• Olulised momendid

  • Keskkonnatehnika lukksepp paigaldab, hooldab, reguleerib, remondib ja demonteerib ehitiste kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning -seadmeid.
  • Keskkonnatehnika lukksepp peab olema hea tervisega ja taluma füüsilist koormust.
  • Kutsealal töötamise eelise annab oskus teha keevitus- ja viimistlustöid.
  • Tublil töömehel ei ole keeruline leida erialast tööd.
 • Töö iseloom

  Keskkonnatehnika lukksepp paigaldab, hooldab, reguleerib, remondib ja demonteerib ehitiste kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning -seadmeid. Ta vastutab selle eest, et torustikud ei leki ja nimetatud süsteemid on korras.

  Keskkonnatehnika lukksepa põhilised tööülesanded:

  • torude, ühenduste, armatuuri, drenaažiseadmete, küttesüsteemide, veevarustus- ja kanalisatsioonitorude lõikamine, ühendamine, keermestamine, painutamine, monteerimine, isoleerimine, paigaldamine ning hooldamine;
  • torude paigaldamine kaevikutesse kanalisatsiooni-, drenaaži-, vee- või muude võrkude ehitamisel.

  Keskkonnatehnika lukksepp võib spetsialiseeruda torude monteerijaks, torude paigaldajaks või torulukksepaks.

 • Töökeskkond

  Keskkonnatehnika lukksepp töötab mitmesugustel objektidel. Töö toimub enamasti siseruumides, kuid ta paigaldab ka välisvõrkude (vesi, kanalisatsioon, soojatrass ja drenaažitööd) trasse.

  Keskkonnatehnika lukksepp peab olema hea tervisega ja taluma füüsilist koormust. Teatud torude paigaldamiseks tuleb lõhkuda seinu, põrandaid või lagesid. Keskkonnatehnika lukksepad töötavad sageli kahekaupa – tõstavad koos raskeid torusid, ulatavad paarilisele kätte vajalikud tööriistad jms.

  Kasutatakse mitmesuguseid tööriistu – torutangidest, torupainutajast ja keevitusseadmest keerulisemate mõõteriistadeni, millega kontrollitakse süsteemide töökindlust. Keskkonnatehnika lukksepp kannab tööl mugavat töörõivastust.

  Tööaeg kestab tavaliselt kella 8–17, kuid näiteks ööpäev läbi avariide likvideerimisega tegelevates firmades tuleb teha ka vahetustega tööd.

  Võimalike kokkupuudete tõttu kemikaalidega ei sobi see töö allergikutele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Keskkonnatehnika lukksepana pead:

  • tundma soojustehnikat ja hüdraulikat, kütte-, veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteeme;·
  • oskama paigaldada, remontida ja hooldada veevärki, kanalisatsiooni- ja küttesüsteeme ning soojustehnikat;
  • oskama ehitusjooniste järgi paigaldada torusüsteeme.

  Mõned keskkonnatehnika lukksepad on spetsialiseerinud põllumajanduse ning niisutussüsteemidega seotud torustike paigaldusele ja hooldusele – neil peavad olema põhjalikumad teadmised.

  Kutsealal töötamist toetav ja sageli vajalik oskus on keevitamine. Töövõimaluste paremaks leidmiseks on hea, kui keskkonnatehnika lukksepp oskab teha ka viimistlustöid.

  Keskkonnatehnika lukksepp peab olema kohuse- ja vastutustundlik, hoolikas ja täpne – ta tegeleb ju võõra varaga. Tal peab olema tehnilist taipu ja ruumilist kujutlusvõimet ning ta peab suutma teha koostööd klientide ja kolleegidega. Vajalik on normaalne füüsiline vorm, kõrgusetaluvus ja hea nägemine.

  Keskkonnatehnika lukkseppade kutsenõudeid on kirjeldatud keskkonnatehnika lukksepa kutsestandardites.

 • Haridus ja väljaõpe

  Keskkonnatehnika lukksepaks saab õppida põhihariduse järel kutsekoolides keskkonnatehniku erialal või ehituse erialal, spetsialiseerudes keskkonnatehnikale.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kutsehariduse veebilehelt.

  Paljud keskkonnatehnika lukksepad on omandanud eriala ka mõne kogenud töötaja käe all praktilist tööd tehes.

  Kui soovid tulevikus asuda tööle keskkonnatehnika lukksepana, siis tuleb üldhariduskooli õppeainetest pöörata suuremat tähelepanu matemaatikale, kehalisele kasvatusele ja käelist tegevust arendavatele ainetele (tööõpetus).

 • Töövõimalused

  Keskkonnatehnika lukksepad töötavad enamasti keskkonnatehnika, ehitus- ja energiaettevõtetes ning kinnisvarahooldusfirmades, aga ka eraettevõtjana.

  Töö iseloom oleneb firma suunitlusest. Kinnisvarahooldusfirmad tegelevad rohkem torustiku- ja tehnosüsteemide remondi ja hooldusega, ehitusettevõtted uute süsteemide ehitamisega.

  Tublil töömehel ei ole keeruline leida erialast tööd. Kuna enamikul keskkonnatehnika lukkseppadel on üldehitusalane haridus, saavad nad vajaduse korral ka muid ehitustöid teha.

 • Sissetulek, soodustused

  Mõnes firmas on keskkonnatehnika lukkseppadel kindel kuupalk, kuid enamasti tasustatakse nende tööd tunni- või tükitöö alusel. Töötasu oleneb nii firmast kui ka töötaja oskustest.

  Firmad varustavad keskkonnatehnika lukkseppa vajalike tööriistade, tehnika, sõiduki ja töörõivastega.

 • Lisateave

  Ehitusvaldkonna, sh keskkonnatehnika ja ventilatsioonisüsteemidega tegelevaid ettevõtteid ühendab Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ). Erialakutseid annab Eesti Ehitusettevõtjate Liit.

  Kirjeldust on uuendatud 2014. a koostöös AS-i Sovek ja Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Ventilatsioonilukksepp

  Üldehitustööline

  Ehitusviimistleja

  Katusekatja