Ämmaemand

Prindi Ämmaemand
 • Olulised momendid

  • Ämmaemand on tervishoiutöötaja, kes juhendab, jälgib, hooldab ja nõustab naisi raseduse ajal, võtab vastu sünnitusi ning õpetab vanemaid vastsündinu vajadusi mõistma, teda hooldama ja toitma.
  • Ämmaemandad peavad olema hea kutse- ja suhtlemisalase ettevalmistusega, et tagada emadele, nende peredele ja vastsündinutele parim võimalik abi.
  • Ämmaemand on see, kes seisab elu alguse juures – sooja südame, kindlate käte ja selge peaga.
 • Töö iseloom

  Ämmaemandad nõustavad last ootavaid peresid ning valmistavad neid ette sünnituseks ja lapsevanema rolliks. Ämmaemanda ülesanne on jälgida last ootava ema tervist ja rasedusega kohanemist. Kõige ilusam osa ämmaemanda töös on naise abistamine sünnitusel ja sünnituse vastuvõtmine. Ämmaemand on sünnituse juures algusest lõpuni. Ta juhendab ka sünnitusel viibivat isa või mõnd teist abistajat. Pärast sünnitust annab ämmaemand nõu naise taastumise ja emadusega kohanemise osas ning lapse vajaduste mõistmise, hooldamise, toitmise ja edasise pereplaneerimise küsimustes. Ämmaemandad osalevad tervisekasvatuses ja perekavandamisel. Paljud ämmaemandad peavad loenguid perekoolides. Naistenõuandlates ja noorte nõustamiskeskustes annavad nad nõu pereplaneerimise ja seksuaalkasvatuse küsimustes, räägivad raseduse kavandamise ja soovimatust rasedusest hoidumise võimalustest. Ämmaemandad teevad tihedat koostööd kolleegide, arstide ja patsientidega.

  Ämmaemandate tegevuse sihtrühm on laiemalt kogu naise elukaar: tüdrukud sünnist puberteedini, viljakas e fertiilses eas, üleminekueas ja postmenopausis naised. Kaudselt tegeldakse ka rasedate, sünnitajate ja sünnitanute pereliikmetega. Selline tegevus toimub näiteks perekoolides loengute või rühmatundidena.

 • Töökeskkond

  Et beebid ei sünni vaid kella üheksast viieni, töötavad ämmaemandad vahetustega graafiku alusel. Sünnitustubade keskkond peaks olema hubane, samas võimaldama kiiresti anda vajalikku abi.

  Ämmaemanda ambulatoorse vastuvõtu kabinetis on peale kirjutuslaua ja tooli tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks, instrumendilaud, günekoloogiline tool, imiku läbivaatuslaud, kaalud. Visiitide dokumenteerimiseks on vajalikud arvuti ja printer. Ämmaemand kannab töö juures vormirõivastust, kuid mitte ilmtingimata valget kitlit – see võib olla ka näiteks heledates toonides mugav pükskostüüm. Tema töövahendid on vererõhumõõtur ja fonendoskoop, stetoskoop või käsidopler loote südamelöökide hindamiseks, mõõdulint, termomeeter jms. Enda ja patsiendi kaitseks tuleb olenevalt olukorrast kanda kummikindaid, maski, mütsi, kilepõlle.

  Ämmaemandad teevad ka sünnitusjärgseid koduvisiite.

  Ämmaemanda töö on nii vaimselt kui ka füüsiliselt pingeline. Kui sünnitusel tekib raske olukord, tuleb kiiresti reageerida ja tegutseda. Koostöö arstidega aitab selliseid olukordi lahendada.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Ämmaemand peab väga hästi tundma inimese arengut ja seda mõjutavaid tegureid, õenduse ja ämmaemanduse aluseid. Tuleb vallata kutsealast oskussõnavara, osata töötada meditsiinitehnika ja arvutiga.

  Vajalikud on teadmised psühholoogiast, pedagoogikast ja sotsioloogiast – ämmaemand puutub ju kokku igasuguste inimestega. Ämmaemand peaks valdama eesti ja vene keelt, kasuks tuleb ka inglise keele oskus.

  Ämmaemandal peavad olema teadmised valdkonna seadustest ning Eesti sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi toimimisest üldiselt.

  Väga tähtis on kutse-eetika nõudeid järgida ja konfidentsiaalsuspõhimõttest kinni pidada. Teavet patsientide kohta ei tohi avaldada kõrvalistele isikutele.

  Iseloomuomadustest on tähtsad suhtlemisoskus ja stressitaluvus. Tähelepanelik, sõbralik ja abivalmis ämmaemand muudab raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse aja meeldivaks kogemuseks. Nii raseduse jälgimisel kui ka sünnitusel peavad kõik protseduurid olema väga täpselt ajastatud. Seepärast hinnatakse ämmaemandate juures korrektsust ja täpsust.

 • Haridus ja väljaõpe

  Eestis saab ämmaemanda õppekava läbinu väljaõppe töötamiseks nii ämmaemanda kui ka üldõena rakenduskõrghariduse tasemel. Õpe kestab üle nelja aasta.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Ämmaemandal on Eesti Vabariigis pärast edukat ämmaemanda koolitust õigus pääseda Eesti tervishoiutöötajate registrisse nii ämmaemanda kui ka õena ja saada praktiseerimiseks seaduslik luba.

  Ämmaemandate tasemeõpe võimaldab 2,5- või 3-aastase õppekava alusel lõpetanud keskeriharidusega ämmaemandatel omandada rakenduskõrgharidus. Ämmaemandad, kes erinevatel põhjustel töötavad õe erialal, võivad soovi korral astuda ämma­emandate tasemeõppesse. Ämmaemandad, kes soovivad astuda õe tasemeõppesse, peavad olema kantud õdede kutseregistrisse. Ämmaemandate tasemeõpe toimub nii Tallinna kui ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

  Täiendusõpet pakuvad Haridusministeeriumi koolitusloaga ning Sotsiaal­ministeeriumi ja Eesti Ämmaemandate Ühingu tunnustatud tervishoiu- ja koolitus­asutused.

  Eestis võimaldab rakenduskõrghariduse diplom jätkata magistriõppes teistel erialadel, näiteks õenduses, rahvatervises, pedagoogikas.

 • Töövõimalused

  Ämmaemandad leiavad rakendust haiglate sünnitusosakondades, naistenõuandlates, perekoolides, samuti noorte nõustamiskeskustes, perearstikeskustes ja erapraksistes. Kui aastaid tagasi suhtuti ämmaemanda kutsesse kui väga kitsalt piiritletud alasse (aitab sünnitusel), siis tänapäev pakub palju laialdasemaid võimalusi.

  Hea tahtmise korral on võimalik praktiseerida ja töötada välismaal. See eeldab peale oma eriala valdamise ka võõrkeelte oskust ja laialdasi kultuuriteadmisi. Kogemustega spetsialisti loogiliseks karjääriarenguks võib olla edutamine vanem- või ülemämmaemandaks. Samuti võib kaasa lüüa kutseala arendamisel ämmaemandate ühingus. Karjäärivõimalus on ka õppejõutöö tervishoiu kõrgkoolis või ämmaemandate ja õdede õpetamine ning praktikajuhendamine tervishoiuasutuses.

 • Sissetulek, soodustused

  Põhipalk on ämmaemandatel kuupalk, mis oleneb kuus töötatud tundide arvust. Õhtu- ja öötundidel töötamine tasustatakse seaduse järgi kõrgema tunnitasu alusel. Paljudes asutustes on võimalik tellida sünnitusele isiklik ämmaemand ja see tasustatakse eraldi.

 • Lisateave

  MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing on ämmaemandaid ühendav kutseliit. Ühtlasi ollakse ämmaemanda kutset andev organisatsioon.

  Eesti Õdede Liit on ametiühing, mis ühendab õenduse valdkonnas tegutsevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

  Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit

  Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit

  Ametikirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Ämmaemandate Ühinguga. Konsultant Siiri Põllumaa.

 • Lähedased ametid

  Hooldaja

  Õde. Õde osutab õendusabi. Õendusabi andmisel lähtutakse patsiendi probleemidest. Õde annab abi patsiendi vajaduste kohaselt, õendustegevus võib varieeruda. Õed töötavad tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna all...

  Loe täpsemalt »

  Hooldusõde

  Sotsiaalhooldaja