Kiirabitehnik

Prindi Kiirabitehnik
 • Olulised momendid

  • Kiirabitehnik on kiirabiauto meditsiiniteadmistega juht.
  • Kiirabitehnik peab tundma ja oskama kasutada kiirabiautodes olevat meditsiinivarustust ja sidepidamisvahendeid.
  • Kiirabitehnik peab olema vilunud autoroolis ja ühtlasi valmis toetama kiirabibrigaadi teisi liikmeid meditsiiniabi andmisel.
 • Töö iseloom

  Kiirabitehnik on kiirabibrigaadi liige. Ta vastutab oma valvekorra ajal kiirabiautos puhtuse ning vajaliku varustuse olemas- ja korrasoleku eest. Lisaks kuuluvad kiirabibrigaadi olenevalt selle ülesandest reanimobiiliarst, kiirabiarst, kiirabiõde, parameedik.

  Kiirabibrigaadi ja patsiendi ohutuse tagamiseks tuleb sündmuskohale sõitmiseks valida võimalikult ohutu marsruut ning parkida kiirabiauto turvalises, patsiendi pealevõtmiseks sobivas kohas. Sündmuskohal abistab kiirabitehnik brigaadi teisi liikmeid erakorraliseks meditsiiniabiks vajaliku varustusega ja protseduuridel.

  Kiirabitehnikud töötavad graafiku alusel. Kohal tuleb olla täpselt, et eelmiselt kiirabibrigaadilt vahetus üle võtta. Vahetuse ajal ei tohi töökohalt lahkuda, tuleb olla valmis otsekohe välja sõitma. Suuremates üksustes on kiirabitöötajatel ruumid, kus nad saavad väljakutset oodates viibida. Väljakutsetevahelist aega kasutatakse varustuse kontrollimiseks, kiirabiauto puhastamiseks jne.

 • Töökeskkond

  Kiirabitehnikud töötavad enamasti 24-tunniste vahetustega, ka puhkepäevadel, riigipühadel ja öösiti. Häirekeskuse korralduse peale tuleb kohe patsiendi juurde koju või õnnetuskohale sõita.

  Kiirabitöötaja töörõivastus on kaheosaline, pükstest ja jopest koosnev punast värvi ülikond. Tööülikonna mõlemal osal on valgust peegeldavad ribad, mis tagavad nähtavuse kõikidest suundadest. Jope seljaosal on kiirabiettevõtte nimetus. Enda tervise ja turvalisuse hoidmiseks kannavad kiirabitöötajad raamiga kaitseprille, kaitsemaski, -kiivrit ja -kindaid. Sidepidamiseks häirekeskusega on igas kiirabiautos raadiojaam.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Kiirabitehnik peab tundma inimese anatoomia ja füsioloogia aluseid, hingamiselundite ning südame- ja veresoonkonna eluohtlikke seisundeid, elustamisvõtteid, laste elustamise eripära jpm. Ta peab olema kursis erakorralises haiglavälises meditsiinis kasutatavate vahendite, katastroofimeditsiini, kriisipsühholoogia, enam levinud laste- ja nakkushaiguste ning farmakoloogia alustega, oskama abistada mürgistuste korral, omama üldteadmisi ravimite omadustest, ravimivormidest ja manustamisviisidest.

  Kiirabitehniku töö eeldab suhtlemisvalmidust, vastutustunnet, koostöövõimet, täpsust ja korrektsust. Sageli tuleb kiiresti olukorda analüüsida ja langetada otsuseid. See eeldab head pingetaluvust. Kiirabitehnik peab olema heas füüsilises vormis ja vaimselt terve.

 • Haridus ja väljaõpe

  Kiirabitehnikuid ehk erakorralise meditsiini tehnikuid koolitatakse Tartu ja Tallinna kiirabi koolituskeskustes. Koolitusel võivad osaleda kõik, kel vähemalt keskharidus – meditsiiniteadmisi ja kiirabitöö kogemust ei nõuta. Koolitus on suunatud eelkõige kiirabiautojuhtidele ja tuletõrjujatele-päästjatele. Õppekava miinimummaht on 400 tundi. Üle poole sellest moodustab õppepraktika haiglates ja kiirabis. Koolitus lõpeb teoreetilise (test) ja praktilise (situatsiooniülesanded) eksamiga.

  Kiirabitehnikul peab olema alarmsõiduki juhtimise õigus. Selle saamiseks tuleb läbida alarmsõidukijuhi koolitus.

  Kiirabitehnik peab osalema täienduskoolitusel vähemalt 40 tundi aastas. Täienduskoolitus toimub Tartu ja Tallinna kiirabi õppe- ja treeningukeskustes, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ja Mustamäe haigla katastroofimeditsiini keskuses.

   

 • Töövõimalused

  Kiirabitehnikud töötavad kõikides maakondades; kergem on tööd leida väiksemates kohtades.

 • Sissetulek, soodustused

  Kiirabitehnikud töötavad tunnipalga alusel. Olenevalt staažist ja kvalifikatsioonist makstakse lisatasu.

  Põhipalgale lisanduvad tasud öötöö ja ületundide eest.

  Kiirabibrigaadide töötajad varustatakse vormirõivastusega. Nad on kindlustatud õnnetusjuhtumite puhuks; sõlmitakse ka vastutuskindlustusleping.

 • Lisateave

  Eesti Kiirabi Liit ühendab erakorralise meditsiini süsteemis töötavaid isikuid. Osaletakse valdkonna õigusaktide väljatöötamisel ja arenguprotsesside suunamisel. Liit korraldab erakorralise meditsiini koolitusi.

  Ametikirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Kiirabi Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Arst

  Autojuht

  Meditsiiniõde