• Olulised momendid

  • Börsimaaklerid töötavad maaklerifirmades ja kauplevad börsil, kus korraldatakse toodete ning väärtpaberite regulaarset ostu ja müüki.
  • Börsimaakler peab väga hästi orienteeruma majanduses.
  • Börsimaakler peab oskama börsiturul teha ostu- ja müügitehinguid.
 • Töö iseloom

  Börsimaaklerid töötavad maaklerifirmades ja kauplevad börsil. Maaklerifirmad on investeerimispangandusega tegelevad ettevõtted, näiteks pangad.

  Börs on turg, kus korraldatakse toodete ning väärtpaberite regulaarset ostu ja müüki.

  Maakler ise börsil müüdavat kaupa ei tooda ega oma, vaid on turul vahendaja, kes teeb ostu- ja müügitehinguid oma klientide nimel. Tema kliendid on investorid, kes oma raha börsi vahendusel väärtpaberitesse paigutavad.

  Börsimaakler peab täitma tehingukorraldusi võimalikult soodsatel tingimustel. Et sellega edukalt hakkama saada, peab maakler tundma börsireglementi ja kauplemissüsteemi.

  Börsimaakler alustab enamasti oma tööpäeva ajakirjanduse läbitöötamisega, eriti huvitavad teda majandusuudised. Olles ajalehed ja uudiste portaalid läbi vaadanud, peab maakler nõu klientidega ning märgib üles nende ostu- ja müügisoovid. Kliendiga suhtlemine käib valdavalt arvuti või telefoni vahendusel, näost näkku kohtutakse harva.

  Kui börs avatakse, läheb börsimaakleri elu väga kiireks ja pingeliseks. Mitme järgneva tunni jooksul käib pidev konsulteerimine klientidega ja suhtlemine börsiga klientide ostu- ja müügisoovide elluviimiseks. Kogu börsiga suhtlemine käib arvuti börsiterminali kaudu. Filmidest nähtud börsi, kus suur hulk inimesi börsil kätega vehib ja üksteise võidu karjub, Eestis ei ole.

  Pärastlõunaks on kauplemine vaibunud ja börsimaakler koostab klientidele päeva lühikokkuvõtted, näidates ära kliendi aktsiate liikumise, avamis- ja sulgemishinnad ning lisades toimunu kommentaare, analüüse ja prognoose.

 • Töökeskkond

  Börsimaaklerid töötavad enamasti kontoriruumides ning kasutavad oma töös peamiselt arvutit, mille vahendusel nad on kursis klientide soovide ja uudistega ning teevad börsil tehinguid. Tööaeg on tavaliselt 5 päeva nädalas ja 8 tundi päevas.

  Suur osa ajast möödub arvutiekraani ees istudes, mis võib koormata õlgu, selga ja silmi.

  Vaimne koormus on üsna suur – börsimaakleri töö nõuab suurt täpsust ja ranget kinnipidamist seadustest, järjepidevat muutustega kohanemist ning loovate lahenduste väljatöötamist, uue teabe hankimist ja selle töötlemist.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Börsimaaklerina töötamiseks on tarvis majandusteadmisi. Tähtis on orienteeruda majanduse põhimõistetes ja üldistes majandusnäitajates, tunda ettevõtlust ja börsi tööpõhimõtteid, olla kursis äritegevust reguleerivate seaduste ja maailma börsidel toimuvaga.

  Börsimaaklerid puutuvad iga päev kokku arvudega, mis eeldab matemaatilist taipu. Tänapäeval on kõigis pankades kasutusel börsitehinguteks loodud arvutiprogrammid, mida tundmata maakler töötada ei saa. Vajalik on inglise keele oskus.

  Börsimaakler peab olema kiire reageerimise ja tegutsemisega, ent ta ei või endale lubada kiirustamisest tulenevaid vigu. Ta peab alati säilitama rahu ja analüüsivõime.

  Tema töö kvaliteeti iseloomustavad tähtaegadest kinnipidamine ja täpsus. Pingelises tööõhkkonnas tasakaalu säilitamiseks peab börsimaakleril olema väga hea stressitaluvus ja stabiilne psüühika.

  Klientidega suhtlemisel on tähtsad suhtlemisvalmidus, teenindusoskus ja orienteeritus tulemuslikule müügile.

 • Haridus ja väljaõpe

  Börsimaakleri amet eeldab vähemalt keskharidust ja lisaks majandusteadmisi. Majandusharidust saab omandada nii kutse- kui ka kõrgkoolis. Palju õpitakse vahetult töö käigus. Et professionaalsetest maakleritest on huvitatud nii investorid kui ka börsi liikmed, korraldab börs enne maaklerile kauplemisõiguse andmist eksami, millega hinnatakse maakleri erialast pädevust.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist või kutsehariduse portaalist.

  Börsimaakleri ametist huvituvad koolinoored peaksid juba üldhariduskoolis pöörama suuremat tähelepanu emakeelele, võõrkeeltele, matemaatikale ja majandusõppele.

 • Töövõimalused

  Eesti väärtpaberiturgu juhivad Tallinna Börs ja Eesti Väärtpaberikeskus.

  Nõudlust börsimaaklerite järele on raske hinnata – ühelt poolt suurendab nõudlust soodne majanduskeskkond ja äride laienemine, teiselt poolt aga muutub börsidel kauplemine tarkvaraprogrammide toel üha enam arvutipõhiseks, kus inimkäelised tehingud ei ole enam varasemal kujul vajalikud.

 • Sissetulek, soodustused

  Börsimaakleritele makstakse kindlat kuupalka, millele võib lisanduda tulemustasu.

 • Lisateave

  Eesti Pangaliit teavitab avalikkust pangandussektori tähtsamatest arengusuundadest, soodustab liikmespankade infovahetust jm.

  Tallinna Börs

  Eesti Väärtpaberikeskus

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Pangaliiduga.

 • Lähedased ametid

  Raamatupidaja. Raamatupidaja jälgib ettevõtte raha liikumist, teeb ülekandeid ja esitab arveid. Väikefirmades vastutab raamatupidaja enamasti kogu ettevõtte raamatupidamise, suures aga kindla töölõigu eest. Tänapäeval on v...

  Loe täpsemalt »

  Audiitor