsekiivrit ja müra kaitseks kõrvaklappe. Koostöö koordineerimiseks kasutatakse suhtlemiseks sidevahendeid – töid juhitakse raadiosaatja või telefoni teel.
  Tööaeg oleneb töökohast. Mõnes kohas on tööaeg kella 8–17, kuid palju on ka vahetustega tööd, nt kaubavedu varastel hommikutundidel, kaubasadamates kestab töö ööpäev läbi. Puhkus kestab 28 tööpäeva.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Kraana- ja tõstukijuhtide töö nõuab teadmisi masinaehitusest, elektrotehnikast, töödeldava maavara, pinnase ja muu materjali üldomadustest. Samuti peavad nad tundma kutsetegevust reguleerivaid õigusakte, liikluseeskirju, tööõigust, töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning ergonoomikat. Kuna töös võib esineda ohtlikke olukordi, tuleb osata anda esmaabi.

  Kraana- ja tõstukijuhid peavad tundma juhitava masina ehitust, otstarvet, tööpõhimõtteid, masinaehitusjooniseid ning järgima juhitava masina kasutusjuhendit. Samuti peavad nad teadma töödeldava materjali ohutu töötlemise võtteid. Vajalik on troppimisoskus, kasutatavate töö- ja mõõte¬riistade ohutu kasutamisoskus.

  Erioskused on seotud juhitava masina tüübi, töökoha ja töö spetsiifikaga – näiteks kuidas töötada tõstekahvliga, -kopaga, palgi-, rulli- või konteinerihaaratsiga, milline on laadurite, virnastajate ja kärude ehitus, kasutamine ning hooldamine, laadimistööde kord.

  Kraana- ja tõstukijuhtide töö eeldab loogilist mõtlemist, head silmamälu, koordinatsiooni-võimet ja kõrgusetaluvust. Kuna tegemist on meeskonnatööga, on vajalik vastutusvõime, kootöö¬valmidus, täpsus ja korrektsus. Tähtis on ka füüsiline vastupidavus.

 • Haridus ja väljaõpe

  Eelduseks on erialane koolitus, mida pakuvad mitmed kutsekoolid. Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist. 

 • Töövõimalused

  Kraana- ja tõstukijuhid töötavad kõikides suuremates ja väiksemates ettevõtetes, kus tehakse tõstetöid – kauplustes, ladudes, sadamates, raudteel, ehitustel. Suuremates ehitusfirmades ja kaubatransiidikeskustes on oma tõstukmasinapark koos väljaõppinud juhtidega.

  Mõned kraana- ja tõstukijuhid töötavad ka üksikettevõtjana ja tulevad objektile vastavalt tellimusele. Näiteks kui eraisikul on suvila või maja juures vaja teha kraanaga ühekordne töö, tellib ta kraana¬juhi, kellele maksab tunnitasu, ja töö saab tehtud.

  Kuni ehitus, veondus ja kaubandus kasutavad masinate abi, on kraana- ja tõstukijuhtidele ka töö tagatud.

 • Sissetulek, soodustused

  Kraana- ja tõstukijuhtide töötasu oleneb töökohast. Paljud kohad pakuvad kraana- ja tõstukijuhtidele tasuta transporti tööle ja tagasi, sooja lõunat, väljaõppevõimalusi ning tööriietust.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös OÜ E-Katedraal Koolituskeskusega.

 • Lähedased ametid

  Veoautojuht. Veoautojuhid veavad veoseid sihtkohta – võtavad lähtekohast kauba auto peale ja toimetavad selle edasi lattu või viivad laevale, lennukile, rongile või otse kliendile. Töö nõuab otsustusvõimet, täpsust, ...

  Loe täpsemalt »

  Ekskavaatorijuht

  Buldooserijuht

  Liikurmasinate juht