• Olulised momendid

  “Võite oma auto tellida ükskõik mis värvi, seni kuni see on must.”
  See tsitaat pärineb autode masstootmise teerajajalt Henry Fordilt. Enne teist maailmasõda oligi must põhiliseks autovärviks.

  Ilusad autod püüavad pilku ning tekitavad soovi neid omada. Auto välimus sõltub suuresti automaalri tööst – just tema valmistab ette pinna ning katab selle värviga. Autoteeninduste käibest moodustab kere- ning värvitöö aina olulisema protsendi ning töö iseloom muutub koos uute automudelite ja -värvide tulekuga aina keerukamaks. Automaalri oskused on tootjafirma visiitkaart: just tema töö on see, mis autot vaadeldes esimesena silma jääb.

  Küllalt paljud autoostjad langetavad oma otsuse auto välimuse, sh värvi põhjal. Autoostjate värvieelistused alluvad samamoodi maailma moegurude otsustele nagu sisustus- ja rõivamoe tarbijate omad.

 • Töö iseloom

  Kõige sagedamini on automaaler täiskohaga palgatöötaja. Tööd tehakse püstiasendis, mis on füüsiliselt küllalt raske ja nõuab head vastupidavust. Automaaler on oma töös tihedalt seotud erinevate keemiliste ainetega. Töökorraldus võib ette näha töötamist riiklikel pühadel ja ööajal.

 • Töökeskkond

  Töö toimub siseruumides. Töö iseloomu tõttu on ruumidele kindlad nõuded – temperatuur ei tohi olla liiga kõrge ega madal, õhk ei tohi olla liiga niiske. Töökoht peab olema hästi valgustatud ning väga korralikult ventileeritud.
  Automaaler puutub kokku värvide ja lahustitega. Töökoht autotööstuses võib olla mürarikas, kuid maaler saab töötades kasutada kõrvaklappe. Töökeskkonnas esineb tolmu, müra, lenduvaid keemilisi ühendeid ja sundasendis töötamist. Kuna osa tööst toimub suruõhu abil, puutub automaaler kokku ka vibratsiooniga.

  Automaalri tööriistadeks on pahtlilabidad, lihvimisklotsid, suruõhu- ja käsitööriistad ja pintslid, värvid, lahustid, lakid, abrasiivid jmt.
  Pinna ettevalmistus toimub töökohas, värvimistööd reeglina värvimiskambris.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Tulevasel automaalril võiks olla huvi autode ja muu tehnika vastu, samuti soov oma tööga väärikat ilu luua.
  Töö spetsiifika seab nõuded tervisele. Välistavaks tervisehäireks on värvipimedus, samuti ei saa automaalrina töötada inimene, kellel on allergia mõne kasutatava aine suhtes või astma.
  Töö eeldab head füüsilist vormi, seepärast võiks kooli kehalise kasvatuse tundides meeldida alad, mille harrastamiseks on vaja vastupidavust. Kõige suurem koormus langeb töötades jalgadele, seljale ja kätele. (Lampjalad pole probleemiks.)

  Automaalril on vaja baasteadmisi keemiast, füüsikast, matemaatikast ja geomeetriast. Viimane on oluline, sest vahel on vaja taastada detailide kuju ja vormi. Mõõtmistööd ning protsentide ja mahtude arvutamine ei tohiks tekitada raskusi.

  Oluline on soov ja suutlikkus töötada meeskonnas ning käituda kolleegide ja klientidega viisakalt. Nägemine peab olema hea, kuulmine vähemalt keskmine.
  Tähtis on ka vastutustunne, sest automaaler vastutab töövõtjana oma ülesannete täitmise eest. Tegemist on elukutsega, kus vead paistavad kohe välja.

 • Haridus ja väljaõpe

  Automaalriks saab õppida kutseõppeasutustes, eelnevalt peab olema omandatud põhiharidus. Automaalri kutse omandamisega koos on võimalik omandada ka keskharidus. Praktilist ja huvitavat automaalritööd võib loomulikult tulla õppima ka mistahes kutse- või kõrghariduse baasilt.

  Lisaks teoreetilistele teadmistele on olulised ka praktilise töö kogemused. Kutseharidusasutustes toimub osa praktikast kooli töökodades, ent lisaks sellele läbitakse ka praktika ettevõtetes. Kool lõpeb kutseeksamiga – automaaler, tase 4.

 • Töövõimalused

  Hea automaaler leiab töö praktiliselt igal pool, kuid rohkem töökohti on piirkondades, kus on suuremate autofirmade kohalikud esindused. Mida rohkem on piirkonnas autosid, seda rohkem on ka nende hooldamiseks loodud töökodasid, kus automaaler tööd võib leida.

  Head praktikandid leiavad töökoha sageli juba ettevõttes praktikal käies.
  Automaaler leiab tööd ka mujal masinaehituses – näiteks lennukeid, ronge, laevu või traktoreid värvides.
  Omandatud kutseoskused annavad töövõimalusi üle maailma.

 • Sissetulek, soodustused

  Automaalri elukutse on Euroopas ja Eestis au sees amet ning head automaalrid on alati
  kõrgelt hinnas olnud. Palgatase on sarnane teiste autotööstuse oskustööliste ning spetsialistide omaga.

 • Karjääritee

  Edasi õppides on võimalik saada kere- ja värvitööde meistriks (tase 5).
  Kui on huvi arendada ettevõtlus- ja juhtimisoskusi, saab hakata töökoda juhatama.
  Kui õpetajatöö meeldib, võib õppida kutsehariduse õpetajaks ning koolitada välja uusi ametiõppijaid.

 • Lisateave

 • Lähedased ametid

  Autolukksepp. Tuleb olla kursis uuendustega autotööstuses, mis nõuab pidevat enesetäiendamist. Töö eeldab tehnilist taipu ja huvi masinate vastu. Vajalik on hea füüsiline vorm ja vastupidavus, täpsus, püsivus ning vastutustun...

  Loe täpsemalt »

  Keretehnik