• Olulised momendid

  • Analüütik kogub arvandmeid, analüüsib neid ja teeb vajalikke järeldusi.

  • Analüütiku töövaldkonnad on väga erinevad, näiteks pangandus, teadus, meditsiin või turu-uuringud.

  • Tavaliselt on analüütik ühe valdkonna spetsialist, kes tunneb põhjalikult nii oma valdkonda kui ka matemaatikat.

 • Töö iseloom

  Analüütiku põhitöö on seotud arvandmete tõlgendamisega. Ta kogub uuritava valdkonna kohta andmeid ja teeb nende põhjal järeldusi valdkonna arengu ja hetkeseisu kohta. Nii on üks analüütiku ülesandeid prognoosida majanduse arengut. Selliste ennustuste tegemine nõuab väga head majanduse, matemaatika ja analüüsimeetodite tundmist.

  Olenevalt töövaldkonnast erinevad ka analüütiku konkreetsed tööülesanded. Eelarveanalüütik annab ettevõtetele ja asutustele nõu aastaeelarve ettevalmistamiseks ja tegemiseks. Erasektoris on eelarveanalüütiku ülesanne leida viise, kuidas vähendada kulusid ja suurendada kasumit. Avalikus sektoris otsib ta tõhusaimat viisi raha jagamiseks eri osakondade ja tegevuste vahel.

  Börsianalüütik uurib ettevõtete tegevust ja nende aktsiate hindu. Tema ülesanne on anda aktsiate ostu- ja müügisoovitusi oma klientidele või tööandjale. Selleks kogub ta infot börside, aktsiate ja ettevõtete kohta kodu- ning välismaa ajalehtedest, varasematest analüüsidest ning aastaaruannetest. Selle info põhjal teeb analüütik järeldusi ja ennustab aktsiate tuleviku hinda.

  Finantsanalüütik tunneb ettevõtete tegevust ja aitab neil teha investeerimisotsuseid. Ta uurib kõiksugu finantsandmeid ja prognoosib muutusi majanduses. Ta töötab pankade, kindlustus- ja turvafirmade ning teiste äriettevõtete heaks.

  Lisaks võib analüütik kuuluda mõnda teadusasutuse või kõrgkooli uurimismeeskonda.

  Suure osa analüütiku tööst moodustab andmete kogumine või nende analüüsimine arvutis. Siiski peab analüütik oma töös palju suhtlema oma uurimismeeskonna liikmete, tööandja või klientidega. Kui turu-uuringu ettevõttelt tellitakse mingi teema kohta analüüs, tuleb analüütikul põhjalikult tellijaga vestelda, et võimalikult täpselt paika panna analüüsi ülesanne.

  Analüütiku töö sobib sulle, kui sind huvitab matemaatika, sulle meeldib keerulisi probleeme lahendada, mõtled loogiliselt ja loovalt, oled kiire otsustaja ning vastutustundlik.

 • Töökeskkond

  Analüütikud töötavad enamasti kontoriruumides. Töö on sageli kiire rütmiga ja sisaldab palju suhtlemist. Põhilised töövahendid on arvuti ja telefon.

  Töönädal kestab analüütikul tavaliselt 40 tundi. Siiski oodatakse temalt suurt paindlikkust tööaja suhtes, sest tööpäevad on tihti täidetud kohtumiste ja telefonikõnedega ning mõnikord võib tööpäev venida 10–12 tunniseks.

  Kõige kiirem aeg on analüütikutele kevad, kui ettevõtted avaldavad oma eelmise aasta majandustulemused.

  Analüütiku töö on suuresti istuvat laadi. Samuti kasutab ta palju arvutit, mis kurnab silmi. Terviseprobleemide ennetamiseks peaks arvuti taga istumine vahelduma silmadele, seljale ja randmele puhkust andva tegevuse, näiteks harjutustega. Pikale venivad tööpäevad, kiire tempo ja ebakindlus majanduses võivad põhjustada stressi.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Analüütik:

  • tunneb oma valdkonda põhjalikult;

  • oskab kasutada arvutit ja andmetöötlusprogramme;

  • tunneb hästi matemaatikat ja statistikat;

  • on hea üldistusvõimega;

  • on loov ja süsteemse mõtlemisega;

  • suudab iseseisvalt probleeme lahendada ja järeldusi teha;

  • on hea suhtleja.

  Analüütik peab peale analüüsimise oskama teha õigeid järeldusi ja neid sõnastada. Tähtis on, et ka analüüsi tellinud klient saaks aru, mida arvud näitavad. Samuti on analüütikul tarvis mõnikord kliendile selgeks teha, miks üks või teine analüüsimeetod hea on.

  Finants- ja börsianalüütik peavad kiirelt otsustama ja julgema vastutada. Nende töös on palju ebakindlust, sest nad peavad majanduse või aktsiaturu tulevasi arengusuundi ennustama. Sellest hoolimata peab analüütik suutma prognoosida, andma kliendile nõu ja oma järelduste eest vastutama.

  Lisaks tuleb analüütikule kasuks, kui ta oskab kiiresti infot otsida ja valdab võõrkeeli. Paljud analüütiku kliendid või töökaaslased võivad olla välismaalased. Samuti peab näiteks börsianalüütik pidevalt koguma andmeid välismaa börsidel toimuva kohta, et teha õigeid järeldusi aktsiahindade muutumise kohta.

 • Haridus ja väljaõpe

  Analüütikuna töötamiseks on vaja kõrgharidust. Otsi sobivat kõrgkooli õppekava.

  Üldjuhul ootavad tööandjad matemaatikaalase kõrghariduse olemasolu, kuid olenevalt valdkonnast võib see erineda. Väiksemas mahus on võimalik statistilist analüüsi õppida ka näiteks majanduse või sotsioloogia erialal.

  Üldhariduskoolide õppeainetest tuleks tähelepanu pöörata eelkõige matemaatikale. Analüütiku töös tulevad kasuks ka teadmised psühholoogiast, majandusest ja ühiskonnaõpetusest.

 • Töövõimalused

  Analüütik võib töötada valitsusasutuses või mõnes finantsettevõttes. Avalikus sektoris on tavalised tööandjad Statistikaamet või ministeeriumid, kus analüütik jälgib rahvastiku- või majandusmuutusi. Erasektoris on peamised tööandjad finantsettevõtted, näiteks pangad, fondid ja kindlustusseltsid.

  Lisaks võib analüütik leida tööd teadus- ja arendusettevõtetes või kõrgkoolides.

  Analüütiku karjäärivõimalused on mitmekülgsed, sest võimalikke tegevusvaldkondi on palju. Samuti võib põhjalik analüütik liikuda edasi vastutusrikkamale tööle teises asutuses või ettevõttes.

  Analüütiku teadmisi ja oskusi vajatakse järjest rohkem, sest täpne prognoosimine majanduses, ettevõtluses ning ühiskonnas üldisemalt muutub üha vajalikumaks.

 • Sissetulek, soodustused

  Riigiasutustes töötavad statistikud või analüütikud saavad põhipalka oma ametiastme järgi. Sellele võivad lisanduda tasud pika staaži või tulemusliku töö eest. Riigiametnike palka reguleerib avaliku teenistuse seadus.

  Ülikoolis on määratud igale ametikohale miinimumtasu, millele lisandub tasu akadeemilise kraadi eest. Samuti võivad matemaatikateadlased saada lisatasu uurimistöödes osalemise ees.

  Eraettevõtetes olenevad palgad ja võimalikud soodustused ettevõtte tegevusalast ning töömahust.

 • Lisateave

  Kindlustusmatemaatikuid ehk aktuaare ühendav kutseliit on Eesti Aktuaaride Liit. Liidu eesmärk on korraldada aktuaaride erialast täiendusõpet ja edendada aktuaarikutset.

  Eesti Statistikaselts on statistikuid ja matemaatikuid ühendav selts, mille eesmärk on soodustada statistilist uurimistööd ning edendada statistika ulatuslikumat kasutamist Eesti ühiskonnaelus.

  Tartu Ülikooli matemaatilise statistika instituut pakub statistikast huvitunutele statistikaalast kõrgharidust.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös TÜ matemaatilise statistika instituudiga.

 • Lähedased ametid

  Raamatupidaja. Raamatupidaja jälgib ettevõtte raha liikumist, teeb ülekandeid ja esitab arveid. Väikefirmades vastutab raamatupidaja enamasti kogu ettevõtte raamatupidamise, suures aga kindla töölõigu eest. Tänapäeval on v...

  Loe täpsemalt »

  Infotehnoloogia analüütik

  Sotsioloog

  Laborianalüütik. Laborianalüütik uurib erinevate ainete koostist ja omadusi ning seda, kuidas ained omavahel reageerivad. Laborianalüütiku töö on põnev ja mitmekesine, sest ta teeb keemilisi, füüsikalisi, mehaanilisi või teisi ...

  Loe täpsemalt »