Farmatseut

Prindi Farmatseut
 • Olulised momendid

  • Farmatseudi põhitöö on ravimite käsimüük ja retseptiravimite väljastamine.
  • Farmatseudi töö nõuab suurt vastutustundlikkust – eksimine retseptiravimi või vahel isegi käsimüügiravimi väljastamisel võib põhjustada patsiendil terviserikke.
  • Farmatseudi töö nõuab pidevat enesetäiendamist nii uute ravimite kui ka klienditeeninduse valdkonnas.
 • Töö iseloom

  Enamik farmatseute töötab apteegis. Töö põhisisu on ravimite ja teiste apteegikaupade müük. Osa ravimeid on käsimüügis ja neid saab osta igaüks; teine osa on kättesaadav ainult retsepti alusel.

  Kui kliendid tulevad apteeki, on sageli vaja neid nõustada, millist ravimit valida. Farmatseut peab suutma hinnata, kas haigele piisab retseptita käsimüügiravimist või peaks ta ikkagi enne arsti poole pöörduma.

  Retseptiravimite puhul on farmatseudi ülesanne tuvastada kliendi isik, kontrollida arvutist, kas retsept on olemas, ja nõustada klienti ravimi kasutamises. Tavaliselt on retseptile märgitud ravimi toimeaine (sarnase toimega ravimeid võib olla palju). Farmatseut soovitab erinevaid ravimpreparaate ja kliendi otsustada jääb, kas osta kindla firma toode või lähtuda odavamast hinnast.

  Ravimeid müües on farmatseudi ülesanne anda kliendile nõu, kuidasravimeid õigesti ja ohutult kasutada. Ta uurib alati, kas ravimit on juba enne tarvitatud ja kordab kliendile üle, kuidas ning mis koguses seda tarvitama peab. Enamasti kirjutatakse vajalik teave kliendile ka üles.

  Osa farmatseudi tööajast kulub retseptiarvestuse pidamisele ja kaubavarude jälgimisele, et õigel ajal saaks otsalõppevaid kaupu juurde tellida.

  Farmatseudid töötavad ka ravimite hulgimüügifirmades, tootmisettevõtetes, laborites jms kohtades. Seal olenevad nende tööülesanded ettevõtte spetsiifikast.

  Farmatseut võiks osaleda aktiivselt tervise edendamises ja haiguste ennetustöös. Seda saab ta teha erialaettekannetega ja artikleid kirjutades, samuti üldkasulikes tervise- ja keskkonnakampaaniates osaledes.

 • Töökeskkond

  Apteekides on farmatseutidel tavaliselt 40-tunnine töönädal ja kindel tööaeg. Haiglaapteekides, hulgimüügiettevõtetes ja ravimifirmade esindustes töötatakse enamasti ühes vahetuses, nädalavahetus on vaba. Linnades ja kaubakeskustes, kus apteegid on kauem lahti, käib töö vahetustega ning siis võib farmatseudi tööaeg langeda ka nädalavahetustele ja riigipühadele. Maakohas vajatakse apteekri nõuannet sageli ka väljaspool tööaega.
  Hulgimüügiettevõttes või ravimifirmas töötav farmatseut ei pruugi olla kuigi paikne. Kui tööülesanded nõuavad pidevat ringiliikumist, on farmatseudi käsutuses enamasti ka ametiauto.

  Apteegis töötava farmatseudi töökeskkond peab olema puhas, sageli lausa steriilne.
  Farmatseudi peamised töövahendid on arvuti ja kirjapulk.

  Apteegis töötavad farmatseudid teenindavad kliente enamasti püstijalu, seetõttu langeb jalgadele suur koormus.
  Iga päev terviseprobleemidega klientidega kokku puutuvad farmatseudid peavad end kaitsma nakkushaiguste eest.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Farmatseut peab tundma ravimeid, nende koostist, valmistus- ja tootmistehnoloogiaid, põhi-, kaas- ja kõrvaltoimeid ning kasutamist haiguste ennetamisel ja ravis. Ta peab oskama hinnata ravimite kvaliteeti (füüsikaliste ja keemiliste meetoditega). Samuti peab ta tundma ravimtaimi, nende toimeaineid ja kasutamise põhimõtteid.

  Erialategevuses eeldatakse farmatseudilt täpsust, korrektsust, pühendumust oma erialale, kutse-eetika põhimõtete järgimist, pingetaluvust, otsustusvõimet, vastutustunnet ja head suhtlemisoskust.

 • Haridus ja väljaõpe

  Farmatseudiks saab õppida kõrgkoolis. Otsi sobivat õppeasutust kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Farmatseutidele korraldatakse pidevalt täienduskoolitusi, kus käsitletakse nii uusi ravimeid, ravivõimalusi kui ka ravimitega seotud seadusi.

  Farmatseudiks õppida soovijail tuleks üldhariduskoolis tähelepanu pöörata keemiale, bioloogiale, emakeelele ja võõrkeeltele.

   

 • Töövõimalused

  Enamik farmatseudiks õppinuid läheb tööle apteeki. Oma haridusliku väljaõppe poolest on farmatseudid tööturul konkurentsivõimelised ka farmaatsiaga piirnevatel aladel.

  Nad võivad töötada ravimitega tegelevates hulgimüügifirmades ja tootmisettevõtetes, farmaatsia õppe- ja teadusasutustes, farmatseutilise analüüsiga tegelevates laborites ning farmaatsia teistes rakendusvaldkondades.

  Farmatseudid on apteegisüsteemis hinnatud ja vajalikud. Koos rahvastiku vananemisega kasvab nõudlus tervishoiuteenuste ja ka farmaatsiaspetsialistide järele.

  Farmatseut leiab tööd igas Eesti piirkonnas – kogu Eesti on kaetud apteegivõrguga. Hulgimüügiettevõtted ja ravimifirma esindused paiknevad peamiselt Tallinnas, paljudel on filiaal ka Tartus.

 • Sissetulek, soodustused

  Enamasti ületab farmatseudi palk Eesti keskmist töötasu, kuid on piirkonniti erinev. Väikeste maa-apteekide töötajad saavad sageli madalamat palka kui linnaapteekides. Üldiselt on nii haigla- kui ka jaemüügiapteekides kindel kuupalk.

 • Lisateave

  Sobivad õppeasutused: Tartu Ülikooli farmaatsia instituut, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

  Farmatseudi kutsestandard

  Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts ühendab farmaatsiaõppejõude, -teadlasi ja -üliõpilasi. Eesmärk on edendada farmaatsiaharidust, -teadust ja -praktikat. Seda tehakse ürituste korraldamise ja trükiste kirjastamise kaudu (konverentsid, seminarid, koosolekud, õppereisid, täiendusõpe jne).

  Eesti Apteekrite Liit on apteeke ühendav mittetulundusühing, mis kaitseb apteekide ja nende töötajate kutsealaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi ning huve.

  Eesti Farmatseutide Liit on farmatseutidele kutset andev organisatsioon. Liit edendab farmaatsiaharidust, kaitseb oma liikmete huve, korraldab erialast täiendusõpet ja annab välja stipendiume farmaatsiaharidust omandavatele õpilastele.

  Ametikirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli spetsialistidega. Konsultant Lilian Ruuben.

 • Lähedased ametid

  Keemik

  Bioloog. Bioloog on elu ja elusorganisme uuriv teadlane, keda huvitab elusolendite ehitus, talitlus, suhted ning päritolu. Bioloog võib uurida elu nii molekulide kui ka suurte maaalade või merede tasandil. Bioloogi töö on aluseks toi...

  Loe täpsemalt »

  Meditsiiniõde