Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaator

Prindi
 • Olulised momendid

  • Arvjuhtimisega (CNC) metallilõikepingi operaator on oskustööline, kes valmistab vastava tööpingi abil metallist näiteks jalgratta- või autodetaile.
  • Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaator on hinnatud ja nõutud spetsialist masina-, metalli- ja aparaaditööstuse ettevõtetes nii Eestis kui ka mujal Euroopas.
  • Tehniline taiplikkus, kohusetunne ning täpsus on selles töös olulised isikuomadused.
  • Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatori tööl on tänapäeva tööstuses määrav tähtsus, ilma milleta ei saa tööstus toimida.

 • Töö iseloom

  Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaator on oskustööline, kes valmistab arvjuhtimisega metallilõikepinkidel mitmesuguseid metallist detaile (nt autodetaile).

  Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatorid on spetsialiseerunud automaatseadmetega töötamiseks. Nad seadistavad ja programmeerivad arvjuhtimisega pinke, et valmistada väga keerulisi ja täpseid metalldetaile.

  Detail valmistatakse toorikust. Töötlemine seisneb tooriku kuju, mõõtmete, pinnakareduse või omaduste etteantud muutmises. Detaili valmistamise aluseks on joonis, selle põhjal koostatakse programm, mida töötleb tööpingi juhtsüsteem. Detaili töötlemise programmis on esitatud töötlemise tehnoloogilised parameetrid (millist lõikeriista kasutada, milline peab olema detaili või lõikeriista pöörlemissagedus, ettenihe jne).

  Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatori peamised ülesanded on:
  • Tööpingi käsitsemine – töötleb ja valmistab detaile tööpingis, hooldab seda ja kasutab tööpingi juhtimissüsteemi.
  • Tööpingi seadistamine – asetab töödeldava tooriku tööpinki ning tööriistad tööriistahoidjasse. Seadistamine seisneb lõikeriistade ja detaili nullpunktide määramises ja nende sidumises pingi nullpunktiga. Töötlemisel liigub lõikeriist valmistatava detaili suhtes.
  • Operatsioonitehnoloogia koostamine – tutvub tööjoonistega, koostab töötlemistehnoloogia, määrab lõikeriistade liikumise trajektoorid.
  • Juhtimisprogrammide koostamine – koostab juhtimisprogramme ning valmistab detaili juhtimisprogrammi kohaselt.

  Kuna töö nõuab täpsust, siis valmistavad algajad operaatorid tööpingi abil detaile enamasti etteantud tööjooniste järgi ehk töötavad lõikeriistadega, mis on juba eelhäälestatud. Kogenumad operaatorid oskavad aga lõikeriistu ise seadistada ja detailide mõõte programmiga määrata.

  * Arvjuhtimine ehk APJ (eesti keeles) = Computer numerical control ehk CNC (inglise keeles)

   

 • Töökeskkond

  Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaator töötab enamasti tootmisettevõttes ning tema peamine töökoht on tootmisüksus.
  Tänapäeva töökeskkond on ka tootmisettevõtetes piisavalt töötajasõbralik ehk hästi valgustatud ja hea ventilatsiooniga. Töö toimub peamiselt püstiasendis, mistõttu langeb koormus eelkõige seljale ja jalgadele. Samuti võib töö olla väsitav silmadele, sest töötaja peab jälgima ja paigaldama töödeldavaid detaile tähelepanelikult.

  Paljudes riikides on arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatori eriala populaarne ka naiste hulgas, sest see on puhas ja hästi tasustatud amet, kus ei nõuta raskete asjade tõstmist.

  Suurtootmises töötatakse graafiku alusel, kuigi tuleb ette ka kiiremaid ja pingelisemaid perioode, eriti siis, kui on kätte jõudmas tellimuse täitmise tähtaeg.

  Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatori peamised töövahendid on
  • tööpink
  • lõikeinstrumendid
  • abiinstrumendid
  • rakised (seadmed töödeldava detaili kinnitamiseks)
  • mõõtevahendid
  • APJ (CNC) juhtimissüsteem ja vastav tarkvara
  • CAD/CAM-süsteem (CAD-jooniste disainimine arvuti toel ja CAM-programmide abil soovitud detailide valmistamine ehk töötlemisprogrammide automatiseeritud ettevalmistamine)

  Operaatori töö võib olla rutiinne, sest sageli töötatakse samade seadmetega.
  Kuigi käesolev ametikirjeldus lähtub metallilõikepinkidest, on sarnasel põhimõttel toimivaid CNC-seadmeid olemas ka puidu ja muu materjali töötlemiseks.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaator peab ennekõike tundma tööpinki, millega ta töötab ehk selle seadistamist ja kasutamist. Kui paljudes teistes ametites on võimalik õppida nn töö käigus, siis selle töö puhul võib selline õpiprotsess osutuda väga kulukaks, mistõttu peab spetsialist enne tööle asumist väga täpselt aru saama tööpingi töötamise põhimõtetest ning oskama seda käsitseda.

  Kuna tegemist on tehnoloogilise tööpingiga, on väga tähtis tunda tööpingi juhtsüsteemi, selle seadistamist ja käsitsemist, mistõttu on selles töös oluline tehniline taiplikkus ning arvutioskus. Kasuks tuleb kindlasti ka inglise keele oskus, et mõista paremini mitmesuguste arvutiprogrammide ja tööpinkide käsklusi.

  Arvprogrammjuhtimisega metallilõikepingi operaator:
  • tunneb pinkide tööpõhimõtteid, kasutamist ja programmpinkidel töötamise eripära;
  • oskab koostada programme, häälestada pinke ja valmistada arvprogrammjuhtimisega pinkidel detaile;
  • tunneb pneumaatika, hüdraulika, elektrotehnika ning infotöötluse põhimõtteid;
  • tunneb töökeskkonna ohutust;
  • omab teadmisi lukksepatööst ja materjaliõpetusest.

  Olulised isikuomadused
  • täpsus
  • kohusetunne
  • loogiline mõtlemine
  • geomeetriline kujutlusvõime
  • matemaatiline mõtlemine
  • kontsentratsioonivõime

   

 • Haridus ja väljaõpe

  Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatoriks on võimalik õppida mitmes kutsekoolis nii täismahus õppekava järgi kui ka lühikursustel. Õppimisvõimalusi saab otsida kutsehariduse portaalist arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatori eriala alt.

  ageli õpitakse masina käsitsemine selgeks töökohal, sest tööpingid võivad olla ettevõtetes erinevad. Kindlasti on vajalik varasem koolitus.

  Üldhariduskoolis on selle eriala vastu huvi tundval noorel soovitatav olla tähelepanelik eelkõige matemaatika ja füüsika, kuid ka kunstiõpetuse ja inglise keele tunnis.

  Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatoril on võimalik omandada ka kutsetunnistus.

 • Töövõimalused

  Arvprogrammjuhtimisega metallilõikepingi operaator on universaalsete teadmiste ja oskustega spetsialist, kes sobib hästi töötama nii metallitööstuse suur- kui ka väikeettevõtetes, samuti metallitöötlemisega seotud ettevõtetes ning teistes ettevõtetes, kus vajatakse metallitöö teadmiste ja oskustega asjatundjaid.

  Arvprogrammjuhtimisega metallilõikepinkide operaatorid on nõutud töötajad masina-, metalli- ja aparaaditööstuse ettevõtetes nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Ühiskond tarbib ning tööstused arenevad väga kiiresti, mistõttu on uute, moodsate ja senisest suurema tootlikkusega seadmete kasutuselevõtt tööstustes paratamatu. Kuna kõrgtehnoloogilised laser- või plasmalõikeseadmed, treipingid jt võimaldavad väga täpset, kiiret ja kvaliteetset tööd, vajavad sellised seadmed ka väljaõppinud operaatoreid.

  Lähedased ametid
  • Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaator-meister
  • Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaator-seadistaja

  Eriala omandanu võib töötada metallitööstuses, ka kerge- ja puidutööstuses ja teistes tööstusharudes. Ta võib asuda tööle energeetikas, ehituses ja teistes valdkondades, kus on tegemist arvuti juhitavate tööpinkidega, nende seadistamise ja hooldamisega.

 • Sissetulek, soodustused

  Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaatori sissetulek on enamasti fikseeritud kuupalgana. Tööandja poolt on tööriietus ja isikukaitsevahendid.

 • Lisateave

  Eesti Masinatööstuse Liit on Eesti masina-, metalli- ja aparaaditööstuse arendamise ja selle ettevõtete ühiseid huve esindav organisatsioon.

  Foto: kutseharidus.ee

  Kirjeldus on koostatud 2013. a koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga, Valdur Veski

 • Lähedased ametid

  • Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaator-meister

  Arvjuhtimisega metallilõikepingi operaator-seadistaja