Külmutusseadmete spetsialist

Prindi Külmutusseadmete spetsialist
 • Olulised momendid

  Külmutusseadmete spetsialisti töö on äärmiselt oluline väga mitmetes eluvaldkondades – kaubandus, toitlustus ja teadus on vaid mõned neist.
  Külmutusseadmete spetsialisti eriala võimaldab leida väga erinevaid töid – tasuv amet võib oodata nii maal kui ka merel.
  Enamik selle valdkonna õppureid või tudengeid alustab erialase tööga juba õppimise ajal.
  Tundes hästi külmutusseadmeid, võib ümber õppida ka soojus- või ventilatsiooniseadmete

 • Töö iseloom

  Töö iseloom sõltub suuresti sellest, milline töösuund valitakse. Külmutusseadmete spetsialisti töö on enamasti põhitöö, ent on tööülesandeid – näiteks autoremondi töökojas – mida on võimalik täita ka kõrvaltööna kokku lepitud ajal.

  Sageli alustatakse karjääriteed praktikuna, seadmeid paigaldades ja hooldades, kuid soovi korral on võimalik üle minna kontoritööle. Haridus ja praktiline kogemus külmutusseadmete alal annab võimaluse töötada müügi-, projekti- või objektijuhina.
  Võimalikud on nii palgatöö kui ka oma ettevõtte loomine.

 • Töötulemus

  Külmutusseadmete spetsialist loob oma tööga sobiva tehiskliima. Töö tulemuseks on töötavate seadmetega varustatud objektid – majad, ettevõtted, autod või laevad. Ka maaküte ja soojuspumbad kuuluvad samasse valdkonda.

 • Töökeskkond

  Töö keskkond sõltub väga palju töötaja enda valikutest. Valida saab maismaa ja mere vahel, valida saab ka kätega töötamise või kontoris tehtava töö vahel. Seetõttu on külmutusseadmete spetsialisti haridusest kasu väga erinevate eelduste korral. Sageli leitakse enda jaoks sobiv töösuund juba praktikate käigus õpingute ajal.
  Välistingimustes töötades võib töö toimuda ka kõrgustes, kokkupuudet võib olla müra, tolmu, vibratsiooni ja temperatuurikõikumistega.

  Merel töötades on töökeskkonnaks laev.
  Põhilised töövahendid on elektrilised või mehaanilised käsi- ja spetsiaaltööriistad ning mõõteseadmed (testrid, ampermeetrid jt).

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Kooliajal võiks tulevane külmutusseadmete spetsialist tunda huvi matemaatika, füüsika ja keemia vastu, samuti olla vähemalt keskmiste käeliste eeldustega.
  Kui plaanida tulevik siduda laevadega, võiks enne õppima asumist olla huvi merealade ja purjetamise vastu.

  Tulevase müügitöö eeldusteks on ka huvi inimestega suhtlemise ning müügipsühholoogia vastu.
  Praktiline töö nii maal kui ka merel eeldab füüsilist vastupidavust, liigutuste täpsust ja koordineeritust. Kontoris töötades piisab keskmisest nägemisest ja kuulmisest, objektil töötades peavad mõlemad meeled olema väga teravad, sest seadmetes saab häireid tuvastada ka visuaalselt jälgides ja kuulatades.

  Välistavaks terviseprobleemiks on allergia seadmetes kasutatavate ainete vastu.
  Tööks laevadel on vajalik meremeestele esitatavatele nõuetele vastamine – läbida tuleb ka vastav tervisekomisjon.
  Müügi- või projektijuhi puhul piisab tööks erialastest teadmistest ning müügi- ja juhtimispädevusest, liikumispuue pole takistuseks.

 • Haridus ja väljaõpe

  Töö eeldab vastava õppe ja juhendatud praktikate läbimist. Külmutusseadmete spetsialistiks saab õppida nii kutseõpet kui ka kõrgharidust andvas õppeasutuses. Võimalik on õppida ka koolituskursusel või praktilise tööga alustades.

 • Töövõimalused

  Reeglina alustatakse palgatöötajana ning praktilise tööga. Olles valdkonnaga põhjalikult tuttav, on võimalik luua oma ettevõte või tõusta juhipositsioonile.
  Külmutusseadmete spetsialist leiab tööd igas regioonis. Ka töö merel võimaldab kodu loomist just sinna, kuhu soovitakse – Eestis pole teekond lennujaama või sadamasse ühestki punktist liiga pikk.
  Osadel töökohtadel on võimalik töötada ka õpingute või muude tegemiste kõrvalt – näiteks võivad kauplused või restoranid eelistada, et külmutusseadmete spetsialist töötaks ajal, mil kliente ei käi.

 • Sissetulek, soodustused

  Külmutusseadmete spetsialist on hinnatud oskustööline, kes saab ka väärilist palka. Sageli teenitakse Eesti keskmist palka juba praktika ajal, tööle minnes see mõnekordistub.
  Laeval töötades saab külmutusseadmete spetsialist osa ka laevaperele mõeldud soodustustest.

 • Karjääritee

  Nagu töövõimalusi, on külmutusseadmete spetsialistil ka karjäärialaseid tõusuvõimalusi väga erinevaid. Külmamehaaniku kutsel on kaks taset, neile järgneb külmatehnika paigaldusjuhi tase.
  Palju erinevaid karjäärivõimalusi pakub ka töö merel.

 • Lisateave

 • Lähedased ametid

  Ventilatsioonilukksepp

  Soojatehnik