• Olulised momendid

  • Giid tutvustab vaatamisväärsusi ja muid huviobjekte.
  • Giiditööle on iseloomulik ebaregulaarne tööaeg, ka puhkepäevadel on vaja tööpostil olla.
  • Vajalik on võõrkeeleoskus, üks võõrkeel peaks olema inglise keel.
  • Giidina töötamisel tuleb kasuks turismialane kutse- või rakenduskõrgharidus, kuid kohustuslik on luba ehk atestatsioonpiirkonna või piirkondade kohta, kus giid töötab.
 • Töö iseloom

  Giid tutvustab nii välis- kui ka siseturistidele vaatamisväärsusi ja muid huviobjekte.

  Giidi põhitöö on suhelda inimestega. Ta hoolitseb selle eest, et reisijate teadmishimu saaks rahuldatud, vältides seejuures faktivigu ja muid eksimusi. Peale lihtsa saatmisülesande annab giid teavet teele jäävate objektide kohta: kirjeldab huvipakkuvaid kohti, annab infot muuseumide ja näituste väljapanekute kohta.

  Giid peab olema kursis külastatavate piirkondade ajaloo ja tänapäevaga ning valmis vastama reisijate sellekohastele küsimustele. Vaatamisväärsusi tutvustades ei piisa sellest, kui giid paberilt vurinal aastaarvud ja nimed ette loeb. Ta peab oskama rääkida köitvalt ja ladusalt ka paberi abita. Hea giid suudab muuta ekskursiooni põnevaks ja äratada huvi.

  Tavaliselt on igal giidil oma piirkond, mida ta hästi tunneb. Reisibürool on teave giidide spetsialiseerumise kohta ja kui tuleb vastav rühm või reis, kutsutakse välja seda piirkonda tundev giid.

  Olenevalt töökohast võib giid lisaks olla turismirühmale reisisaatja, kelle ülesanne on näiteks turismigrupi bussijuhtidele võõras linnas teed juhatada ja üldist reisiprogrammi korraldada.

  Samuti võib giid spetsialiseeruda rahvusvaheliseks reisisaatjaks. Viimastel aastatel on üha rohkem levinud, et eesti giid elab näiteks aasta aega Kreekas või Itaalias, on õppinud tundma kohalikke kombeid ja vaatamisväärsusi ning tegeleb sinna saabuvate Eesti reisirühmadega.

  Giid võib spetsialiseeruda ka loodusgiidiks, kelle põhitöö on korraldada ekskursioone looduskeskkonnas.

 • Töökeskkond

  Giiditööle on iseloomulik ebaregulaarne tööaeg – ka puhkepäevadel on vaja tööpostil olla.

  Kohalike giidide tööaeg oleneb ekskursioonidest ja turismirühmadest: on päevi, kui tuleb juhtida mitut ekskursiooni, ja on päevi, mis on giiditööst priid. Kui giid saadab rühma välismaal või ringreisil, tuleb arvestada tundidepikkuste sõitude ja sellega, et sageli tuleb pikemat aega, teinekord isegi nädalaid kodust eemal viibida.

  Kodust ettevalmistustööd tehes kogub giid teavet mitmesugustest kanalitest: kasutab internetti, loeb raamatuid ja ajakirju.

  Välisriikide tutvustamisele spetsialiseerunud giididel tuleb tihtipeale palju reisida. Nõrga tervisega inimene ei pruugi ekstreemsetes reisioludes vastu pidada. Giid peab olema kohanemisvõimeline ja tugeva immuunsüsteemiga, et erinevate maade ja inimestega kokku puutudes bakterid organismi ei kurnaks ning haigustekitajad kergesti külge ei hakkaks. Kõige vastu ju vaktsineerida ei saa.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Giidina pead:

  • oskama ekskursioone ette valmistada: selgitada kliendi vajadused, tutvuda materjalidega ja koguda infot, koostada marsruuti;
  • tundma tutvustatava piirkonna vaatamisväärsuste ajalugu, kultuuri ja päevakajalisi sündmusi;
  • oskama ekskursioone korraldada vastavalt oma spetsialiseerumisele (kohalikus piirkonnas, looduskeskkonnas, sihtkohamaa kultuuris);
  • oskama juhtida turismirühma;
  • tundma klienditeenindust.

  Väga vajalik on võõrkeelte oskus, kuid üks neist peaks olema inglise keel.

  Giid peab olema hea suhtleja. Ta peab oskama kasutada mikrofoni ja oma häält ning tundma kõnetehnikaid. Hea häälematerjal võimaldab inimesi end kergemini kuulama panna. Rasketest olukordadest aitavad välja tulla leidlikkus ja huumorimeel. Kohanemisvõime aitab üle saada koduigatsusest ja harjuda uute reisirühmadega. Gruppidega töötamisel on vajalik ka enesekehtestamisoskus.

  Täpsemad kutseoskusnõuded on kirjas giidi kutsestandardites.

 • Haridus ja väljaõpe

  Giidina töötamiseks on üldjuhul vajalik vähemalt keskharidus või keskharidusele lisaks omandatud kutse- või rakenduskõrgharidus turismi valdkonnas.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist ja kutsehariduse veebilehelt.

  Giidina töötamiseks on vaja luba ehk atestatsiooni. Selle saab taotleda piirkonna või piirkondade kohta, kus giid töötab. Litsentsita giiditeenuse osutamine nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidu maades on turismiseadusega keelatud.

  Giidi oskusi võib õppida ka iseseisvalt, kui aga soovid atestatsioonieksamil edukas olla, siis on parem minna koolitusele, mida pakuvad firmad. Tähtis on aga jälgida, et koolitajad oleks kindlasti litsentsiga giidid.

  Giidiks tahtjad peaksid üldhariduskoolis pöörama tähelepanu ajaloole, geograafiale, emakeelele ja võõrkeeltele.

 • Töövõimalused

  Giidide tööandjad on enamasti turismibürood, kuid nad leiavad tööd ka reisi-, bussi-, lennu-, rongi- ja laevafirmades. Paljud giidid töötavad konkreetsete huviobjektide juures, nt muuseumides.

  Osa giide on loonud oma ettevõtte ja pakub teenuseid vabakutselisena.

  Giidide töövõimalused suurenevad, kui atestatsiooni ja paariaastase töökogemuse järel taotleda kutsetunnistust. Kutsetunnistus näitab töötaja asjatundlikkust ja tagab töökoha.

 • Sissetulek, soodustused

  Turismiettevõtted maksavad kõige sagedamini oma töötajatele põhipalka, kuid võimaluse korral võib lisanduda tulemustasu.

  Ettevõtja ehk vabakutselisena töötava giidi töötasu oleneb suuresti lepingute arvust ja tehtud tööst.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Giidide Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Reisikorraldaja. Reisikorraldaja töötab reisibüroos või reisikorraldusettevõttes, kus ta korraldab või vahendab klientidele reise. Teenindus- ja müügioskused on reisikorraldaja edukuse alus. Reisikorraldaja töö on täpne...

  Loe täpsemalt »