• Olulised momendid

  • Fotoajakirjanik jäädvustab huvitavaid inimesi, kohti ja sündmusi ajalehtede, ajakirjade ning uudiste portaalide tarvis.
  • Fotoajakirjaniku tööd näevad väga paljud ajakirjanduse ja muu meedia jälgijad.
  • Fotoajakirjaniku töö on vaimselt ja füüsiliselt raske.
 • Töö iseloom

  Fotoajakirjanik viibib uue teabe otsija ja vahendajana ise vahetult sündmuskohal, mistõttu on tema töö väga põnev ja sündmusterohke. Fotoajakirjaniku tehtud foto annab sündmustest vahetu ja tihti emotsionaalse pildi, kandes ühtlasi suurt rolli avaliku arvamuse mõjutaja ja kujundajana.

  Selles ametis tuleb hoida väga kiiret töötempot: ajalehed-ajakirjad ja uudiste portaalid soovivad värskeid, aga põhjalikke fotoreportaaže. Edu saadab seda kanalit, kes jõuab inimesi sündmustest teavitada kõige esimesena, operatiivsemalt ja täpsemalt.

  Üldjuhul annab väljaande toimetaja fotoajakirjanikule konkreetse tööülesande. Kuidas fotoajakirjanik seda täitma asub, milliste kanalite kaudu infot saab, jääb aga tema enda otsustada.

 • Töökeskkond

  Fotoajakirjaniku põhitöökoht on küll toimetuses, kuid amet eeldab pidevat valmisolekut töötada aastaajast sõltumata nii sise- kui ka välistingimustes, ka õhtuti ja puhkepäeviti. Fotoajakirjaniku tööaeg on üldjuhul piiramatu – see oleneb maailmas toimuvast ning väljaande või meediakanali tootmistsüklist ja ilmumisajast.

  Põhilised töövahendid on fotokaamera ja mitmesugused lisaseadmed – statiivid, välklambid, stuudiovalgustid, filtrid, makroseadmed, eksponomeeter –, samuti arvuti, skanner, telefon ja diktofon.

  Fotoajakirjaniku töö on vaimselt ja füüsiliselt raske, mistõttu peab fotoajakirjanik olema hea pingetaluvusega ning füüsiliselt vormis. Suur koormus langeb silmadele, sest töö eeldab väga täpset silma.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Fotoajakirjanik peab oskama kasutada tema tööks vajalikke vahendeid, nt fotokaamerat, diktofoni jms. Kuna lood on erinevad, aitab taustainfo mingi sündmuse või olukorra kohta paremini tööd teha. Seetõttu peab fotoajakirjanik ise väga palju uurima ja end faktidega kurssi viima.

  Fotoajakirjaniku tähtsamad isikuomadused:

  • võime iseseisvalt töötada,
  • kohanemisvõime,
  • stressitaluvus,
  • suhtlemisoskus,
  • vastutustunne.

  Peale selle peab fotoajakirjanik märkama pisiasju, oskama eristada tähtsat vähem tähtsast ning kasutada intuitsiooni. Alati on kasuks lai silmaring ja teadmised erinevatelt elualadelt.

 • Haridus ja väljaõpe

  Fotoajakirjaniku töös tuleb kasuks fotograafiaalane eriharidus, samuti on vaja teadmisi ajakirjandusest. Fotograafiat saab õppida nii kutse- kui ka kõrgkoolis, ajakirjandust kõrgkoolis.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist ja kutsehariduse andmebaasist.

  Gümnaasiumis on fotoajakirjaniku ametist huvitatud noorel tarvis pöörata tähelepanu eesti keelele, võõrkeeltele, kodanikuõpetusele ning aja- ja kultuuriloole. Kindlasti tuleb kasuks töö koolilehe toimetuses ja kaastööd meediaväljaannetes.

 • Töövõimalused

  Erialast tööd pakuvad ajalehtede ja -kirjade toimetused, uudiste portaalid. Karjääriväljavaatena võib käsitleda oma fotorubriiki.

 • Sissetulek, soodustused

  Fotoajakirjaniku töötasu oleneb osaliselt ka tema töö edukusest. Kui fotoajakirjanik on leidnud väga hea loo ja suutnud selle tabavalt jäädvustada, siis maksavad paljud väljaanded parimate fotode või reportaažide autoritele preemiat. Enamasti hüvitatakse ka tööülesannete täitmisega seotud telefoni- ja sõidukulud.

  Fotoajakirjanik võib olla koosseisuline töötaja mõnes väljaande toimetuses või vabakutseline.

 • Lisateave

  Eesti Ajakirjanike Liit on Eesti ajakirjanike loome- ja kutseliit, millel on ametiühingu õigused.

  Eesti ajakirjanduseetika koodeks .

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu fotoajakirjanik Andrusest. 

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Fotoga.

 • Lähedased ametid

  Kirjanik

  Pressiesindaja

  Sündmusfotograaf. Sündmusfotograaf jäädvustab kunstiportreesid ja rühma- või lihtsaid passipilte. Sündmusfotograaf peab olema valmis pildistama kõikjal: õues, siseruumides ja ka stuudios. Sündmusfotograafi töö eeldab v&a...

  Loe täpsemalt »

  Kirjastaja

  Suhtekorraldaja. Suhtekorraldaja suunab kliendi sarnaselt juhilepositiivselt ja ühiskonnale sobivalt käituma nii, et saavutatakse organisatsiooni eesmärgid. Suhtekorraldaja võimuses on eduka tegutsemise korral muuta organisatsiooni, poliitiku või muu a...

  Loe täpsemalt »