• Olulised momendid

  • Kelner/ettekandja (edaspidi: kelner) on klienditeenindaja toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes (restoran, kohvik, pubi, ööklubi, klubi, peoteenindusfirma).
  • Kelnerit ja ettekandjat võib pidada firma visiitkaardiks – neil on oluline roll, et ettevõte pälviks klientide usalduse ja heakskiidu.
  • Kelnerid ja teised toitlustusettevõtte töötajad (nt baarimees, kokk) peavad töötama ühise meeskonnana, et klientide teenindamine sujuks viperusteta ka siis, kui on kiire.
 • Töö iseloom

  Kelneri ametinimetus võib olenevalt ettevõttest olla ka ettekandja, teenindaja, toitlustusteenindaja, klienditeenindaja.

  Kelneri põhitöö on klientide teenindamine: toodete või teenuste pakkumine kõige meeldivamal viisil. Ta võtab tervitades külastajad vastu ja juhatab nad lauda, esitab neile menüü ja selgitab seda, vastab küsimustele, tutvustab ja soovitab roogi, jooke ning eripakkumisi. Seejärel võtab ta klientidelt tellimuse ja edastab selle kööki ja/või baari, serveerib tellitud toidu ja/või joogi klientidele. Kui külastajad annavad märku soovist lahkuda, esitab kelner neile arve, arveldades nii sularaha kui ka pangakaardiga. Kelneri töö tähtis osa on tagasiside küsimine – nii saab teada, kuidas toit ja joogid maitsesid ning millise mulje ettevõte tervikuna jättis. Esimene kontakt kliendi vastuvõtmisel on määrav, seda on ka kliendi viisakas ärasaatmine ettevõttest.

  Kelnerilt oodatakse kiiret ja lahket teenindust. Kelner peab alati olema valmis lahendama tekkinud probleeme ja säilitama viisakuse ka kõige nõudlikumate külastajatega suheldes. Kohvikutes serveeritakse väiksema ooteajaga ja lihtsamaid roogi ning jooke. Restoranides on toidu- ja joogikaardid hästi läbi mõeldud ning toiduvalmistamine võtab ka rohkem aega. Kelneri ülesanne on hoida end kursis pakutavate roogade koostisega ning valmistusviisidega, et osata soovitada sobivat toitu näiteks klientidele, kes on mõne koostisaine suhtes allergilised või lihtsalt ei tarbi mingit toiduainet. Kelner peab oskama pakkuda toidu kõrvale sobivaid jooke.

  Lisaks klientidega suhtlemisele ja roogade ning jookide serveerimisele tuleb kelneril tagada töökoha korrasolek – teha ettevalmistustöid, eelkatteid ja korrastada neid vastavalt tellimustele, hoolitseda kasutatud söögivahendite õigeaegse koristamise ja laudade puhtuse eest. Kelneri töökohustuste hulka kuulub ka töö kassaaparaadiga, millele peab eelnema koolitus: millised õigused on kelneril, kuidas esitatakse kassaaruandeid, arveid ja sularaha. Koostöö köögiga on väga tähtis, eriti tööpäeva alguses menüüd täpsustades. Päevast päeva klientidega suheldes teab ta klientide eelistusi ning seetõttu saab ta teha juhtkonnale ettepanekuid klienditeeninduse paremaks sujumiseks, menüü täiendamiseks ja hindade muutmiseks.

 • Töökeskkond

  Kelnerid töötavad enamasti siseruumides, ent suviti pakuvad paljud toitlustusettevõtted oma teenuseid ka välikohvikutes ja terrassidel. Töökeskkond peab olema puhas, piisava valgustuse ja hea ventilatsiooniga ning mõjuma klientidele meeldivalt ja turvaliselt.

  Kelnerid töötavad graafiku alusel, amet eeldab valmisolekut töötada puhkepäevadel, riigipühadel, hilisõhtul ja öösel. See oleneb ettevõtte äriideest. Et töö on sageli vahetustega ja kohati hooajaline, siis sobib see hästi ka näiteks tudengitele. Olenevalt toitlustusettevõtte menüüst ja sihtrühmast võib töölesaamise tingimuseks olla seadusega sätestatud piirvanus.

  Kelnerid kannavad töörõivaid. Ettevõtte äriidee järgi võivad selleks olla näiteks T-särk ja teksad pubis või klassikaline kelneri riietus restoranis: valge pluus, vest, mustad püksid või seelik, mustad kinnised kingad. Riietuse värvus oleneb ettevõtte imagost. Töövahenditeks on neil üldiselt korgitser, käerätt, pastapliiats ja märkmepaber, purukaabits, serveerimis- ja söögivahendid, kassaaparaat, baaritöö vahendid.

  Kelneri ja ettekandja töö eeldab head füüsilist vormi – suurem osa päevast möödub liikudes ja nõusid kandes. Hea füüsiline vorm ja kehahoid käivad meeldiva teeninduse juurde ning aitavad ennetada võimalikke kutsehaigusi (nt veenilaiendid ja liigesevaevused).

   

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Kelnerile on vajalikud teadmised ettevalmistustöödest, erinevate laudade katmisest, roogadest ja jookidest, sobitamispõhimõtetest ja serveerimisest, klienditeenindusest, koristus- ja puhastustöödest. Ta peab olema kursis kassasüsteemiga. Hea kelner oskab keeli. Üldiselt vajatakse kelnereid, kes valdavad vene, inglise ja pealinnas ka soome keelt suhtlustasandil. Väga tähtis on hügieeninõudeid tunda ja järgida.

  Hea kelner teenindab kiirelt ja viisakalt, säilitades kannatlikkuse ja rahuliku meele ka kriitilistes olukordades. Vajalikud on hea mälu ja kuulmine, samuti väljendusoskus ja selge diktsioon. Elementaarne on ausus ja korrektsus arvete koostamisel. See töö sobib rõõmsameelsele ja optimistlikule inimesele, kellele meeldib suhelda.

   

 • Haridus ja väljaõpe

  Kelneri väljaõpet on võimalik saada kutsekoolides üle Eesti.

  Otsi sobivat kooli kutsekoolide veebilehelt.
  Paljud toitlustusasutused koolitavad oma ettekandjad ning kelnerid välja töökohal. Kutsekoolis on aga õpe tavaliselt ühtlastel alustel ning kutseeksami läbimine annab kindlustunde teadmiste osas. Toitlustusteeninduse valdkonnas tuleb pidev enesetäiendamine kindlasti kasuks. Olenevalt ettevõtte klientuurist on tähtis võõrkeelte oskus, vajaduse korral läbitakse keelekursused.

  Kui soovid tulevikus asuda tööle toitlustusteenindajana, peaksid hoolega õppima eesti keelt ja võõrkeeli, matemaatikat ja terviseõpetust ning pöörama tähelepanu oma füüsilisele vormile ja heale rühile.

 • Töövõimalused

  Enamik toitlustusasutusi tegutseb suuremates linnades iseseisva toitlustusettevõttena või majutusasutuste juures.

  Heade kelnerite/ettekandjate jaoks on tööpakkumisi pidevalt. Karjääri edenedes võib kelnerist saada vahetuse ülem, teenindusjuht või ta võib luua ka oma ettevõtte.

 • Sissetulek, soodustused

  Hotellides ja restoranides makstakse töötajatele enamasti põhipalka ja lisanduvat tulemuspalka. Üksikud ettevõtted maksavad töötajatele ainult põhipalka. Palk oleneb palju piirkonnast: suuremates linnades ja turismikohtades on sissetulekud suuremad, mujal väiksemad. Palgalisa tuleb üha enam jootrahast. Kelneri teenistus on niisiis otseses sõltuvuses tema teenindusoskusest – meeldiva teeninduse eest jäetakse sagedamini ja rohkem jootraha.

  Heal kelneril on suured võimalused saada tippkelneriks, kus töötasu on võrdne teiste alade spetsialistidega. Samuti on võimalus ennast arendada erinevates ettevõtetes ja teistes riikides töötades. Silmaringi avardamine annab võimaluse õppida tundma erinevaid klienditüüpe, õppida juurde uusi oskusi ning pakkuda selle kaudu üha paremat teenindust. Teenindus areneb toitlustuses samuti ning uusi võimalusi huvitavamaks ja paremaks tööks annab vaid enese täiendamine. Nii Eestis kui ka välisriikides hinnatakse väga häid oskusi ka väga hea töötasuga.

  Peale palga pakutakse kelneritele koolitusi, tasuta või soodsaid lõunaid ja firmaüritusi ning makstakse ületunnitasu. Ka töörõivad ja nende puhastamine on sageli tööandjalt.

 • Lisateave

  Kelneri ja baarmeni kutset andev organ on Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL).

  Liit esindab ja kaitseb oma liikmeid suhetes riigivõimuga ning teiste juriidiliste ja üksikisikutega. Edendatakse ka hotellide ja restoranide kvaliteeti koolituste korraldamise ja kutseharidussüsteemi arendamise kaudu.

  Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liit (EKEL)

  Liit on keskendunud ettekandja ja kelneri kutse arendamisele. Selleks antakse nõu ja jagatakse erialateavet. Samuti korraldatakse suurüritusi, seminare ja kutsevõistlusi. EKEL teeb koostööd EHRL-iga kutsete arendamisel ja andmisel.

  Kelneri kutsestandard

  Ametikirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Administraator

  Kokk. Koka põhitöö on kvaliteetsete toitude valmistamine ja serveerimine. Toiduvalmistamisoskuste kõrval on olulised meeskonnatöö, hea füüsiline tervis ja vastupidavus ning korra- ja puhtusearmastus. Koka töö on loo...

  Loe täpsemalt »

  Stjuuard/stjuardess. Stjuardessid ja stjuuardid saadavad inimesi lennureisidel, kus nende töö on tagada reisijate ohutus nii õhus kui ka maal ning neid teenindada. Stjuardessitööle on iseloomulikud sage kohamuutus ja ebaregulaarne tööaeg. Väl...

  Loe täpsemalt »