• Olulised momendid

  • Autoinsenerid-hooldusnõunikud juhivad ja korraldavad autode hooldus- ning remonditöid.
  • Transporditehnikainseneride töö nõuab loomingulisust ja tehnilist taipu.
  • Kuna tehnika areneb kiiresti, eeldab transporditehnikainseneride töö ka orienteeritust tulevikule.
 • Töö iseloom

  Autoinsenerid-hooldusnõunikud vastutavad, et teenindusse või remonditöökotta toodud sõidukid remonditakse korrektselt ning õigel ajal.

  Kui autoomanik viib oma sõiduvahendi remonditöökotta, siis kuulab autoinsener-hooldusnõunik ära kliendi probleemikirjelduse ning teeb saadud infole ja oma teadmistele-kogemustele tuginedes vajalikud katsed ja/või proovisõidu, et leida vea põhjused. Probleemi välja selgitanud, määratleb ta selle kõrvaldamiseks vajaliku tegevuse ja annab auto koos tegevusjuhistega parandustöödeks autoremonditöölistele. Kui autol avastatakse parandamisel lisakulutusi nõudvaid vigu, helistab hooldenõunik kliendile, kes otsustab, kas ta on lisatöödega nõus.

  Autoinseneri-hooldusnõuniku ülesanne on ka varuosade tellimine. Varuosad on kõigil autotootjatel ja -markidel erinevad ning vajadus neid uuendada on samuti väga erinev. Seepärast on küllaltki keeruline täiendada ettevõtte laovarusid nii, et kõik vajalik oleks pidevalt käepärast ja samas midagi liigset lattu seisma ei jääks. Tellimine käib vastavate tootekataloogide põhjal; varuosade saamiseks võetakse ühendust konkreetse automargi osade sissetooja või tehasega. Viimasel ajal toimub see kõik üha enam interneti kaudu.

 • Töökeskkond

  Autoinseneril-hooldusnõunikul tuleb töötada nii büroos kui ka remonditöökojas, kus ta kontrollib autosid ja juhendab töömehi. Tööaeg on keskmiselt 40 tundi nädalas, vahel ka pikem.

  Põhitöövahendid on arvuti ja telefon. Sõidukite testimiseks (pidurite, elektrisüsteemi ja silla kontrolliks jms) kasutatakse töökojas vastavaid seadmeid ning testreid.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Autoinsener-hooldusnõunik peab tundma transpordivahendite tehnilisi seadmeid, automootoreid ja tehnoloogiasüsteeme ning oskama juhtida nende remontimist. Ta peab suutma lugeda tehnikadokumente ja -jooniseid. Autoinsener-hooldusnõunik peaks olema võimeline sõiduki ka üksi ära parandama, kuigi praktikas paneb ta seda tegema töömehed. Töö nõuab erialaste normdokumentide tundmist. Vajalik on arvuti- ja keelteoskus.

  Autoinseneri-hooldenõuniku tööks on vajalik teaduslik-tehniline mõtlemisvõime, loov töössesuhtumine, iseseisvus, vastutustunne ja otsustusvõime, oskus töötada meeskonnas ning soov saavutada parim tulemus.

  Autoinsenerile tuleb kasuks hea nägemine ja kuulmine. Asjatundja suudab palju vigu leida auto helisid kuulates ja neid analüüsides.

 • Haridus ja väljaõpe

  Autoinseneri-hooldusnõuniku ametis töötamiseks on vaja kõrgharidust.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Autoinsenerid-hooldustehnikud saavad vajalikku teavet ka autofirmadelt, kes tutvustavad oma uusi tooteid ja mudeleid. Üsna palju korraldatakse ettevõttesisest koolitust ja pannakse rõhku iseõppimisele.

  Ülhariduskoolis tuleks pöörata tähelepanu matemaatikale ja tööõpetusele.

 • Töövõimalused

  Autoinsenerid-hooldenõunikud töötavad autode hooldus- ja remondiettevõtetes spetsialistina. Kogenud spetsialistid võivad tõusta ettevõtte juhiks.

  Autoinseneri kutseoskused võimaldavad töötada ka raudteel, lennunduses ja laevanduses, autokooli juhi, liiklusõpetaja või kutsekooli autoeriala õpetajana.

 • Sissetulek, soodustused

  Autoinseneri töötasu oleneb töökohast.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Transpordi Ametiühinguga.

 • Lähedased ametid

  Mehaanikainsener

  Logistik. Logistik korraldab ettevõtte veondust ja ladustamist. Logistikatöö on eelkõige meeskonnatöö. Vaid üheskoos tegutsedes saab tagada ettevõttes kaupade sujuv sisse- ja väljaliikumine ning kiire ja täpne transpor...

  Loe täpsemalt »

  Automaatikainsener