Kasutajamugavuse spetsialist

Prindi
 • Olulised momendid

  • Kasutajamugavuse spetsialist vastutab kasutajate vajadustest ja mugavusest lähtuvate lahenduste (nt veeblehekülgede) väljatöötamise eest. Ta selgitab välja võimalikud probleemkohad, mis võivad veebilehti või rakendusi kasutades esineda. Info saamiseks suhtleb kasutajatega otse ja testib loodavaid lahendusi.

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt UX (user experience) spetsialist, UI (user interface) spetsialist, kasutajakogemuse disainer jm.

  • Kasutajamugavuse spetsialisti ametioskusi saab omandada nii ümberõppes kui ka tasemeõppes (koolides).

  • Töö sobib ka liikumispuudega inimesele. Tuleb aga arvestada erinevate osapooltega kohtumistega, mis vajavad mõnevõrra liikumist.

  • Ametikoht on rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, Eestis on kasutajamugavus spetsialistide järele üha kasvav nõudlus. Kasutajamugavuse spetsialisti töötasu on üle Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Kasutajamugavuse spetsialisti olulisimaks ülesandeks on tagada, et erinevate veebi ja interaktiivsete lahenduste kasutamine oleks võimalikult lihtne ja loogiline. Samuti peab ta uute keskkondade loomisel lisaks kasutajasõbralikkusele silmas ka sihtrühmade ootusi, vajadusi ja tehnoloogiate kasutamise oskust.

  Töö nõuab suhtlemist erinevate osapooltega, nt veebidisainerite, -analüütikute ja multimeedia spetsialistidega. Tema spetsiifilisemaks tööülesandeks on vahendada projektimeeskonnale kasutajatelt saadud kogemusinfo, mille põhjal disainitakse ja ehitatakse erinevaid veebilehti ja rakendusi.

  Kasutajamugavuse spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

  • Koguda, hinnata ja analüüsida tavakasutajate kogemusi kasutajasõbralike lahenduste loomiseks.
  • Teha koostööd tellija, reaalsete kasutajate ning veebiarendajate ja -disaineritega.
  • Tehniliste seadmete (nt arvuti, nutitelefoni, tahvelarvuti vms) ja kasutaja vahelise suhtluse ehk interaktsiooni loomine.
  • Kasutajakogemuse ja kasutatavuse testimine (nt küsitlused, uuringud, eye tracking), prototüüpimine, arendamine, juurdepääsetavuse hindamine (nt erivajadustega inimeste jaoks).
  • Kliendi äri- ja turundusstrateegiate arvesse võtmine ning kliendi nõustamine parimate lahenduste loomiseks.

 • Töötulemus

  Kasutajasõbralik veebilahendus või rakendus, kus info on selgesti sõnastatud ning kiirelt ja mugavalt ülesleitav. Lisaks peab lahendus olema usaldusväärne ja peegeldama tellija väärtusi parimal võimalikul moel.

 • Töökeskkond

  Kasutajamugavuse spetsialisti töö hõlmab nii arvutikasutust kui ka tavakasutajatega suhtlemist ning meeskonnatööd. Sõltuvalt tööülesannetest võib ametikoht nõuda üsna palju liikumist, mis aga ei välista sobivust ka liikumispuudega inimestele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Erinevate tehnoloogiate ja seadmete tundmine ning kasutamisoskus
  • Uuringute ja testide läbiviimise oskus (sh intervjueerimine ja kogemuste kogumine)
  • Huvi IT, tehnikamaailma ja disaini uute suundade vastu
  • Teadmised tootearendusest ja graafilisest disainist
  • Inimeste käitumismustrite ja psühholoogia tundmine
  • Kasuks tuleb pilvetehnoloogiate tundmine

  Mõtlemisoskused

  • Oskus näha nii suurt pilti kui ka detaile
  • Võime orienteeruda erinevate osapoolte vahel (tellija, kasutaja, arendaja, disainer jne)
  • Struktuurne mõtlemine
  • Lahendustele orienteeritus
  • Analüüsivõime
  • Sihikindlus
  • Täpsus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Loovus ja hea kujutlusvõime
  • Oskus edastada sõnumeid
  • Esinemisoskus
  • Avatus uuendustele
  • Suhtlemisoskus
  • Koostöövalmidus
  • Empaatiavõime

 • Haridus ja väljaõpe

  Kasutajamugavuse spetsialisti tööd on võimalik teha väga erineva haridusliku taustaga. Kasuks tulevad nii IT-, disaini-, turundus- kui ka psühholoogia ja antropoloogia alased teadmised.

  Kasutajamugavuse spetsialisti jaoks vajalikku haridust saab näiteks omandada:

  • Tallinna Tehnikaülikoolis, nt informaatika õppekava, Kasutajamugavuse spetsialisti tööd on võimalik teha väga erineva haridusliku taustaga. Kasuks tulevad nii IT-, disaini-, turundus- kui ka psühholoogia ja antropoloogia alased teadmised.
  Kasutajamugavuse spetsialisti jaoks vajalikku haridust saab näiteks omandada:
  • Tallinna Tehnikaülikoolis, nt informaatika õppekava, http://www.ttu.ee/sisseastujale/
  • Tallinna Polütehnikumis, vt vt http://www.tptlive.ee/sisseastujale/
  • Tartu Ülikoolis, vt nt informaatika õppekava, http://www.ttu.ee/sisseastujale/
  • Eesti Infotehnoloogia Kolledžis, vt https://www.itcollege.ee/sisseastujale/
  • Tallinna Ülikoolis, vt nt Inimese ja arvuti interaktsiooni magistriõppekava http://www.tlu.ee/et/sisseastuja
  • Tartu Kõrgemas Kunstikoolis meedia ja reklaamidisaini õppekaval, vt http://www.artcol.ee/et/sisseastujale
  • Tallinna Polütehnikumis, vt http://www.tptlive.ee/sisseastujale/
  • Tartu Ülikoolis, vt nt informaatika õppekava, http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/informaatika
  • Eesti Infotehnoloogia Kolledžis, vt https://www.itcollege.ee/sisseastujale/
  • Tallinna Ülikoolis, vt nt Inimese ja arvuti interaktsiooni magistriõppekava http://www.tlu.ee/et/sisseastuja
  • Tartu Kõrgemas Kunstikoolis meedia ja reklaamidisaini õppekaval, vt http://www.artcol.ee/et/sisseastujale

 • Töövõimalused

  Kasutajamugavuse spetsialist on oluline osa meeskonnast näiteks IT-, veebi-, turundusagentuurides, start-upides ja teistes ettevõtetes, mis tegelevad kasutajakesksete lahenduste loomisega.

 • Karjääritee

  Kasutajamugavuse spetsialisti ametikohalt on sõltuvalt huvidest võimalik edasi liikuda nt IT-projektijuhiks, veebidisaineriks, analüütikuks, aga ka arendus- ja tootmisjuhiks.

 • Lisateave

  Loe ka Kasutajamugavuse spetsialisti persoonilugu
  Tee läbi ka Kasutajamugavuse spetsialisti test
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT hariduse ja võimaluste kohta.

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.