Hotelli administraator

Prindi
 • Olulised momendid

  • Administraator võtab vastu, teavitab ja abistab hotelli kliente.
  • Administraator on tavaliselt esimene hotelli töötaja, kellega külastaja kokku puutub. Seetõttu oleneb tema klienditeenindusoskusest suuresti see, millise mulje ettevõte külastajale jätab.
  • Edukas administraator on hea suhtleja ja probleemilahendaja ning võõrkeelte oskaja.
 • Töö iseloom

  Hotelli administraator töötab majutust ja sellega kaasnevaid teenuseid pakkuvas ettevõttes. Administraatori töö sisu ei sõltu mitte majutusettevõtte liigist, vaid selle suurusest. Majutusettevõtete liikideks on turismiseaduse järgi hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla ja -laager. Väiksemates majutusettevõtetes (nt puhkemaja, külaliskorter või kodumajutus) täidab administraatori ülesandeid perenaine või maja omanik.

  Administraator võtab vastu, teavitab ja abistab hotelli kliente. Ta broneerib külastajatele tube ja majutusettevõttes pakutavaid teenuseid (toitlustus, ruumide rent, spaakülastus jne), registreerib nad hotelli ja peab klientide üle arvestust. Ta vastutab selle eest, et ööbimise ja teenuste kasutamise eest saaksid külaliste arved makstud. Administraator jagab teavet majutusettevõttes pakutavate teenuste kohta. Samuti tuleks tal olla kursis Eesti ja kohalike huviväärsuste ning turistidele suunatud teenustega. Administraatori ülesanne on ka telefoni teel esitatud küsimustele vastata ja broneeringud teha. Seejuures tuleb olla viisakas ja abivalmis. Väiksemas majutusettevõttes võib administraatori töökohustuste hulka kuuluda ka toateenindamine ning külastajatele toidu (eelkõige hommikusöögi) valmistamine ja serveerimine.

 • Töökeskkond

  Majutusettevõtte kliendid vajavad teenindamist ööpäev läbi, seetõttu töötavad administraatorid enamasti vahetustega ning graafiku järgi ka õhtuti, öösiti, nädalavahetustel ja riigipühadel. Hotelli administraatori töönädal on 40 tundi pikk.

  Enamikus majutusasutustes kannavad administraatorid vormirõivastust. Kliente teenindatakse tavaliselt leti või laua taga. Administraatoril tuleb jälgida, et tema teeninduslett ja tööpiirkond oleksid puhtad ja korras. Põhilised töövahendid on arvuti, telefon ja arveldamiseks vajalikud vahendid (sularahakassa, kaardimakseseade).

  Hotelli administraator töötab valdavalt seistes ja seetõttu võib jalgadele langeda suur koormus.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Hotelli administraatorile vajalikud põhioskused on seotud klientide teenindamise, müügitöö, toitlustuse, koristus- ja hooldustööde, vajadusel laoarvestuse pidamise ning arveldamisega.  Ta peab valdama kliendi sisse- ja väljaregistreerimist, omama ülevaadet tubade, sh voodikohtade broneeringutest, oskama arveldada, koostama majutusplaani ning korraldama saabujate tubade ettevalmistamist ja lahkunud klientide tubade koristamist. Administraatori töö oluline osa on informatsiooni vahendamine erinevatele osakondadele või majutusettevõtte teistele töötajatele, mille abil saab kogu ettevõte toimida.

  Vajalik on arvutioskus. Eesti oludes on tähtis vallata eelkõige eesti, inglise, soome ja vene keelt.

  Üldteadmised on seotud majanduse, turismimajanduse, kutseala õigusaktide ja töökeskkonna ohutusnõuete tundmisega. Sageli teeb administraator läbi ka esmaabikoolituse, et osata terviseprobleemide puhul ise abi anda või kiiresti abi kutsuda. Kasuks tuleb (rahvusvaheliste) broneerimissüsteemide kasutamise oskus, ruumikujunduse põhimõtete teadmine.

  Turistidele suunatud teenuste ning Eesti kultuuriloo ja huviväärsuste tundmine ning oskus neid soovitada aitavad klientidel saada külastusest võimalikult hea elamuse.

  Klientide teenindamine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, pingetaluvust ning võimet eri olukordades kiiresti reageerida. Administraator peab klientidega suheldes olema viisakas, tähelepanelik ja salliv. Väga tähtsad on hea väljendusoskus, suutlikkus iseseisvalt oma tööd korraldada ja tahe tegutseda meeskonnas. Tööga kaasneb materiaalne vastutus, mis nõuab ausust ja täpsust ning korrektsust arveldamisel.

  Töö sobib neile, kes on avatud suhtlejad, kannatlikud ja abivalmid ning kes oskavad ja tahavad erinevatest kultuuridest ja kodust eemal viibivatele inimestele parimaid lahendusi pakkuda

   

 • Haridus ja väljaõpe

  Hotelli administraatoril peab olema keskharidus ja ta peab olema läbinud kutsekoolituse või omandanud vastava kõrghariduse (nt hotellimajandus, turismimajandus).

  Otsi sobivat õppeasutust kõrgkoolide õppekavade andmebaasist ja kutsehariduse veebilehelt.

  Hotelli administraatoritel on vaja end pidevalt täiendada – turismivaldkonna areng toob kaasa muutusi teeninduskultuuris, tehnilises töökorralduses ja valdkonna õigusaktides. Kogu aeg lisandub uut teavet turismimajanduse kohta. Peale firmasiseste koolituste käiakse täienduskursustel koolitusasutustes.

 • Töövõimalused

  Tööle kandideerimisel on eeliseks erialane kutse- või rakenduslik kõrgharidus. Karjäärile tuleb kasuks, kui täiendad pidevalt oma oskusi ja teadmisi.

  Majutusasutuste ametialade struktuuris suuri muutusi ei prognoosita. Töökohti lisandub aga pidevalt. Kokkuvõttes ennustatakse hotellide ja restoranide tegevusala arengu jätkumist, kuid aeglasemas tempos kui seni. Turismiteenuste pakkumise kasv tähendab ka vajaduse suurenemist lisatööjõu järele.

  Hotelli administraatori karjäärivõimalused on näiteks tõusmine peaadministraatori või vastuvõtujuhi kohale.

 • Sissetulek, soodustused

  Töötasu sõltub piirkonnast, hotelli suurusest, vastutusest ja kohustuste hulgast. Olenevalt ettevõttest võib tööandja soodustusena kõne alla tulla firma makstav telefoniarve ja/või igakuine spordiraha. Üldjuhul
  hoolitseb firma ka hotelli administraatori töörõivastuse eest. Samuti korraldatakse koolitusi, ettevõtte üritusi jms.

 • Lisateave

  Hotelli ja Restoranide Liit (EHRL)

  EHRL on hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik tööandjate organisatsioon. Liidu tegevuse eesmärk on parandada teenindust ja majandusnäitajaid hotellimajanduse ja toitlustuse alal.

  EHRL on ka hotelliteenindaja ja hotelliteeninduse spetsialisti kutset andev organ.

  Hotelliteenindajate kutsestandard

  Ametikirjeldust on uuendatud 2015. a koostöös Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Infotöötaja