Avatäidete paigaldaja

Prindi Avatäidete paigaldaja
 • Olulised momendid

  • Avatäidete paigaldaja töö on akende ja uste paigaldamine.
  • Karjääri eelis on korralikud ehituspuusepa oskused või kogemused.
  • Avatäidete paigaldustööga seonduv väljaõpe toimub enamasti töökohas praktilise töö käigus ja meistri juhendamisel.
 • Töö iseloom

  Avatäidete paigaldaja paigaldab aknaid ja uksi nii uutele kui ka vanadele ehitistele. Ta töötab akende ja uste paigaldamisega tegelevas ehitusfirmas või avatäiteid tootvas ettevõttes, kus valmis aknad ja uksed paigaldatakse vajalike mõõtmetega raamistikku. Aknad ja uksed valmistatakse aga avatäitetehastes.

  Avatäidete paigaldajad töötavad paaris, et oleks lihtsam raskeid aknaid ja uksi vedada ning paigaldada.

  Avatäidete paigaldaja ülesanne on valmis toode tellijale viia ja vajalikku kohta paigaldada. Vanades ehitistes tuleb kõigepealt eemaldada vana aken või uks. Alati tuleb arvestada konkreetse ehitise tingimustega – mõni väljavahetatav objekt paikneb kõrgel korrusel, mõnele aknale on raske ligi pääseda ja kokkuvõttes nõuab see töö väga suurt pingutust.

  Eelkõige akna- või uksevahetuse eratellijad soovivad täisteenust. Seetõttu on loomulik, et paljud avatäidete paigaldajad tunnevad, oskavad ja teevad ka paigaldusjärgseid töid – tihendavad ja viimistlevad akna(ukse)põsed, paigaldavad aknalauad ning teevad korda (pahteldavad, värvivad) akende ja uste ümbruse.

 • Töökeskkond

  Avatäidete paigaldaja töötab peaaegu iga päev erinevatel objektidel. Tööaeg on enamasti kella 8–17, kuid sageli tuleb väljas olla ka hilisemal kellaajal – nt kui kliendil pole võimalik tavatööajal kodus olla või kui akna- või uksepaigaldaja ei jõua oma tööd varem valmis. Objektilt objektile liikumiseks on avatäidete paigaldaja käsutuses sõiduk, millega ta paigaldamisele minevaid aknaid-uksi veab.

  Akende ja uste eemaldamisel ning paigaldamisel läheb tarvis trellpuuri, sõrga, kruvikeerajaid jms tööriistu.

  Avatäidete paigaldaja kannab tööl töörõivastust ja -kindaid.

  Töö nõuab suhteliselt head füüsilist vormi ja nägemisteravust. See amet ei sobi kõrgusekartjaile.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Avatäidete paigaldajana pead:

  • omama algteadmisi majandusest, tööohutusest ja -tervishoiust;
  • oskama klaastooteid ja muid avatäiteid ettevaatlikult käsitseda;
  • tundma paigaldamiseks vajalikke töövõtteid.

  Et vanade akende-uste eemaldamisel ja uute paigaldamisel on tarvis kasutada paljusid abivahendeid, tuleb neid ohutult käsitseda.

  Karjääri eelis on korralikud ehituspuusepa oskused.

  Avatäidete paigaldaja peab olema koostööaldis ning suutma järjest uute tingimustega hästi kohaneda. Vajalikud on hea koordinatsioon ja täpne käsi.

 • Haridus ja väljaõpe

  Avatäidete paigaldaja eriala Eestis eraldi ei õpetata. Paljud selles ametis töötajad on lõpetanud kutseõppeasutuse mingil ehituserialal (õppinud näiteks üldehituse, ehitusviimistluse või ehituspuusepa erialal). Enamasti saadakse aga kogu teoreetiline ja praktiline väljaõpe töökohas – uue töötaja õpetab välja üksuse vanemtöötaja või meister. Täiendusõppe sisu ja mahu määrab tööandja.

 • Töövõimalused

  Avatäidete paigaldaja töötab akende ja uste paigaldamisega tegelevas ehitusfirmas või avatäiteid tootvas ettevõttes. Avatäidete paigaldaja töö on perspektiivikas, sest uusi uksi-aknaid vajatakse ju pidevalt.

 • Sissetulek, soodustused

  Avatäidete paigaldaja töötasu oleneb töökohast ja toodete läbimüügist.

 • Lisateave

  Paljud avatäiteid (klaastooted, aknad, uksed, rippfassaadid) tootvad tööstus- ja ehitusettevõtted kuuluvad Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liitu.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Ehituspuusepp

  Ehitusviimistleja

  Katusekatja

  Keskkonna ja ventilatsioonilukksepp