• Olulised momendid

  • Kinnisvaramaakler vahendab tasu eest kliendile kinnisvara ostu-, müügi- ja üüritehinguid ning nõustab kinnisvaraküsimustes.
  • Aktiivne müügitöö, kliendisuhete loomine ja hoidmine kuulub maaklerite igapäevaste tööülesannete hulka.
  • Kinnisvaraobjektide eri asukoha tõttu tuleb kontorist palju eemal olla.
  • Head eeldused on juhiluba ning ladus ja selge eneseväljendusoskus.
 • Töö iseloom

  Kinnisvaramaaklerid on spetsialistid, kes vahendavad kokkulepitud tasu eest kliendile kinnisvara ostu-, müügi- ja üüritehinguid ning annavad kinnisvaranõu.

  Kinnisvaramaakler viib kokku ostja, müüja, üürileandja ja üürniku ning korraldab siis müügi- või üürilepingute sõlmimise. Ta oskab kliendile anda nõu müügi- või üürihindade kohta; soovitada, millal oleks sobivam aeg maja osta või müüa; kus on hinnad kõrgemad ja kus madalamad; kas hetkel on kasulik müüa, osta või hoopis üürida. Oma ala spetsialistina peab ta kindlasti kursis olema kinnisvaraturu hindadega.

  Suurem osa tööajast kulub klientide nõustamiseks, kinnisvaraobjektide külastamiseks ja nende tutvustamiseks klientidele. Küllaltki aeganõudev on suhtlemine, mis kulub kinnisvaraobjektide kohta info hankimiseks ja klientidele edastamiseks. Maaklerid aitavad peale kinnisvaraobjekti leidmise õigusküsimuste lahendamisel ja üürilepingute koostamisel.

  Lisaks peab kinnisvaramaakler tutvustama ja reklaamima pakutavaid elamispindu. Kinnisvaramaakler koostab tutvustava videomaterjali ja teeb fotod, mis annavad kliendile ruumidest hea ülevaate.

  Enamasti peavad nad ise kliente otsima ning seetõttu kuuluvad aktiivne müügitöö, kliendisuhete loomine ja hoidmine nende igapäevaste tööülesannete hulka.

  Maakler tugineb oma töös Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja standarditele (kutsestandardid, maakleriteenuse standard), headele tavadele ning olemasolevale turuteabele.

 • Töökeskkond

  Kinnisvaramaakleril tuleb objektide eri asukoha tõttu palju kontorist eemal olla. Ta peab iga uue objekti (kinnistu) üle vaatama, et koguda igakülgset infot selle seisukorra kohta. Et ringiliikumist on palju, siis on tööaja tõhusamaks kasutamiseks vaja autojuhtimisoskust. Teabe hankimiseks, salvestamiseks ja vahendamiseks kasutab maakler peamiselt arvutit, telefoni ning fotoaparaati.

  Kinnisvaramaakleri tööaeg on paindlik. Üldiselt võib ta oma aega ise reguleerida, kuid et ametlik tööpäev on enamikus asutustes kella 9–17, tuleb äripartnerite ja klientidega suheldes asjaajamisi ning kontakte just sellesse ajavahemikku sättida. Juhtub ka, et tööpäev kestab hilisõhtuni ja klientidele vastu tulles peab objekte käima vaatamas nädalavahetustelgi.

  Tähtsad on hea nägemine ja kuulmine ning korrektne välimus – need on vajalikud nii autojuhtimisel kui ka objekti hindamisel ja kohtumisel kliendiga. Töö nõuab mõningast füüsilist pingutust. Olenevalt objekti asukohast ja eripärast tuleb arvestada jalgsi kõrgematele korrustele pääsemisega (kui majas puudub lift või see ei tööta). Muidugi tuleb kinnistu müükivõtmisel enne kinnistu piiridega tutvuda.

   

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Kinnisvaramaaklerina pead:

  • teadma majanduse üldaluseid;
  • tundma Eesti ja muu Euroopa kinnisvaraturgu ning teadma kinnisvaraturu nõudlust ja pakkumist mõjutavaid tegureid;
  • omama teadmisi kinnisvara hindamisest, rahastamisest ja kindlustusest, kinnisvaravahendusest, -korrashoiust ning -arendusest;
  • oskama kinnisvaraturgu analüüsida;
  • tundma erialaseid õigusakte (asja-, võlaõigus jm);
  • tundma Eesti maksusüsteemi ja maksustamist;
  • tundma ehituse kavandamise ja ehitamise põhimõtteid;
  • oskama kasutada erinevaid müügi- ja suhtlemistehnikaid (nt veenimisoskus);
  • tundma reklaamistrateegia kujundamise aluseid;
  • järgima kutse-eetikat ning Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja heade tavade koodeksit.

  Maaklerina peaksid kindlasti oskama luua kliendikontakte ning teadma, kuidas selgitada kliendi soovid ja vajadused. Ladus ja selge eneseväljendusoskus tagab, et klientidega suhtlemisel ei teki vastastikust mittemõistmist ning kõik vajalikud toimingud on kliendile arusaadavad.

  Kõige tähtsam isikuomadus on oskus iseseisvalt eesmärke püstitada ja oma tööd korraldada. Head omadused on veel organiseerimisvõime, loogiline mõtlemine, täpsus ja vastutustunne, üldistus- ja analüüsivõime. Olulised märksõnad on ka ausus, usaldatavus, emotsionaalne stabiilsus, korrektsus, oskus püstitada ülesanne ja see lahendada.

  Kinnisvaramaaklerid peavad peale ladusa suhtlemisoskuse valdama võõrkeeli. Infohulkade töötlemine ja päringutele vastuste leidmine toimub enamasti arvutivõrgu vahendusel, mis eeldab samuti vastavaid oskusi ja teadmisi.

  Enamasti teevad maaklerid müügikuulutuste jaoks ise fotosid. See eeldab head fototehnika tundmist ja oskust teha kvaliteetseid pilte.

  Täpsemad kutseoskusnõuded on kirjas kinnisvaramaakleri kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Kinnisvaramaakleri elukutse eeldab vähemalt keskharidust. Ideaalne on majanduslik või juriidiline kõrgharidus kinnisvaraalase spetsialiseerumisega.

  Kinnisvaramaakleriks saab õppida Tallinna Majanduskoolis.

  Maaklerid omandavad teadmised peamiselt valdkonna koolitustel ja teabepäevadel. Peamine koolituste korraldaja on Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda. Maaklerite alg- ja täiendusõpet pakuvad ka erakoolitusettevõtted ning kursustena ka kõrgkoolid. Sobivate isikuomadustega (nt iseseisva töö oskus, soov õppida ja end täiendada) töölesoovijat on kinnisvaraettevõtted nõus ise koolitama.

  Erialane täiendusõpe on maakleri töös väga tähtis, sest kinnisvaraturg areneb pidevalt ning seetõttu muutuvad ka klientide soovid ja vajadused.

 • Töövõimalused

  Kinnisvaramaaklerid töötavad kinnisvarafirmades (tavaliselt nimetatakse neid kinnisvarabüroodeks). Samuti võib maakler leida tööd suuremates ehitusettevõtetes.

  Eestis kinnisvarafirmadest puudust ei ole ning kvalifitseeritud kinnisvaramaakleritele leidub stabiilselt tööd.

  Karjääriredelil tõusmiseks tuleks kinnisvaramaakleril taotleda ka kutsetunnistust. Kinnisvaramaakler võib karjääri tehes asutada oma kinnisvarabüroo või kinnisvaraarendusega seotud firma.

   

 • Sissetulek, soodustused

  Maaklerite peamine töötasu on tulemuspalk, mis oleneb kinnisvara müügi-, ostu- või üüritehingu vahendustasust. Erandina makstakse osas kinnisvaraettevõtetes ka põhipalka või põhipalka koos tulemustasuga.

  Olenevalt ettevõttest hüvitatakse kokkulepitud osas telefoni- ja kütusekulud. Sageli tasutakse kokkulepitud ulatuses koolitused ja rahvusvaheliste messide osalustasud.

 • Lisateave

  Kinnisvaramaaklereid ühendab, kutseala arendab ning kinnisvaramaaklerite kutse andmisega tegeleb Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda.

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu kinnisvaramaakler Viktorist. 

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Kinnisvaramaaklerite Kojaga.

 • Lähedased ametid

  Kinnisvarahaldaja

  Kinnisvarahindaja

  Müügiesindaja. Müügiesindaja töötab organisatsioonis ettevõtte esindajana, tutvustades selle tooteid ja teenuseid. Müügiesindaja töös on kõige tähtsamad toodete ja teenuste põhjalik tundmine ning väga hea suh...

  Loe täpsemalt »