• Olulised momendid

  • Bussijuhi amet eeldab täpsust ja väga head sõiduoskust.
  • Valmis tuleb olla tööks nädalavahetustel.
  • Väljaõpe toimub autokoolis või vedaja juures.
 • Töö iseloom

  Bussijuhid juhivad ja hooldavad busse, et vedada sõitjaid, pagasit, posti või kaupa ühest sihtpunktist teise. Täpse ajagraafiku ja marsruudi järgi sõitvad bussid on alternatiiv autole jt transpordivahenditele. Eristatakse linna-, linnalähis-, linnadevahelisi ja rahvusvahelisi liinivedusid. Linnaliinibussid peavad läbima sama ringi palju kordi päevas. Linnadevaheliste liinide bussijuhid teevad tavaliselt ühe sõidu sihtkohta ja tagasi, lähilinnadesse ka rohkem.

  Bussijuht peab tegema oma sõiduki sõidueelse ülevaatuse, et veenduda selle korrasolekus ja nõuetele vastavuses. Juht võtab inimesi peale sõiduplaanis ettenähtud peatustes või bussijaamades. Ta kontrollib sisenevate inimeste sõidupileteid ja müüb neid. Ühissõidukijuht peab järgima sõidugraafikut ja arvestama üldist liiklusolukorda. Sõitjate teenindamisel tuleb olla tähelepanelik ja distsiplineeritud, oma tegevusega ei tohi sõitjaid ega kaasliiklejaid ohtu seada.

  Tööpäeva lõpus arvutab bussijuht kokku läbisõidetud kilomeetrid ja müüdud piletid ning nende eest laekunud rahasumma. Vajaduse korral tuleb täita aruandeid rikete ja õnnetusjuhtumite kohta.

 • Töökeskkond

  Bussijuhi töökeskkond – buss – peab olema puhas. Eriti puhtana tuleb hoida sõiduki esiaknad, sest piiranguteta vaateväli on juhi töös olenemata kella- ja aastaajast tähtis. Pimedamal hooajal peab juhi vaateväljas olema piisav valgustus. Klientidele on oluline ühissõiduki sisevalgustuse korrasolek ja salongi puhtus – tagada tuleb meeldiv ja turvaline sõidukeskkond. Bussijuhid kannavad sageli bussifirma vormirõivaid.

  Bussijuhi tööpäevad on enamasti pikad, linnaliinidel varahommikust hiliste õhtutundideni. Maaliinide ja kaugreiside bussijuhtidel tuleb tihti sõita ka öösiti. Peaaegu kõik bussijuhid peavad vahel rooli keerama ka puhkepäevadel ja riigipühadel. Ent enamasti on võimalik töötada paindliku töögraafiku alusel ning pikad tööpäevad vahelduvad vabade päevadega. Üle kaheksa tunni järjest roolis olla ei tohi.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Bussijuhina võivad töötada vaid erialakategooriaga sõidukijuhid – need, kes tunnevad hästi oma sõidukit ja liikluseeskirju ning valdavad ohutu sõidu tehnikat.

  Töö eeldab kiiret reageerimisvõimet ja oskust tegutseda äärmuslikes olukordades õigesti. Et bussijuht on ennekõike klienditeenindaja, peab ta olema kannatlik, sõbralik ja salliv ning suutma toime tulla erinevate inimestega.
  Vajalikud füüsilised eeldused on hea nägemine, kuulmine ja reaktsioonikiirus.

  Et suur osa tööpäevast möödub roolis, tuleks töövälisel ajal eritähelepanu pöörata füüsise tugevdamisele ja üldvormile, et vältida istuvast asendist, vibratsioonist ja uste sagedase avamisega kaasnevast tõmbetuulest johtuvaid selja- ja kaelavalusid.

   

 • Haridus ja väljaõpe

  Sõitjateveo autojuhi ametikoolitusi korraldavad bussiettevõtted või autokoolid päevases või õhtuses õppes. Koolitused jagunevad ameti- ja täienduskoolituseks.

  Bussijuhina tööle asujad läbivad kõigepealt asutusesisese praktika sama tüüpi sõidukil, millel nad hiljem tööle hakkavad. Praktika tehakse kogenud bussijuhi järelevalve all.

  Konkreetseid haridusnõudeid ei ole, kuid keskharidus võiks olla ikkagi omandatud.

 • Töövõimalused

  Bussijuhid võivad teha karjääri, spetsialiseerudes tehnilisele teenindusele (busside hooldamine) või logistikale (sõiduliinide koordineerimine). Mõlemal alal võib areneda tippspetsialistiks.

 • Sissetulek, soodustused

  Tasustamine on valdavalt tunnitasupõhine, millele lisanduvad preemiad tulemusliku töö eest. Peamised soodustused töötajate motiveerimiseks on koolitused, mobiiltelefoni kasutamise võimalus ja ületunnitasu.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012.a koostöös Transpordi Ametiühinguga.

 • Lähedased ametid

  Autojuht

  Kraanajuht

  Logistik. Logistik korraldab ettevõtte veondust ja ladustamist. Logistikatöö on eelkõige meeskonnatöö. Vaid üheskoos tegutsedes saab tagada ettevõttes kaupade sujuv sisse- ja väljaliikumine ning kiire ja täpne transpor...

  Loe täpsemalt »

  Veoautojuht. Veoautojuhid veavad veoseid sihtkohta – võtavad lähtekohast kauba auto peale ja toimetavad selle edasi lattu või viivad laevale, lennukile, rongile või otse kliendile. Töö nõuab otsustusvõimet, täpsust, ...

  Loe täpsemalt »

  Rongijuht