• Olulised momendid

  • Kindlustusagent annab kindlustusliikide nõu ja sõlmib klientidega kindlustuslepinguid.
  • Kindlustusagent on oma ala asjatundja ja suudab teadmisi ka kliendile arusaadavaks teha.
  • Edukas kindlustusagent on osav suhtleja.
 • Töö iseloom

  Õnnetuste eest ei ole keegi kaitstud. Tekkinud kahju saab vähendada ja hüvitada, kui kindlustusfirmaga on sõlmitud leping. Kindlustusagendi töö ongi klientidega kindlustuslepinguid sõlmida. Tema töö sarnaneb müügiesindaja ametiga. Kindlustusagent on tavaliselt esimene isik, kellega inimene kindlustusseltsis kokku puutub.

  Kindlustusagendi peamised ülesanded:

  • uute klientide otsimine. Osa kliente leitakse telefonimüügi ja isiklike kontaktide kaudu;
  • vajaliku teabe hankimine, et pakkuda klientidele nende olukorras sobivat kindlustusliiki ja häid tingimusi;
  • kindlustustoodete tutvustamine ja soovitamine ning klientide juhendamine;
  • võimalike kindlustusobjektide, näiteks majade ülevaatamine;
  • kindlustusriskide hindamine ja taustainfo uurimine;
  • läbirääkimiste ja müügipakkumise tegemine, lepingu sõlmimine ja uuendamine.

  Umbes pool kindlustusagendi tööajast kulub dokumentide vormistamisele ja kliendi tausta uurimisele, teine pool aga uute klientide leidmisele ja nendega suhtlemisele.

 • Töökeskkond

  Kindlustusagent töötab siseruumides, kuid kohtub klientidega ka väljaspool kontorit. Seepärast on ta töö liikuv. Siiski tasuks ettevaatlik olla tüüpiliste kontoritöö tervisehädade suhtes, mis tulenevad istuvast tööst, väsinud silmadest ja randmetest. Kindlustusagendi töövahendite hulka kuulub arvuti. Kui tööpiirkond on piisavalt suur, siis on vaja ka ametiautot.

  Kindlustusagent töötab viis päeva nädalas kaheksa tundi päevas. Siiski võib ette tulla, et klient soovib läbirääkimisi pidada või lepingud sõlmida hoopis õhtul või nädalavahetusel. Seega saab kindlustusagent üsna palju oma töötempot ise kujundada. Ta võib ka vaba graafiku alusel töötada.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Kindlustusspetsialistina peab ta olema kursis kindlustustoodetega, mida klientidele pakub. Ta peaks suutma neid ka selgitada. Teada tuleks kindlustusmaksete kujunemise loogikat, terminoloogiat, põhimõtteid, hetkeolukorda, kindlustusseltse, tooteid, kindlustusliike. Väga tähtsad on teadmised õigusaktidest, majandusest ja turundusest.

  Kindlustusagendile tuleb kasuks keeleoskus, eriti eesti ja vene keele ladus valdamine. See on peaaegu sama tähtis kui suhtlemisoskus. Tunda tuleks müügitöö ja klienditeeninduse põhimõtteid, osata pidada läbirääkimisi. Edukas kindlustusagent on hea pingetaluvusega, korrektne, täpne, selgeeneseväljendusega, avatud, sõbralik, taktitundlik ja usaldusväärne. Ta peaks olema iseseisev ja suutma end eri olukordades kehtestada.

  Müügitöötaja töö eeldab head tervist, meeldivat ja korrektset välimust, positiivset meelelaadi ning ellusuhtumist. Ta peab oskama oma tegevust kavandada, olema analüüsivõimeline, valmis kogu aeg juurde õppima.

  Kindlustusagendil on võimalik taotleda kutsestandardit, mis tõendab töötaja oskusi ja võib tööotsinguil abiks olla. Loe lähemalt süsteemist ja nõuetest Kutsekoja kodulehelt kindlustuse müügitöötaja või müügijuhi kutsestandardi alamlehelt.

 • Haridus ja väljaõpe

  Kindlustusagendil peaks olema vähemalt keskharidus. Erialane väljaõpe omandatakse tavaliselt praktikas. Töös edu saavutamisel tuleb kasuks müügitöö tundmisega seotud haridus. Otseselt kindlustuse eriala koolides ei õpetata, küll aga saab kindlustusteadmisi rahandust, pangandust või ärijuhtimist õppides. Otsi sobivat õppeasutust kõrgkoolide õppekavade andmebaasist või kutsehariduse veebilehelt.

  Kindlustusseltsid pakuvad oma töötajatele ka täiendusõpet, korraldades koolituskursusi ja kaasates asjatundjaid väljastpoolt.

  Üldhariduskoolis tuleks tulevasel kindlustusagendil pöörata rohkem tähelepanu matemaatikale, eesti keelele, võõrkeeltele, psühholoogiale, valikainetest majandusele. Kasuliku kogemuse annab osalemine ürituste ja kampaaniate korraldamises. Liitumine väitlusklubi või teiste klubiliikumistega arendab suhtlemisoskust.

 • Töövõimalused

  Kindlustusagendid töötavad tavaliselt palgatöötajatena finantssektoris, kindlustusseltsides.

  Karjäärivõimalused on head kutseala piires kogu finantssektoris. Vaba ametikoha tekkimisel korraldatakse sageli firmasisene konkurss ja nii on näiteks kindlustusagendil võimalik liikuda müügijuhi ametikohale. Ametikohad võivad asuda ka välisriikides.

  Kindlustustöötajate töövõimalused olenevad majandusolukorrast. Parematel aegadel kindlustatakse vara rohkem, raskustes pööratakse sellele vähem tähelepanu. Praegu väärtustatakse kindlustusvaldkonnaski üha enam kliendikesksust, seega on rõhk klienditeenindusel.

 • Sissetulek, soodustused

  Kindlustusagendi töötasu mõjutavad kindlustusseltsi tegevuspiirkond, firma suurus ja vastutus, kohustuste hulk ning müüdud kindlustuslepingute arv.

  Müügitulemusega seotud töötajatele makstakse põhipalka, millele lisandub müügist olenev tulemuspalk.

  Lisasoodustustest kaasneb sageli ametiauto kasutamise õigus. Samuti hüvitatakse mobiiltelefoni kulud.

 • Lisateave

  Eesti Kindlustusseltside Liit on kõiki püsivalt Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ja välismaa kindlustusandjate filiaale ühendav organisatsioon.

  Kindlustusmaaklereid ühendab Eesti Kindlustusmaaklerite Liit.

  Kindlustustegevuse seadus reguleerib kindlustustegevust ja -vahendust ning nende järelevalvet.

  Finantsinspektsiooni juhendis on kirjas kindlustusvahenduse nõuded.

  Kirjeldus on koostatud 2012. a koostöös Eesti Kindlustusseltside Liiduga.