Autolukksepp

Prindi
 • Olulised momendid

  • Tuleb olla kursis uuendustega autotööstuses, mis nõuab pidevat enesetäiendamist.
  • Töö eeldab tehnilist taipu ja huvi masinate vastu.
  • Vajalik on hea füüsiline vorm ja vastupidavus, täpsus, püsivus ning vastutustunne.
 • Töö iseloom

  Autolukksepad töötavad veondus- või autoremondiettevõtetes. Autolukksepp peab suutma lugeda tehnilisi jooniseid ja skeeme ning kasutada katalooge ja teisi juhendmaterjale. Tema töö on mootorsõidukite ülevaatamine, uurimine, reguleerimine, vigastatud osade asendamine ja ümberehitamine. Ta koostab, paigaldab, teenindab ja remondib mootorratastel, sõidu- ja veoautodel ning teistel liiklusvahenditel kasutatavaid mootoreid ning mehaanilisi seadmeid.

  Vajaduse korral asendab ta mootorite sõlmed, paigaldab ja reguleerib mootorit, pidureid, rooliseadet või teisi sõidukiosi. Paljudes ettevõtetes kuulub autolukksepa tööülesannete hulka ka vajalike varuosade tellimine.

  Autolukksepp peab auto tehnilisi probleeme kiirelt ja täpselt diagnoosima. Paljude autolukkseppade jaoks peitubki töö võlu proovikivides – rikke põhjust pole alati kuigi kerge leida.

  Oluline on suutlikkus teha meeskonnatööd, sest sageli tegeleb ühe autoga korraga mitu lukkseppa ja/või on kaasatud teised spetsialistid, nt autoelektrik. Ka suhtlemisoskust läheb tarvis – tuleb ära kuulata ja täpsustada kliendi probleemid ning soovid, jagada teavet ja nõuandeid.

 • Töökeskkond

  Autolukksepad töötavad garaažides ja masinate remondiks kohandatud hoonetes. Töökeskkond on sageli mürarikas. Normtöönädal on 40-tunnine, füüsilisest isikust ettevõtjad töötavad aga palju rohkem, ka õhtuti ja nädalalõppudel.

  Autolukksepad kasutavad mitmesuguseid käsi-, elektri- ja pneumotööriistu, garaaži-, diagnostika- jmt seadmeid. Kokku tuleb puutuda kütuste, õlide, määrdeainete, erivedelike jt hooldus- ja remondimaterjalide ning ka tervistkahjustavate ainetega (naftasaadused, happed, heitgaasid).

  Autolukksepad ja -mehaanikud kannavad spetsiaalseid töörõivaid ja -kindaid.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Autolukksepal peavad olema põhjalikud teadmised autode ehitusest ja rikete põhjustest. Ta peab suutma lugeda tehnilisi jooniseid ja skeeme, mõistma, kuidas sõiduki erinevad osad ja sõlmed üksteist mõjutavad, tundma diagnostikas, remondil ja hooldamisel vajalikke töövõtteid-tehnoloogiaid, kütuseid, õlisid, määrdeaineid, erivedelikke jt hooldus- ja remondimaterjale, nende omadusi ning kasutusvõimalusi. Tööülesandeid täites tuleb järgida tööohutuseeskirju ja kvaliteedinõudeid. Vajalik on sõiduki juhtimise oskus.
  Aeg-ajalt on vaja teha ka keevitustöid, nii et keevitamisoskus kulub samuti marjaks ära.

  Autolukksepaks sobivad hea füüsilise tervisega, vaimselt tasakaalukad, hea pingetaluvuse ja koordinatsiooniga, täpsed, vastutustundlikud, analüüsi- ja koostöövõimelised inimesed.

  Kokkupuude õlide, heitmete ja kemikaalidega võib ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Autolukksepa töö on vastunäidustatud värvainete ja lahustite suhtes allergilistele inimestele.
  Ebamugavad tööasendid (nt käed pea kohal) võivad pikapeale samuti tervisele halvasti mõjuda.

 • Haridus ja väljaõpe

  Autolukksepaks saab õppida Eesti kutsekoolides. Otsi sobivat kooli Kutsehariduse portaalist.

 • Töövõimalused

  Sõidukeid tuleb üha juurde ja nad muutuvad aina keerulisemaks. Täiustuvad ka remonditehnoloogiad, mistõttu eriti nõutud on kõrgema kvalifikatsiooniga töötajad. Selles valdkonnas tegutseb Eestis sadu firmasid.

  Autolukksepp võib jätkata õpinguid kõrgkoolis autotehnika erialal, õppides autoinseneriks.

 • Sissetulek, soodustused

  Enamjaolt töötatakse kuupalga alusel ja ületunnid lähevad eritasu alla. Ettevõte annab töötajale töörõivad.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Transpordi Ametiühinguga.

   

 • Lähedased ametid

  Autotehnik

  Automaaler

  Autodiagnostik