• Olulised momendid

  • Füsioterapeudid aitavad inimestel taastada, arendada ja/või säilitada töö- ja tegevusvõimet ning seeläbi osalemist tavapärases elus.
  • Füsioteraapia tegemiseks on tänapäeval kasutusel palju erinevaid tehnikaid ja abivahendeid.
  • Füsioterapeut teeb tänuväärset tööd – ta aitab taastada ja säilitada inimeste tervist ning parandada nende toimetulekut.
 • Töö iseloom

  Füsioterapeudid aitavad inimestel taastada, arendada ja/või säilitada töö- ja tegevusvõimet ning selle kaudu osalemist tavapärases elus.

  Füsioterapeudid töötavad tervishoiu-, sotsiaal-, kultuuri- ja haridusvaldkonnas.

  Füsioterapeudi tööülesanded on muu hulgas võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvuse ja lihasjõu säilitamine või parandamine, häirunud funktsioonide taastamine, arendamine ja vajaduse korral kompenseerimine ning valu leevendamine.

  Füsioterapeut kasutab oma töös kehalisi harjutusi, funktsionaaltreeningut, manuaaltehnikaid, massaaži, sooja-, külma- ja elektriravi.

  Füsioteraapia koosneb etappidest: patsiendi/kliendi seisundi (olukorra ja vajaduste) hindamisest, füsioteraapia kavandamisest, füsioterapeutilisest sekkumisest ning seatud eesmärkide saavutamise hindamisest.

  Füsioterapeudi tegevus on orienteeritud patsiendi probleemi lahendamisele, säilitades või arendades tema funktsionaalsust.Ta aitab inimesel leevendada valu ja muutuda tugevamaks, õpetab teda (taas)kasutama oma vigastatud jäset vm ning suunab selliste igapäevategevuste nagu kõndimine, riietumine, pesemine jm uuestiõppimist.

  Füsioterapeut osutab tavapäraselt teenust korraga ühele patsiendile/ kliendile, kuid võimalik on tegeleda ka patsientide/klientide rühmaga. Eelistatud ja tulemuslikum on individuaalteraapia. Füsioterapeut juhendab patsiente/kliente verbaalselt ja manuaalselt.

 • Töökeskkond

  Enamasti töötavad füsioterapeudid tervishoiuasutustes, kus nad osutavad teenuseid nii haiglaravil viibivatele kui ka ambulatoorsetele patsientidele. Samuti külastavad füsioterapeudid patsiente nende kodus. Füsioterapeutide töö olemus ja tingimused olenevad sellest, kas nad töötavad akuutravihaiglas, järel-, hooldus- või taastusraviosakonnas. Samuti võivad füsioterapeudid töötada haridusasutustes, spordiklubides, tervisekeskustes ja mujal.

  Füsioterapeudi tavapärane tööpäev kestab kaheksa tundi.

  Füsioterapeut kasutab oma töös peale spetsiaalse varustuse ka igapäevases elu- ja töökeskkonnas kasutatavaid esemeid. Füsioteraapia keskmes on inimese liigutusfunktsioonid, näiteks kõndimise õpetamine ruumis, õues ja trepil. Füsioteraapiat tehakse selleks kohandatud saalis, individuaalteraapia ruumis, basseinis, vajadust ja võimalust mööda ka patsiendi/kliendi kodus.

  Füsioterapeut kasutab oma töös

  • kehalise võimekuse arendamiseks vajalikke vahendeid (kummilindid, hantlid, treadmill, varbsein jne);
  • füsioterapeutilise hindamise vahendeid (goniomeeter, dünamomeeter, stetoskoop, sfügomanomeeter, mõõdulint, liigutuste videoanalüüs, EMG jne) ja valdkonnateste;
  • igapäevategevuses kasutatavaid esemeid (trepp, laud, tool, lauanõud, hambahari, kamm jne);
  • liikumise abivahendeid (kargud, kepp, ratastool, seisulaud jne);
  • füüsikalise ravi vahendeid (sooja- ja külmakotid, elektriravi- ja ultraheliseadmed jne);
  • teraapialauda.

  Füsioterapeudi töö on nõudlik füüsiliselt ja psühholoogiliselt, eeldades valmidust kehaliseks aktiivsuseks ja erinevateks suhtlusolukordadeks.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Füsioterapeudi põhiteadmiste hulka kuuluvad füsioteraapia valdkonna (erialasõnavara, kehalised harjutused , füüsikaline ravi, funktsionaalne treening, liikumise abivahendid jne) ning inimese anatoomia ja füsioloogia põhjalik tundmine. Vajalikud on ka teadmised biomehhaanikast, rahva- ja tervisespordist, tervishoiukorraldusest, kliinilisest mõtlemisest, pedagoogikast jne.

  Kindlasti läheb tarvis klienditeenindus-, juhendamis-, keele-, arvuti-, asjaajamis- ja dokumenditöö oskust.

  Füsioterapeut on analüüsi-, empaatia-, otsustus-, kohanemis- ja koostöövõimeline, usaldusväärne, loominguline, heatahtlik, täpne ning hea ajakavandaja.

   

 • Haridus ja väljaõpe

  Eestis põhineb füsioterapeudi koolitus akadeemilisel ja kliinilisel haridusel. Füsioterapeudiks saab õppida Tartu Ülikoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Füsioterapeudiks saada sooviv noor võiks üldhariduskoolis pöörata tähelepanu anatoomia, psühholoogia õppimisele.

 • Töövõimalused

  Füsioterapeudid töötavad haiglates, polikliinikutes, taastusravi- ja tervisekeskustes, sanatooriumides, puuetega inimeste taastusravi-, abivahendi- ja ortoosikeskustes, vanade-, hoolde- ja koolkodudes, spordiklubides, erapraksises, erialaliitudes jne. Samuti võivad nad leida rakendust riigiasutustes, kõrgharidusasutustes, teaduslaborites jne.

  Füsioteraapia alal töötava inimese ametinimetus on füsioterapeut.

  Eesti taastusravivõrgu arengukava järgi vajab Eesti 2015. aastal 900 füsioterapeuti.

 • Sissetulek, soodustused

  Füsioterapeudi sissetuleku alammäär on kehtestatud „Tervishoiutöötajate tunnipalga alammäära kollektiivlepinguga”. Konkreetne palk oleneb tööandjast.

 • Lisateave

  Eesti Füsioterapeutide Liit.
  Füsioterapeudi kutsestandard

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu füsioterapeut Heilist. 

  Ametikirjeldust on uuendatud 2015. a koostöös Eesti Füsioterapeutide Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Massöör. Massöör on tervishoiutöötaja, kes kasutab kliendi füüsilise ja vaimse suutlikkuse tõstmiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamiseks ning hea enesetunde saavutamiseks massaaži...

  Loe täpsemalt »

  Kiropraktik

  Tegevusterapeut. • Tegevusterapeut aitab häirunud tegevusvõimega isikutel arendada neid võimeid ja oskusi, mis on vajalikud igapäevategevuses toimetulekuks või aitab kohandada tegevusi vastavaks inimese võimetele.• Tegevusterapeudi t&ou...

  Loe täpsemalt »

  Taastusarst

  Manuaalterapeut

  Toitumisspetsialist