• Olulised momendid

  Audiitor on sõltumatu kontrolliv osapool, kes pakub ettevõtjatele ja avalikkusele kindlustunnet. Tema ülesandeks on kontrollida, kas ettevõtete aruanded vastavad reeglitele.

  Vajadus audiitorite järele tekkis 200 aastat tagasi Inglismaal, kui ettevõtete omanikud hakkasid eemalduma igapäevasest juhtimistööst ning palkama tegevjuhte. Nii tekkis vajadus sõltumatu kontrolli järele.

  Audiitor aitab ettevõtetel – ning sellega seoses kogu ettevõtlusmaastikul – suurendada oma usaldusväärsust.

 • Töö iseloom

  Audiitori töö on reeglina põhitöö, mida võib teha nii palgatöö kui ka ettevõtluse vormis. Reeglina alustatakse audiitori assistendina juba toimivas audiitorbüroos ning kogemuste suurenedes ja audiitori eksami sooritamisel saadakse samas firmas üheks vastutavaks audiitoriks või luuakse oma büroo.

 • Töötulemus

  Audiitori töö otseseks tulemuseks on kontrollitud aruanded. Laiemas plaanis on töö tulemuseks usaldusväärsuse kasv, läbipaistvam ettevõtluskultuur ning ettevõtete tegutsemine vastavalt kehtivatele seadustele.

 • Töökeskkond

  Audiitori puhul on väga tähtis töö läbirääkimised kliendiga, seepärast käib ta tihti kliendiga kohtumas tolle ettevõttes. Olulise osa tööajast veedab audiitor oma arvuti ja kliendi dokumentidega, neid analüüsides ja kontrollides. Vajadusel osaleb audiitor inventuuride tegemisel, mis võib ta viia väga erinevatesse paikadesse – mets, turbaraba, laohooned...

  Kuna ettevõtted, mida auditeeritakse, on väga erinevad, saab audiitor töö käigus hea ülevaate riigi majanduskeskkonnast.
  Audiitori töövahendid on tema haridus, kogemused ja analüüsioskus, samuti arvuti ja erinevad tööprogrammid.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Audiitoriks saamist võib võrrelda tsunftitööga. Esmalt alustatakse õpipoisirollist ehk audiitori abi tööst. Kogemuste kasvades saadakse selliks – üht-teist on juba selge ja sobib teistelegi õpetada, iseseisev tööoskus aga eeldab veel harjutamist. Meistritase on vandeaudiitori kutse, mille saavutamiseks on vaja vähemalt kolme aastat praktilist tööd ja kutseeksami tegemist.

  Audiitori abiks võib saada igaüks, kellel on kõrgharidus. Ala pole määrav, kuid oluline on analüüsioskus ning hea läbisaamine numbritega. Audiitoritöö ei eelda tipptaset matemaatikas, küll aga üldist mõistmist, mida tähendavad protsendid ja proportsioonid ning oskust mõelda suurusjärkudes.
  Oluliseks eelduseks on laitmatu reputatsioon ning kõrge eetikatase. Olulised iseloomuomadused on ausus ja otsekohesus. Ka saladuste hoidmise oskus on tähtis, sest audiitoril on kõrged konfidentsiaalsusnõuded – klientide ärisaladused pole seltskondlikuks jututeemaks.

  Kuna töö eeldab paljusid keerukaid läbirääkimisi, on vajalikud nii eneseväljendamise kui ka -kehtestamise oskus, samuti viisakas käitumine ja oskus stressi maandada ning läbipõlemist vältida.
  Eestis töötades on suureks eeliseks inglise keele oskus, abiks võib olla ka vene keele oskus.

 • Haridus ja väljaõpe

  Audiitori abiks pürgijal peab olema kõrgharidus vähemalt bakalaureuse või rakendusliku kõrghariduse tasemel.
  Võimalik on omandada ka ülikoolist magistrikraad audiitortegevuses. Iseseisva tööga alustamiseks on vajalik vähemalt kolmeaastane praktika, samuti kutseeksami läbimine.
  Majandus- või raamatupidamisharidus võib tulla kasuks, kuid pole kohustuslik. Audiitorite hulgas on väga erineva kõrgharidusega inimesi.

 • Töövõimalused

  Audiitor võib leida töö juba toimivas büroos või luua oma büroo. Vandeaudiitori kutsega inimene saab taotleda tegutsemislitsentsi ka teistes riikides.
  Vajadus audiitorite järele on seotud suuremate ettevõtete hulgaga piirkonnas. Audiitor ja klient ei pea tegutsema samas piirkonnas.

 • Karjääritee

  Audiitori abi saab areneda vandeaudiitoriks. Võimalikud on ka paljud muud valikud – töö audiitoribüroos tutvustab väga hästi ettevõtlusmaastikku ning sageli valitakse näiteks kontrolleri, finantsjuhi, rahandusspetsialisti või Riigikontrolli töötaja tee.
  Huvitav on teada, et üle poolte maailma 100 suurima ettevõtte finantsjuhtidest alustasid oma karjääri audiitorina.

 • Lisateave

  Infot audiitorite tööst ja kutseeksamitest:
  https://www.audiitorkogu.ee/

 • Lähedased ametid

  Raamatupidaja. Raamatupidaja jälgib ettevõtte raha liikumist, teeb ülekandeid ja esitab arveid. Väikefirmades vastutab raamatupidaja enamasti kogu ettevõtte raamatupidamise, suures aga kindla töölõigu eest. Tänapäeval on v...

  Loe täpsemalt »

  Analüütik. Analüütik kogub arvandmeid, analüüsib neid ja teeb vajalikke järeldusi. Analüütiku töövaldkonnad on väga erinevad, näiteks pangandus, teadus, meditsiin või turu-uuringud. Tavaliselt on anal&u...

  Loe täpsemalt »