Andmebaasi administraator

Prindi
 • Olulised momendid

  • Andmebaasi administraatori ülesandeks on andmebaaside loomine ja töökorras hoidmine. Andmebaasid on infosüsteemides vajalikud info hoidmiseks ning igasuguste päringute tegemiseks.

  • Ametinimetuse alternatiividena on kasutusel ka veel nt andmebaaside vanemadministraator, andmebaasijuht, juhtiv administraator, andmebaaside juhtiv ekspert, andmebaaside administreerimise juht, peaadministraator, DevOps insener.

  • Andmebaasi administraatoriks saab nii erialase hariduse kui ka ümberõppe kaudu.

  • Töö võib sobida ka puudega inimesele, kui ettevõttes on vastavad tingimused loodud.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille keskmine töötasu on kõrgem kui Eesti keskmine töötasu.

 • Töö iseloom

  Andmebaasi administraatori töö eesmärk on tagada andmekogude töökindlus ning ennetada andmetega seotud võimalikke ohte. Kuna tavaliselt on andmed jagatud paljude erinevate andmebaaside vahel, mis asuvad erinevates serverites, peab andmebaaside administraator omama andmebaaside struktuurist täpset ülevaadet ja suutma hallata suurt hulka andmeid.

  Peamised tööülesanded:
  • Andmebaasi administraatori pädevuses on ka andmebaaside süsteemi üles ehitamine ja andmete vaheliste loogiliste seoste loomine.
  • Andmebaasi administraator vastutab selle eest, et nii firma töötajad kui ka lõppkasutajad saaksid oma päringutele tõrgeteta vastused, nt et veebikeskkonna kasutaja saaks oma kasutajanime ja parooliga keskkonda sisse logida.
  • Andmebaasidega seotud koodide kirjutamine (peamiselt SQL, Oracle jms).
  • Andmebaasi administraator seisab hea ka selle eest, et andmed oleksid turvaliselt kaitstud. Vajadusel peab andmebaaside administraator saama kaduma läinud andmeid taastada.
  • Andmebaasi administraatori ülesanneteks on ka uuenduste turvaparanduste tegemine ja serverite korrashoidmine.
  • Pakkuda abi ja koolitust teistele infosüsteemide spetsialistidele, kes puutuvad oma töös andmebaasidega kokku.

 • Töötulemus

  Suurte andmekogude töökindlus ja tõrgeteta kasutatavus.

 • Töökeskkond

  Enamasti töötab andmebaasi administraator kontoris. Olenevalt töökorraldusest ja projektist, on vaja aeg-ajalt suhelda ka projekti teiste osapooltega, sh klientide ja kolleegidega, ning osaleda koosolekutel. Andmebaasi administraatori töös tuleb ette ka pingelisi olukordi, mis nõuavad kiiret lahendamist.

  Sõltuvalt ettevõttest võib tööaeg olla üsna paindlik, kuid teatud juhtudel peab olema ka valves ja ööpäevaringselt kättesaadav. Enamasti on tegemist istuva tööga, mistõttu sobib see ka liikumispuudega inimesele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Hea orienteerumine IT-valdkonnas laiemalt
  • Teadmised operatsioonisüsteemide tööst
  • Andmebaasidega seotud koodide kirjutamine (peamiselt SQL, Oracle jms).
  • Teadmised programmeerimisest
  • Teadmised arvutite riistvara toimimisest

  Mõtlemisoskused

  • Analüütiline ja loogiline mõtlemisoskus
  • Oskus lahendada keerulisi ülesandeid
  • Struktuurne mõtlemine
  • Probleemide lahendamise oskus
  • Süvenemisvõime

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused
  • Püsivus
  • Kriisiolukordadega toimetulek
  • Pingetaluvus
  • Kiirus
  • Vastutusvõime
  • Täpsus ja korrektsus

 • Haridus ja väljaõpe

  Andmebaaside administraatoriks saab õppida nii kutse, rakendus- kui ka kõrgkoolis. Lisaks pakuvad mitmed haridusasutused ka ümberõppe võimalust. Samuti on palju teadmisi ja oskuseid võimalik juurde õppida ka töö käigus.

  Andmebaaside administraatori tööks vajalikku haridust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Arvutisüsteemide ja Informaatika õppekavadel (bakalaureuseõpe), vt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tartu Ülikoolis, Informaatika ja Arvutitehnika õppekavadel (bakalaureuseõpe), vt http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/
  • Tallinna Ülikoolis, Informaatika õppekaval (bakalaureuseõpe), vt http://www.tlu.ee/et/sisseastuja
  • Eesti Infotehnoloogia Kolledžis, IT süsteemide administreerimise õppekaval (rakenduskõrgharidus), vt https://www.itcollege.ee/sisseastujale/
  • Rakvere Ametikoolis, IT süsteemide spetsialisti õppekaval (kutseharidus), vt http://www.rak.ee/kutsekeskharidusope-pohihariduse-baasil/

 • Töövõimalused

  Andmebaasi administraatorid on infosüsteemide arendamisel väga olulised spetsialistid ning ettevõtetes hinnatud töötajad. Suuremates firmades sisaldab andmebaasi administraatori töö ka rahvusvahelist suhtlust.

  Andmebaasi administraatori töö on äärmiselt vastutusrikas, samas pakub töö palju õppimis- ning arenemisvõimalusi. Samuti on võimalik karjääris edasi liikuda teiste huvipakkuvate valdkondade suunas.

 • Karjääritee

  Andmebaasi administraatori rollist on võimalik liikuda edasi näiteks järgmistele ametikohtadele:

   • Andmebaaside arendaja
   • Andmebaasijuht
   • Süsteemiadministraator
   • Tarkvaraarendaja
   • IT-arhitekt
   • Ettevõtja

 • Lisateave

  Loe ka andmebaasi administraatori persoonilugu
  Tee läbi andmebaasi administraatori test
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.