• Olulised momendid

  Kui Leonardo da Vinci oleks saanud kasutada tänapäevast tehnoloogiat, oleks ta oma leiutiste juures küllap kindlasti kasutanud võimalust 3D kujundamiseks.

  3D kujundamine on kaasaegne ja nutikas eriala, kus tehniline taip seotakse kunstilise väljendusega.

  3D kujundamine leiab rakendust aina enamates valdkondades – arhitektuur, sisekujundus, mängutööstus ja meditsiin on vaid mõned neist.

 • Töö iseloom

  3D kujundaja on kaasaegne töötaja, kelle kasutada on tänapäevaselt paindlikud töövõimalused üle maailma. 3D kujundamine on sagedamini põhitöö.
  Võimalik on töötada palgalise töövõtjana, pakkuda teenust FIE või väikeettevõttena või luua suurem ettevõte ja võimaldada töökohti teistelegi.

  Enamasti on tegemist pigem tiimitöö kui üksinda töötamisega, kuid kaastöötajad ei pruugi töötada samas ruumis ega isegi mitte samas riigis.

 • Töötulemus

  3D kujundaja töö tulemuseks on tema loodud kolmemõõtmeline maailm – mudelid, animatsioonid, valgustused, tekstuurid ja muud erinevad tehnilised lahendused, mida saab luua 3D programmide abil.

  Arhitektuuris on see tulevase maja mudel, sisekujunduses ruumide paigutuse ja siseilme mudel, autotööstuses vajalik tehniline osa, meditsiinis puuduv luuosa või isegi siseelund, filmitööstuses osa ekraanil nähtavast keskkonnast...
  Siinne loetelu pole kaugeltki lõplik, see vaid annab aimu 3D maailma võimalustest.

 • Töökeskkond

  3D kujundaja töötab siseruumides. Nendeks võivad olla labor, stuudio, tema enese kodu või töökabinet või muu tööks kohaldatud ruum. Olulisimaks töövahendiks on võimas arvuti koos vajaliku tarkvaraga.
  Töö toimub ajal, milles 3D kujundaja ja tööandja on omavahel kokku leppinud. Võimalik on nii klassikaline tööaeg kui ka muud kokkulepped.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  3D kujundaja vajab nii häid tehnilisi teadmisi kui ka kunstilist võimekust. Mõlemat on võimalik õppides ja harjutades treenida ja arendada.
  Võiksid tunda 3D kujundaja töö vastu huvi, kui sinu lemmikaeg möödub arvuti juures ning kui vanemad ja õpetajad on sinu kohta öelnud, et sa haarad digimaailmaga seonduvat lausa lennult. (On võimalik, et sa ise ei saa arugi, et sel teemal andekas oled – nii palju on ju veel avastada ja õppida!)

  3D kujundaja on üheaegselt nii omaette süveneja kui ka avatud suhtleja. Töös on mõlemat poolt väga vaja – üht parimate lahenduste leidmiseks, teist tiimikaaslaste ja tellijatega suhtlemiseks.
  Kui sind paeluvad arvutimängud, võiksid kaaluda, kas tahaksid ka ise mõnda neist täiustada või lausa uusi luua.

  Pole vahet, kas ollakse parem tehnilistes küsimustes või loomingulises lähenemises – arendada saab mõlemat poolt. Koolis võiksid põnevust pakkuda nii kunst kui ka informaatika – ka sel juhul, kui mitte kõik neis ainetes huvitav ja lihtne ei tundu.

  Rahvusvahelises keskkonnas töötamiseks on vajalik osata hästi inglise keelt ning soovitavalt ka mõnda neist keeltest, milles räägivad koostööpartnerid.
  Tihti vajavad 3D kujundaja oskusi ka inimesed, kel kõrgemad kraadid ammu käes ning kes on oma erialal tunnustatud tegijad – 3D programmis on võimalik luua oma erialale lisaväärtust.

 • Haridus ja väljaõpe

  3D kujundajaks saab õppida nii põhi- ja keskkooli kui ka kõigi kõrgemate haridustasemete baasilt. Põhiharidusega õppurid omandavad lisaks erialale ka keskhariduse.

 • Töövõimalused

  3D-kujundajad on oodatud arhitektuuribüroodes, tootearenduses, tehnoloogia ja disaini arendusmeeskondades, mängufirmades, filmitootmises ja reklaamitegijate hulgas. Enamasti töötatakse suuremas või väiksemas meeskonnas.
  Tööd on rohkem kui tegijaid – ja nii kogu maailmas!

 • Sissetulek, soodustused

  3D kujundajal puuduvad sissetulekute teenimises piirid, samas aga ka garantiid.
  Vastavalt kokkuleppele võib tööd mõõta nii tulemuste kui ka tundidega.
  Rahvusvaheliste projektide tasud on meie mõistes kõrged, ent ka vähemate ambitsioonidega saab leida töökoha.
  Sissetulekute puhul loevad nii kogemus, tulemuste tase kui ka kiirus.

 • Karjääritee

  3D kujundajal on palju võimalusi tööalaseks arenguks. Öelda, et piiriks on vaid taevas, oleks vale – erialaspetse läheb vaja ka kosmosealadel.
  Oluline on teada, et karjäärivõimalused ei avane pelgalt kooli lõpetamisega. Tööalaseks arenguks tuleb olla avatud ja motiveeritud, pingutada palju ning õppida kogu aeg juurde. Eriala areneb väga kiiresti ning kõigil mandritel.

 • Lisateave

 • Lähedased ametid

  Tarkvaraarendaja

  Graafiline disainer