Kooliraamatukoguhoidja

Prindi
 • Olulised momendid

  • Kooliraamatukoguhoidja töötab üldjuhul koolis.
  • Tema peamine ülesanne on teenindada üldhariduskoolide õpilasi, samuti õpetajaid ja lapsevanemaid, aidates neil leida ning kasutada erinevaid raamatuid, infoallikaid ja õppematerjale.
  • Kooliraamatukogu töötaja puutub väga palju kokku lastega, mistõttu peab ta oskama õpetajaametile sarnaselt nendega suhelda ja käituda.

   

 • Töö iseloom

  Kooliraamatukoguhoidja põhiülesanne on varustada õpilased ja õpetajad kirjandusega, mida on vaja õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks. Tema kohus on säilitada raamatukogus olevaid teabeallikaid, nt raamatuid, ja teha need kättesaadavaks.

  Kooliraamatukoguhoidja aitab arendada õpilaste oskust iseseisvalt õppida ja tekitada neis lugemishuvi. Selleks korraldab ta üritusi, mis suurendavad kultuuri- ja ühiskonnateadlikkust ning avardavad laste silmaringi.

  Kooliraamatukoguhoidja korraldab lisaks õpilaste ja õpetajate töövihikute, -raamatute ning ‑lehtede tellimist.

  Kooliraamatukogud on õppetöö toetajatena õppeasutuse osa ning nad jagunevad riiklikeks ja kohalike omavalitsusasutuste raamatukogudeks.

 • Töökeskkond

  Raamatukogupersonal töötab siseruumides.

  Kooliraamatukogu on kasutajatele avatud koolipäevadel ehk viis päeva nädalas 6–8 tundi (olenevalt töötajate arvust). Raamatukogu teenindab kõiki kooli õpilasi, õpetajaid, haldus- ja abitöötajaid ning lapsevanemaid.

  Raamatukogutöötajatel tuleb teenindajatena palju püstijalu seista. Raamatute tõstmine ja kandmine ning riiulitelt teoste kättesaamine nõuab füüsilist pingutust.

  Raamatukogus töötamine ei pruugi sobida neile, kellel on raamatutolmuallergia.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Kooliraamatukoguhoidja peab tundma haridusvaldkonna seadusi, haridussüsteemi ja selle juhtimist. Tal peavad olema põhiteadmised koolikorraldusest, rahastamisest, õppekavadest ja ‑programmidest.

  Ta peab olema võrgukeskkonnas pädev ning õpetama infokasutusoskusi nii õpetajatele kui ka õpilastele – seetõttu peab raamatukoguhoidja olema õppimisvõimeline ja end pidevalt täiendama.

  Vajalikud iseloomuomadused on täpsus, järjepidevus ja püsivus.

  Eri vanuses, soost ja sotsiaalsetest kihtidest pärit laste ning täiskasvanutega suheldes tulevad kasuks algteadmised psühholoogiast ja pedagoogikast.

 • Haridus ja väljaõpe

  Kooliraamatukoguhoidja tööd tehes ei ole nõutud kõrgharidus, kuid eriharidus tuleb töös kindlasti kasuks.
  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

 • Töövõimalused

  Kooliraamatukogud asuvad enamiku põhikoolide ja gümnaasiumide juures, samuti paljudes kutsekoolides.

  Raamatukogudes on väike tööjõu voolavus. Kooliraamatukoguhoidja karjäärivõimalus on asuda tööle mõnesse teist tüüpi raamatukokku, tõusta juhatajaks või vahetada suuremas asutuses töölõike, osakondi.

 • Sissetulek, soodustused

  Kooliraamatukoguhoidja palk on kindlaks määratud summa, mida ta saab iga kuu. Kooliraamatukogudes määrab raamatukoguhoidja palga kooli direktor, kes jaotab kohalikust omavalitsusest pärit eelarveraha.

  Tavaliselt on kooliraamatukogu töötajal õpetajatega sarnased juhtkonna määratud õigused ja soodustused, sest ka tema on üks kooli teenindavast personalist.

  Koolivaheaegadel on kooliraamatukoguhoidja enamasti tööl.

 • Lisateave

  Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing koondab raamatukoguhoidjaid ja raamatukogusid. Ühing tegeleb ka raamatukoguhoidjate kutse andmisega.

  Kooliraamatukogude töökorralduse alused

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga.

 • Lähedased ametid

  Dokumendihaldur. Dokumendihaldur on laiapõhjalise ettevalmistusega spetsialist, kellel on teadmised ja oskused dokumentide haldamisest, arhiivitööst, infotöötlusest ning -tehnoloogiast. Dokumendihaldureid vajatakse nii avalikus kui ka erasektoris. Dokum...

  Loe täpsemalt »

  Infospetsialist

  Arhivaar

  Muuseumitöötaja