Keevitajad

Prindi
 • Olulised momendid

  • Keevitamine on metallide ühendamine kohtsulatamise või -deformeerimise teel lahtivõetamatuks liiteks.
  • Keevitust kasutatakse palju vastutusrikaste toodete valmistamisel laeva-, auto-, masina- ning lennutööstuses; tsiviilehituses hoonete ja sildade ehitamisel ning remondi- ja taastamistöödel.
  • Kvalifitseeritud ja heade oskustega keevitaja on nõutud, kõrgelt hinnatud ja hästi tasustatud oskustööline.
  • Keevitaja töös on väga tähtis järgida ohutusnõudeid ja kasutada isikukaitsevahendeid. Töö võib olla ohtlik silmadele.
 • Töö iseloom

  Keevitaja töö on valmistada metalltooteid ja konstruktsioone. Tema tööülesanded on keevitustööde ettevalmistamine, konstruktsiooni koostamine jooniste järgi, keevisliidete tegemine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist. Keevitaja peab oskama oma tööd iseseisvalt kavandada ja olema valmis meeskonnatööks.

  Keevitaja kasutab oma töös keevitus-, gaaslõike-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu ning muid abivahendeid.

  Tavaliselt valdavad ettevõtetes töötavad keevitajad vähemalt kahte keevitusviisi. Kõrgtasemel keevitaja valdab isegi nelja keevitusviisi:

  • käsikaar- ehk elektroodkeevitus (MMA);

  • poolautomaatkeevitus (MIG/MAG);

  • kaarkeevitus sulamatu elektroodiga kaitsegaasis (TIG);

  • gaaskeevitus.

  Nüüdisaegsed keevitusseadmed on muutunud oma konstruktsioonilt ja kasutusmugavuselt palju lihtsamaks ja võimalusterohkemaks, mis teeb keevitaja väljaõppe kergemaks ning ühtlasi huvitavamaks.

  Lähiaja keevitustehnoloogia areng liigub üha enam mehhaniseeritud ja robotkeevituse kasutamise suunas, mis esitab uusi nõudeid keevitaja kvalifikatsioonile.

 • Töökeskkond

  Keevitaja ametis töötatakse nii sise- kui ka välistingimustes ning tuleb olla valmis töötama ebamugavas asendis, taluma temperatuurikõikumist, kõrgust ja müra.

  Keevitajate töö on seotud pideva riskiga, mis on põhjustatud ereda leegiga põlevast kaarleegist, eralduvast mürgisest suitsust ja kuumade materjalide käsitsemisest. Töös kasutatakse spetsiaalseid tööriideid, kindaid, käekaitsmeid ja jalanõusid, pea- ja käsikaitsemaske, kaitseprille, kaitsekapuutse, mille külge on kinnitatud ka lisapaar prille. Kõik esemed on valmistatud tulekindlast materjalist. Eriti ohtlik on see töö silmadele, mistõttu peab keevitaja kandma spetsiaalseid prille, mis kaitseb nii kiirguse, sädemete kui ka metalliosakeste silma sattumise eest.

  Kuna keevitajad töötavad eri kohtades, on nende tööaeg samuti erinev. Suurtes tehastes ja ehitustel töötavad keevitajad kuni 12-tunniste vahetuste kaupa, osa keevitajaid töötab aga tavalise tööajaga 8–17 ja kolmas osa töötab tükitöö alusel ning määrab oma töögraafiku tellimustööde järgi. Valmis tuleb olla töötamiseks ka puhkepäevadel, riigipühadel, samuti varahommikusel, hilisõhtusel ja öisel ajal (nt avariide likvideerimisel).

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Keevitaja töös on tähtsad õiged töövõtted ja keevituse sooritustehnika ning hea füüsilise koormuse taluvus. Töö eeldab vastutustunnet, hoolikust, kiirust ja täpsust, sest töötatakse vastutusrikaste toodete ja väärtuslike materjalidega. Kindlasti on vajalik ka arenenud ohutaju.

  Keevitaja peab tundma kutsealast ohutustehnikat ja kaitsevahendeid ning teadma keevitusega kaasnevat kahjulikku toimet inimorganismile.

  Kutsealaste põhioskuste ja -teadmiste hulka kuuluvad:

  • materjalide ja nende omaduste tundmine ning käsitsemise oskus;
  • tehniliste jooniste lugemise ja eskiiside valmistamise, analüüsimise ning kirjeldamine oskus;
  • keevitusoskus;
  • teadmised mõõtetehnikast ja tolerantsidest;
  • keevitusseadmete häälestamise, kasutamise ja hooldamise oskus;ohutusnõuded keevitamisel.

  Masina-, metalli- ja aparaaditööstuse ettevõtted hindavad keevitaja üldoskustest kõige enam tööohutusteadmisi. Põhioskustest ja -teadmistest peetakse kõige tähtsamaks töövõtete ning keevitamisel kasutatavate seadmete ja abivahendite tundmist. Peaaegu sama vajalikuks loetakse ka tehniliste jooniste lugemise oskust ning materjalide, keevitusnormatiivide ja -standardite tundmist. Tööandjate hinnangul tuleks rohkem tähelepanu pöörata materjalide tundmisele.

  Keevitajate kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis Keevitaja I, II, III.

 • Haridus ja väljaõpe

  Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist. Üldhariduskoolis õppides peaks tähelepanu pöörama matemaatikale ja füüsikale.

 • Töövõimalused

  Keevitajad leiavad tööd põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes, aga ka energeetika-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või muudes ettevõtetes, kus tehakse keevitustöid. Keevitusteenuseid vajatakse ka paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.

  Keevitajate töö- ja kvalifikatsiooni tõstmise võimalused on väga head ning metallitöödega seotud ettevõtetes on parimate keevitajate palgad kõrged. Keevitaja ametitaset näitavad kutsetunnistus, atesteerimistunnistused ja sertifikaadid. Palju on võimalusi töötada ja end täiendada välismaal.

  Tehnoloogia areng loob uusi võimalusi ka kvaliteetsemateks keevitustöödeks. Rakendatakse keevitamise väikemehhaniseerimist, keevitusroboteid, keevitustraktoreid, kus keevitaja roll muutub protsessi jälgivaks ja vajaduse korral korrigeerivaks keevitusoperaatori tegevuseks.

  Täiendusõppe ja töökogemuste tulemusena on võimalik saada keevitusspetsialistiks ehk meistriks (eurokeevitusspetsialist), tööde järelevaatajaks või instruktoriks. Mõned keevitajad otsustavad profitasemele jõudes asutada keevitusteenust osutava erafirma.

 • Sissetulek, soodustused

  Enamikus metalli- ja masinatööstuse sektori ettevõtetes kasutatakse põhi- ja tulemuspalga kombinatsiooni ning tükitööd. Keevitajad töötavad enamjaolt põhipalga alusel.

  Keevitajate töö- ja karjäärivõimalused on väga head ning metallitöödega seotud ettevõtetes on parimate keevitajate palgad kõrged.

 • Lisateave

  Eesti Masinatööstuse Liit on masina-, metalli- ja aparaaditööstuse arendamise ning selle ettevõtete ühishuve esindav organisatsioon.

  Koo-Met OÜ aitab tõsta masina-, metalli- ja aparaaditööstuse valdkonna spetsialistide väljaõppe taset, pakkudes neile tuge kutse andmisel ja korraldades valdkonnakoolitusi.

  Eesti Keevitusühing edendab Eestis keevitusteabe vahetust, keevituskoolitust, arendustööd, kvaliteedi tagamist, spetsialistide kvalifitseerimist, tootlikkuse tõstmise viise keevitustehnika valdkonnas jms.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Keevitusühinguga.

   

 • Lähedased ametid

  Lukksepp

  Mehaanik

  Autoremondilukksepp

  Monteerija ehitustöödel