• Olulised momendid

  • Koostelukksepp koostab tehniliste jooniste ja spetsifikatsioonide järgi tootmises kasutatavaid tööriistu, abivahendeid ning terviktooteid.
  • Koostelukksepad töötavad masina-, seadme-, laevaehitus- vm tootmisettevõtetes.
  • Tähtsad on hea füüsiline vastupidavus, nägemine ja koordinatsioon.
  • Tööväljavaated on väga head, sest vajadus kvalifitseeritud koostelukkseppade järele on suur.
 • Töö iseloom

  Koostelukksepa põhitöö on tehniliste jooniste järgi metallist koostude ehk terviktoodete või nende osade valmistamine ning kokkupanemine ehk koostamine. Koostatavateks toodeteks võivad olla tööstusseadmete metallkonstruktsioonid, automaatikaseadmed jne.

  Koostelukksepa põhilised tööülesanded on toorikute ettevalmistamine, detailide mõõtmine, märkimine, puhastamine, metallkoostude ehk terviktoodete või nende osade ettevalmistamine (nt keevitamiseks), koostamine ja reguleerimine. Töö sisu võib olla näiteks konstruktsiooni terasplaatide painutamine ja sobitamine toote valmistamisel või remontimisel.

 • Töökeskkond

  Koostelukkseppade tööruumid on vajaliku varustusega tsehhid, mis on küll piisava valgustuse ja ventilatsiooniga, kuid sageli mürarohked ja kus metallide töötlemisel tekib saastet.

  Koostelukksepad töötavad enamasti vahetustega, tööpäeva pikkuseks on üldjuhul kaheksa tundi.

  Koostelukksepp kasutab oma töös nii käsitööriistu (viil, meisel, vasar) kui ka elektrilisi mõõte- ja tööriistu, tööpinke ja tõsteseadmeid. Paljud töövahendid ja -materjalid võivad vääral käsitsemisel olla inimese tervisele ohtlikud. Väga tähtis on järgida tööohutusnõudeid ning kanda töörõivaid ja kaitsevahendeid. Metallide töötlemisel tekib rohkesti saastet, seepärast kantakse spetsiaalseid tööriideid. Töö etapist olenevalt kantakse nii kaitseprille (nt keevitustöödel) kui ka kõrvaklappe, mis aitavad summutada töös tekkivat müra.

  Koostelukksepa tervis peab olema piisavalt hea, et täita sageli ka füüsiliselt raskeid tööülesandeid. Tööd tuleb teha nii seistes kui ka istudes, kuid tema seljale ja jalgadele langev koormus võib ikkagi olla üsna suur. Vajalikud on hea nägemine, kuulmine ja koordinatsioon.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Koostelukksepana pead:

  • oskama lugeda ja analüüsida tehnilist dokumentatsiooni (eelkõige koostamist vajavate toodete tehnilisi jooniseid ja materjali spetsifikatsioone);
  • tundma masinaehitus- ja töötlustehnoloogiat ning kasutatavaid materjale (materjaliõpetus);
  • tundma mõõteriistade ja -seadmete tööpõhimõtteid;
  • tundma materjali ning selle mehaanilise ja termilise töötlemise põhimõtteid;tundma nii metallide kui ka plastide töötlemise tehnoloogiaid;
  • tundma pneumaatika (suruõhu) ja hüdraulika (vedelsurve) kasutamise põhimõtteid;
  • oskama koostada agregaate, seadmeid ja metallkonstruktsioone ning neid seadistada, katsetada, hooldada ja remontida;
  • oskama kasutada arvutit;
  • tundma ja järgima töökeskkonna ohutust.

  Töös tuleb kindlasti kasuks keevitus- ja jootmistööde tehnoloogia tundmine.

  Koostelukksepa töös läheb vaja täpsust, hoolikust, iseseisvat loogilist mõtlemist, head silmamälu, ruumi- ja kujunditaju, keskendumisvõimet, püsivust ning vastutustunnet. Olulised on ka inimese õpi-, koostöö- ja suhtlemisvalmidus ning stressitaluvus.

  Täpsemad kutseoskusnõuded on kirjas koostelukksepa kutsestandardites.

 • Haridus ja väljaõpe

  Koostelukksepa ametit saab õppida nii põhi- kui ka keskhariduse baasil.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kutsehariduse veebilehelt.

  Täienduskoolitused toimuvad enamasti ettevõttes või kuuekuuliste kursustena eriharidust pakkuvates koolides.

  Koostelukksepa ametist huvitatud noored peaksid üldhariduskoolis pöörama tähelepanu eelkõige tööõpetusele, füüsikale, joonestamisele (sh kujutav geomeetria, tehniline joonestamine).

 • Töövõimalused

  Koostelukksepad töötavad tavaliselt masina-, seadme-, laevaehitus- vm tööstusliinidega ettevõtetes.

  Tööväljavaated on väga head, sest vajadus kvalifitseeritud tööliste järele on suur.

 • Sissetulek, soodustused

  Kooste- ja tööriistalukkseppade töötasu võib olenevalt ettevõttest olla kindel kuupalk, tükitöö eest saadav tasu või tunnitasu.

  Linnadest eemal asuvad tootmis- ja tööstusettevõtted pakuvad oma töötajatele ka tasuta transporti tööle ja tagasi või sõiduhüvitist.

 • Lisateave

  Eesti masina-, metalli- ja aparaaditööstuse ettevõtteid ühendab ning valdkonda arendab Eesti Masinatööstuse Liit.

  Masina-, metalli- ja aparaaditööstuse spetsialistidele pakub täiendusõpet ning korraldab kutsete andmist (sh kooste- ja tööriistalukkseppade kutsed) Eesti Masinatööstuse Liidu juures tegutsev KOO-MET OÜ.

  Eesti masinaehitust arendab Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskus IMECC.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös arenduskeskusega IMECC.

 • Lähedased ametid

  Tööriistalukksepp

  Metallitöötluspinkide tööline

  Remondilukksepp

  Lehtmetallitööline. Metallitöölised on oskustöölised, kes valmistavad masinate ja seadmete abil mitmesuguseid metalltooteid. Metallitööliste tööväljavaated on head, sest metallitööstus on Eestis kasvav majandusharu. Lehtmetallit...

  Loe täpsemalt »