• Olulised momendid

  • Hambatehnik on rakendusliku kõrgharidusega tervishoiutöötaja, kes valmistab ja parandab suust eemaldatavaid ning suhu kinnitatavaid proteese ning ortodontilisi aparaate.
  • Hambatehnik teeb täpsust nõudvat käsitööd, mis tähendab keskendunud nokitsemist detailidega.
  • Heade hambatehnikute järele on pidev nõudlus.
 • Töö iseloom

  Hambatehnik kavandab inimese hammaste või lõualuude ortopeediliste probleemide leevendamist/lahendamist koostöös hambaarstiga.

  Proteeside valmistamiseks võtab hambatehnik patsiendi suust jäljendi ja loob arsti ettekirjutuse abil patsiendile parima lahenduse. Selleks valmistab ta esmalt kipsist jäljendi ning valmistab sobivast materjalist proteesi.

  Hambatehniku töö on ka hambaklambrite ja kunsthammaste valmistamine.

  Hambatehniku töö meenutab juveliiri oma: arvestada tuleb patsiendi suu eripära. Tähtis on, et valminud töö oleks hästi töödeldud, sobiva värvi, suuruse ja kujuga.

 • Töökeskkond

  Hambatehnikud töötavad suuremates ja väiksemates hambatehnilistes laboratooriumides. Hambatehniku töötingimused ja -koht on väga täpselt määratletud: töö toimub nõuete järgi sisustatud ja nüüdisaegse tehnikaga kabinetis/laboris. Valgustus, ventilatsioon, viimistlusmaterjalid ja seadmed peavad vastama tervisekaitsenõuetele. Hambatehnik kannab puhast töörõivastust ja kasutab kaitsevahendeid: kindaid, kaitseprille ja maski.

  Töö on seotud mitmesuguste (ka hinnaliste) materjalidega, sh kemikaalidega, mis õige kasutamise korral tervist ei ohusta. Hambatehnik peab osavalt käsitsema kõiki oma töös vajalikke instrumente ja vastutama nende puhtuse eest. Tööaeg on tavaliselt argipäeviti kl 8–17, puhkus 28 tööpäeva.

  Hambatehnikuks ei sobi inimesed, kellel on allergia, astma või langetõbi. Suur koormus on silmadel – töötama peab eredas valguses väikeste detailidega. Pideva sundasendi tõttu nõuab see töö ka füüsilist vastupidavust.Iga kahe aasta järel peavad hambatehnikud läbima tervisekontrolli.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Hambatehnikul on üldteadmised meditsiinist, inimese (ja tema suu) anatoomiast ja füsioloogiast. Kutseteadmised hõlmavad hambaproteeside ja ortodontiliste seadmete konstruktsiooni ning nende valmistamise tundmist. Hambatehnik peab teadma, millised on tööks vajalikud riistad, seadmed ja materjalid, ning oskama neid käsitseda. Kasutatavad materjalid ja tipptehnika nõuavad hambatehnikult tehnilisi teadmisi ja valmisolekut uusi tööoskusi omandada. Individuaalne lähenemine igale kliendile eeldab suhtlemisoskust ja psühholoogia tundmist.
  Proteesidele esitatavad kõrged tehnilised ja esteetilised nõuded seavad hambatehnikule eelduseks hea nägemismeele ja käelise osavuse.

  Töö nõuab püsivust, vastutusvõimet, täpsust, silma- ja ruumimälu.

 • Haridus ja väljaõpe

  Hambatehnikuna töötamine eeldab riiklikult tunnustatud hambatehnikukoolituse läbimist ja diplomit või tunnistust.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Pidevalt uuenevad materjalid ja töövahendid nõuavad hambatehnikutelt enesetäiendamist. Täiendusõpet korraldavad peale hambaravikeskuste ka hambaproteesimaterjalide tootmisega seotud firmad.

 • Töövõimalused

  Eestis on üle saja hambatehniku. Nad töötavad suuremates ja väiksemates hambatehniliste laboratooriumides, Hambatehniku töö on perspektiivikas. Et inimeste hambad lagunevad, püsib nõudlus proteeside järele kindlasti ka tulevikus.

 • Sissetulek, soodustused

  Hambatehnikute teenimisvõimalused on üpris head. Tööd tasustatakse enamjaolt tükitööna ja teenistus oleneb tehtud tööst.

 • Lisateave

  Eesti Hambatehnikute Liidu põhieesmärk on ühendada hambatehnikud rahva tervise kaitseks, tervishoiupoliitika kujundamiseks ja meditsiinikultuuri edendamiseks.

  Hambatehniku kutsestandard.

  Kirjeldust on uuendatud 2015. a Eesti Hambaarstide Liidu spetsialistidega, konsultandid Mare Saag ja Rita Nõmmela.

 • Lähedased ametid

  Hambaarst. Hambaarst ravib inimese hambaid ja suuõõne pehmete kudede haigusi. Nõustab inimesi hammaste hooldamise osas. Pidev enesetäiendus on väga tähtis, sest hambaravi valdkond areneb kiiresti. Hambaarstid on hästi tasustatud med...

  Loe täpsemalt »