• Olulised momendid

  • Keevitamine on metallide ühendamine lahtivõetamatuks liiteks – keeviseks ehk keevisõmbluseks.
  • Keevitaja ametis töötatakse nii sise- kui ka välistingimustes ning tuleb olla valmis töötama ebamugavas asendis, taluma temperatuurikõikumist, kõrgust ja müra.
  • Keevitaja töö võib olla ohtlik silmadele, sest metallosakesed võivad sattuda silma, kui töös ei kasutata kaitseriietust.
 • Töö iseloom

  Keevitaja töö on valmistada metalltooteid ja konstruktsioone.

  Tema tööülesanded:

  • keevitustööde ettevalmistamine;
  • konstruktsiooni koostamine jooniste järgi;
  • keevisliidete tegemine;
  • järeltöötlus ja tulemuse kontroll.

  Keevitaja kasutab oma töös keevitus-, gaaslõike-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu ning muid abivahendeid.

  Tähtsamad keevitusviisid:

  • käsikaar- ehk elektroodkeevitus (MMA);
  • poolautomaatkeevitus (MIG/MAG);
  • kaarkeevitus sulamatu elektroodiga kaitsegaasis (TIG);
  • gaaskeevitus.
 • Töökeskkond

  Keevitaja ametis töötatakse nii sise- kui ka välistingimustes ning tuleb olla valmis töötama ebamugavas asendis, taluma temperatuurikõikumist, kõrgust ja müra.

  Keevitajate töö on seotud pideva ohuga, mis on põhjustatud ereda leegiga põlevast kaarleegist, eralduvast mürgisest suitsust ja kuumade materjalide käsitsemisest.

  Töös kasutatakse spetsiaalseid tööriideid, kindaid, käekaitsmeid ja jalanõusid, pea- ja käsikaitsemaske, kaitseprille, kaitsekapuutse, mille külge on kinnitatud ka lisapaar prille.

  Keevitaja töö võib olla ohtlik silmadele, sest metallosakesed võivad sattuda silma, kui töös ei kasutata kaitseriietust.

  Suurtes tehastes ja ehitustel töötavad keevitajad kuni 12-tunniste vahetuste kaupa, osa keevitajaid töötab aga tavalise tööajaga 8–17 ja kolmas osa töötab tükitöö alusel ning määrab oma graafiku tellimustööde järgi.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Keevitaja töös on olulised õiged töövõtted ja keevitustehnika ning hea füüsilise koormuse taluvus.

  Töö eeldab vastutustunnet, hoolikust, kiirust ja täpsust, sest töötatakse vastutusrikaste toodete ja väärtuslike materjalidega. Kindlasti on vajalik ka arenenud ohutaju.

  Keevitaja peab tundma kutsealast ohutustehnikat ja kaitsevahendeid ning teadma keevitusega kaasnevat kahjulikku toimet inimorganismile.

  Kutsealaste põhioskuste ja -teadmiste hulka kuuluvad:

  • materjalide ja nende omaduste tundmine ning nende käsitlemise oskus;
  • tehniliste jooniste lugemise ja eskiiside valmistamise, analüüsimise ning kirjeldamise oskus;
  • keevitamisoskus;
  • teadmised mõõtetehnikast ja tolerantsidest;
  • keevitusseadmete häälestamise, kasutamise ja hooldamise oskus;
  • ohutusnõuded keevitamisel.

  Keevitajate kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis Keevitaja I, II, III.

  Keevitaja peab oskama oma tööd iseseisvalt kavandada ja olema valmis meeskonnatööks.

 • Haridus ja väljaõpe

  Keevitajaks saab õppida kutsekoolides, kuid sageli ka ettevõttes kohapeal. Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist.

  Üldhariduskoolis õppides peaks tähelepanu peaks pöörama matemaatikale ja füüsikale.

 • Töövõimalused

  Keevitajad leiavad tööd põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes, aga ka energeetika-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või muudes firmades, kus tehakse keevitustöid. Keevitusteenuseid vajatakse ka paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.

 • Sissetulek, soodustused

  Enamikus metalli- ja masinatööstuse sektori ettevõtetes kasutatakse põhi- ja tulemuspalga kombinatsiooni ning tükitööd. Keevitajad töötavad enamjaolt põhipalga alusel.

  Keevitajate töö- ja karjäärivõimalused on head ning metallitöödega seotud ettevõtetes on parimate keevitajate palgad kõrged.

 • Lisateave

  Eesti Masinatööstuse Liit on masina-, metalli- ja aparaaditööstuse arendamise ning selle ettevõtete ühishuve esindav organisatsioon.

  Koo-Met OÜ aitab tõsta masina-, metalli- ja aparaaditööstuse valdkonna spetsialistide väljaõppe taset, pakkudes neile tuge kutse andmisel ja korraldades valdkonnakoolitusi.

  Eesti Keevitusühing edendab Eestis keevitusteabe vahetust, keevituskoolitust, arendustööd, kvaliteedi tagamist, spetsialistide kvalifitseerimist, tootlikkuse tõstmise meetodeid keevitustehnika valdkonnas jms.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Keevitusühinguga.

 • Lähedased ametid

  Lukksepp

  Mehaanik

  Autoremondilukksepp

  Monteerija ehitustöödel