• Olulised momendid

  Gemmoloogia on üks geoloogia eriharusid. teadus vääriskividest. Sõna gemma tähendabki ladina keeles vääriskivi.
  Gemmoloog on vääriskiviteadlane – ekspert, kes suudab hinnagu anda nii teaduslikul, juriidilisel kui ka ärilisel teemal, kui tuleb hinnata erinevate vääriskivide kvaliteeti ja päritolu.

  Gemmoloogia arenes välja tänu sellele, et kalliskive on läbi ajaloo püütud võltsida ja sünteesida ning on vaja inimest, kes suudab vahet teha ehtsal ja võltsil, kvaliteetsel ja odavamal kivil. On levinud väärarusaam, et rubiin, teemant, safiir ja smaragd on väga kallid – kahjuks mitte alati. Kallid on ainult kvaliteetsed kalliskivid ning kivide kvaliteedi hindamine ongi gemmoloogi üks olulistest ülesannetest.
  Ekspertteadmised ning õigus anda kaalukaid hinnanguid muudavad gemmoloogi töö väga vastutusrikkaks, seda nii teaduslikust kui ka rahalisest aspektist.

 • Töö iseloom

  Töö iseloom sõltub tugevalt sellest, millises valdkonnas gemmoloog töötab. Siiski võib üldistada, et tegu on peamiselt üksinda tehtava laboritööga.
  Reeglina on tegemist põhitööga, sest vajalik tippvorm hajub kiiresti, kui seda igapäevaselt ei rakendata.

 • Töötulemus

  Kalliskivi teevad hinnaliseks ilu, vastupidavus ja haruldus. Gemmoloogi töö tulemuseks on teaduslikult põhjendatud ekspertiis uuritavatele vääriskividele.
  Gemmoloog saab oma teadmistega aidata nii eraisikuid, politseiuurijaid kui ka näiteks investeerimishuvilisi.

 • Töökeskkond

  Töö toimub alati siseruumides, kus enamasti on küllalt mugavad töötingimused. Gemmoloog töötab laboris, tema töövahenditeks on mikroskoop, pintsetid, luup ja hulgaliselt keerulisi aparaate nagu refraktomeeter, spektroskoop, polariskoop, erinevad filtrid, testerid jpm.

  Töö on peamiselt istuv, kuid mitte sundasendis, sest töötaja võib alati püsti tõusta ning end liigutada. Ekspertiisi tegemise ajal on ruum peaaegu pime, kalliskive uuritakse fiiberoptilises valguses, mis välistab võõrad spektrid.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Gemmoloogi töö eeldab oma valdkonna ekspert-teadmisi. Eeldusteks on kindlasti õppimis- ja süvenemisvõime ning suur uudishimu. Valdkond on pidevas arengus nii pahalaste kui ka heade inimeste poolel ning gemmoloogi teadmised peavad suutma nende arengutega sammu pidada.
  Kindlasti peab esmalt olema omandatud keskharidus ning sellele lisanduma kõrgharidus või laialdased eelteadmised geoloogiast, majandusest, juriidikast või juveeliärist.

  Kuna Eestis ja eesti keeles gemmoloogiks õppida ei saa, on eelduseks inglise, saksa või prantsuse keele oskamine tasemel, mis võimaldab selles keeles kõrgkoolis õppida ja eksameid sooritada.
  Loomuldasa võiks gemmoloogiks pürgija olla pigem introvert, sest töö eeldab üksildasi tunde ja „kividega rääkimist”.

  Eeldusteks on kindlasti täpsus ja „tundlik silm” – lisaks heale nägemisele peaks välja kujunema oskus süüvida kivi sisemusse. Kes oskab kivide ilu ja varjatud saladusi nautida, kogeb töötades ka esteetilisi elamusi.

  Välistav iseloomuomadus on pealiskaudsus, sest gemmoloogitöö eeldab väga suurt süvenemisvõimet.
  Liikumispuue või kuulmislangus gemmoloogi tööd ei sega. Kõige enam on vaja aju, silmi ja täpseid käsi. Välistatud on neuroloogilised häired, mis tekitavad käte värinat.

 • Haridus ja väljaõpe

  Suure tõenäosusega pole gemmoloogia ala esindaja jaoks esimene haridus. Teekond gemmoloogia juurde võib alguse saada väga erinevatelt positsioonidelt.
  Üks võimalus on õppida esmalt geoloogiat ning siis spetsialiseeruda vääriskividele. Võimalik on õppida aga hoopis õigusteadust, saada kohtuekspertiisi eksperdiks ning siis spetsialiseeruda võltsingute paljastamisele kivide ja ehete maailmas. Või õppida ehtekunstnikuks ning tahta oma inspiratsiooniallikatest rohkem teada. Või alustada hoopis äritegevusest, näiteks müüjatööst juveelipoes ning siis ennast gemmoloogias täiendada, et ametiredelil ülespoole liikuda.

  Eestis gemmoloogiat ei õpetata. Euroopas ja mujal maailmas aga küll, seepärast on õppima asumise üheks eelduseks väga hea inglise, prantsuse või saksa keele oskus. (Vene keelt pole loetelus, sest Venemaa gemmoloogide haridus on kõige sagedamini pärit Londonist.)

 • Töövõimalused

  Maailma mastaabis on gemmoloogidel erinevaid huvitavaid töövõimalusi, kuid Eestis mitte kuigivõrd.
  Maailmas on võimalik on leida tööd kommertsalal (juveelifirmad ja vääriskivikaubandusettevõt-ted), proovikodades, uurimis- ja ekspertiisiasutustes, ehtekunstnikuna või mõnel muul vääriskividega seotud erialal.

 • Sissetulek, soodustused

  Tegemist on eriharidust ja töökogemust nõudva tööga, mille palgatase on kõrgharitud ekspertide hinnaklassist.
  Maailma suuremates laborites kehtib süsteem, et mida hinnalisem on uuritav kivi, seda kõrgem on ka ekspertiisitasu.

 • Karjääritee

  Nagu töövõimalusteks, võib ka karjäärivõimalusteks gemmoloogil vaja olla Eestist suuremat riiki. Maailma mastaabis on aga arenguvõimalusi palju. Karjäär sõltub alati iseenda panusest.

  Tõenäoline on vähemalt töötee alguses olla palgatöötaja ning kogemuste suurenedes langetada otsus, kas jätkata palgatööl või luua oma ettevõte, milles eksperdikogemusi rakendada.
  Gemmoloogi töö eeldab korralikku laborit, mis ise enesele tööandjaks hakates tuleb eelnevalt komplekteerida.

 • Lisateave

  Täna on maailmas 3 tunnustatumat vääriskivide ekspertiisi laborit:
  1. GIA – Gemmological Institute of America (www.gia.com)
  2. HRD - Belgia labor (www.hrdantwerp.com)
  3. IGI - Int Gemmological Institute, asutatud Belgias (www.igiworldwide.com)

 • Lähedased ametid

  Ehtekunstnik

  Vääriskivide jae- või hulgimüüja

  Kohtuekspert