Betoonkonstruktsioonide ehitaja

Prindi Betoonkonstruktsioonide ehitaja
 • Olulised momendid

  • Betoonkonstruktsioonide ehitaja töö hõlmab tegevusi betooni valmistamisest kuni ehituskonstruktsiooni valmimiseni ja valmis elementide paigaldamiseni ehitusplatsil.
  • Sobivad töökohad on nii tehases kui ka ehitusplatsil.
  • Vajalik on hea tervis, füüsiline vastupidavus ja kõrgusekartmatus. Betoonitöö ei sobi inimesele, kellel on tolmuallergia või astma.
  • Hea betoneerija on hinnatud töömees ja leiab tööd nii Eestis kui ka välismaal.
 • Töö iseloom

  Betoonkonstruktsioonide ehitaja tööülesanded hõlmavad tegevusi betooni valmistamisest kuni ehituskonstruktsiooni valmimiseni ja valmis elementide paigaldamiseni ehitusplatsil. Ka oma töökoha korraldamine, seadmete-masinate korrashoid, avade katmine ning piirete paigaldamine kuuluvad betoneerija tegevusalasse. Betoneerija vastutus on väga suur – tema tööst oleneb ehitise tugevus ja vastupidavus.

  Betoonkonstruktsioonide ehitaja võib töötada nii tehases kui ka ehitusplatsil. Tehastes valmistatakse vundamendi- ja seinaelemente, poste, talasid, treppe jms. Valmistatakse ka suuremaid infrastruktuuri- ja keskkonnatooteid, nagu mahutid, silla- ja tunnelielemendid, piirded, raudteeliiprid ning ülesõiduelemendid.

  Spetsialiseeruda võib sarrustajaks ehk ehituskarkasside ehitajaks ja paigaldajaks, betoneerijaks, betoontoodete valmistajaks ning betoonpindade viimistlejaks.

 • Töökeskkond

  Betoonkonstruktsioonide ehitaja töökeskkond tehases ja ehitusplatsil on sageli müra- ja tolmurohke. Töö on füüsiliselt raske, mistõttu sellega tegelevad põhiliselt mehed. Töötatakse sees ja väljas, ka rasketes ilmaoludes. Võib juhtuda, et ilmastikutingimused muudavad töörežiimi (eelkõige talveolud: kui külma on üle –10 ˚C, siis betooni valada ei saa, sest hoolimata lisanditest see lihtsalt külmub ära). Palju tuleb tõsta raskeid ehitusmaterjale. Tihti peab töötama kõrgustes ja turnima ajutistel konstruktsioonidel. See kõik nõuab head füüsilist ettevalmistust ja ettevaatlikkust.

  Töörõivad on enamasti vastupidavast materjalist tunked. Betoneerija peab järgima ohutusnõudeid, kandma kaitsekiivrit, kindaid, mõne töö puhul ka kaitseprille, kaitsemaski ehitustolmu eest, mürarikkal tööl kõrvaklappe. Ta kasutab mitmesuguseid tööriistu ja masinaid alates lihvimisriistadest ja lõpetades betooniseguritega. Betoonkonstruktsioonide ehitajana on vaja järgida ohutusnõudeid, et vältida õnnetusi iseenda, kaastöötajate või ehitisega.

  Tööaeg oleneb ehitusetapist, ilmastikust ja materjalide olemasolust. Sageli töötatakse ka nädalavahetustel ja hilisõhtuti. Nädala töökoormus jääb tavaliselt 50–60 tunni piiresse.

  Betoonkonstruktsioonide ehitaja töö nõuab head tervist ja füüsilist vastupidavust, normaalset nägemist ning kõrgusekartmatust. Betoonitöö ei sobi inimesele, kellel on tolmuallergia või astma.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Betoonkonstruktsioonide ehitajana pead:

  • tundma ehituse üldmõisteid ja termineid, betoonitöödel kasutatavate materjalide omadusi, betoonitöö tehnoloogiaid ning ehitusseadmeid;
  • oskama lugeda ehitusjooniseid, mõõta, arvestada materjalikulu, koostada lihtsaid ehituseskiise;
  • oskama teha betoonitöid, armeerida, valmistada karkasse, põrandaid ja vahelagesid ning raketisi.

  Töös tulevad kasuks ka teadmised vundamendi-, müüri-, ehituslikest puu-, krohvi-, maalri- ja plaatimistöödest. Tähtis on teada ja järgida ohutusnõudeid ning kasutada ergonoomilisi töövõtteid.

  Tööga toimetulek eeldab kohuse- ja vastutustunnet, loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, planeerimisoskust, liigutuste täpsust, käelist osavust, koormuse talumist, õpivalmidust ning oskust töötada meeskonnas. Vajalikud on tehniline taip ja hea koordinatsioon.

 • Haridus ja väljaõpe

  Betoonkonstruktsioonide ehitaja elukutset saab omandada kutsehariduskoolides üldehituse ning kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituserialadel.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kutsehariduse veebilehelt.

  Paljud betoonkonstruktsioonide ehitajad on õppinud ametit ka ehitusel spetsialisti juhendamisel.

  Täiendusõpe tähendab enamasti ehitusmaterjali- ja töövahenditootjate korraldatavaid tootetutvustuskoolitusi.

 • Töövõimalused

  Betoonkonstruktsioonide ehitaja töötab ehitusettevõttes. Kutsetunnistuse olemasolu annab tööturul paremad väljavaated. Hea betoonkonstruktsioonide ehitaja ametioskused on nõutud nii Eestis kui ka välismaal.

  Betoneerija tööpõld on lai ning ta võib spetsialiseeruda erinevatele töölõikudele, nt betoneerijaks või sarrustajaks ehk ehituskarkasside ehitajaks ja paigaldajaks. Samuti saab spetsialiseeruda mõnel kindlal objektil töötajaks (nt kõrgehitise või sillaehitajaks).

  Betoneerijal on võimalik teha karjääri, tõustes ehitustööde juhi ametikohale.

 • Sissetulek, soodustused

  Tööd tasustatakse enamasti tükitöö alusel. Soodustused olenevad töökohast.

 • Lisateave

  Ehitusettevõtjaid ühendab ja ehitusala kutsete andmist korraldab Eesti Ehitusettevõtjate Liit.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Ehitusviimistleja

  Katusekatja

  Keskkonna ja ventilatsioonilukksepp